www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2009 Saturday 16 October 2021

Ecclesia 26 26 december 2009
- Meditatie 201. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Aanvullende gedachten 203. Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Händels Messiah 204. Dr. A. Noordegraaf, Ede
- Vier uw feestdagen 206. Dr. W. Aalders †
- Twee stemmen over. Nietzsche (III, slot) 208. Dr. A. Prosman, Hoogeveen
- Een nieuwe aanwinst voor het Kohlbrugge-archief 209. T. van Es, Alblasserdam
- De ‘waarheid’ van de atheïstische elite over godsdienst 212. Dr. H. Dubbelman, ’s-Gravenpolder
- Kerstverhaal 213. Paul Blom
- Boekbespreking 216. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Enkele berichten 216. Redactie

Ecclesia 25 12 december 2009
-
De blinkende Morgenster 193. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Twee stemmen over Nietzsche (II) 194. Dr. A. Prosman, Hoogeveen
- Ronald Reagan en het einde van de Koude Oorlog 196. Drs. Marijke Aalders, Bussum
- Boekbespreking (H.J. Selderhuis (red.), Calvijn handboek, Uitg. Kok. ISBN: 978 90 435 1436 1. Prijs: € 75,-. & H.J. Selderhuis, Calvijn een mens. Uitg. Kok. ISBN: 978 90 435 1527 6. Prijs: € 24,90). 199 Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 24 28 november 2009
- Het Evangelie: voor u geschreven 185. Dr. H.F. Kohlbrugge
- Twee stemmen over Nietzsche (I) 186. Dr. A. Prosman, Hoogeveen
- “Als je eenmaal hebt liefgehad…” 188. Kanttekeningen bij het jongste boek over ds. J.T. Doornebal. Dr. H. Klink, Hoornaar
- “God doet recht” (n.a.v. A. van de Beek, God doet recht. Eschatologie als christologie. Uitg. Meinema (Zoetermeer), 2008. ISBN: 978 90 211 4180 0. Prijs: € 35,--190. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 23 14 november 2009
- Genezen – leiden – troosten. 177. Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)
- Friedrich Nietzsche (III) 178. Dr. A. Prosman, Hoogeveen
- Een overgevoelige samenleving 180. Dr. H. Dubbelman, ‘s-Gravenpolder
- Een avond met Anthony Daniels 182. Leonie ten Have, Leiden
- 58 gedichten 184. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Aankondiging dissertatie 184. T. van Es, Alblasserdam

Ecclesia 22 31 oktober 2009 (open nummer in PDF)
- Meditatie 169. Johannes Calvijn
- Friedrich Nietzsche (II) 170. Dr. A. Prosman, Hoogeveen
- Calvijns economische en sociale denkbeelden (II, slot) 172. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Tolstoj en het huwelijk 174. J.K.M. Vis, ’s-Gravenzande
- Een woord van Kaj Munk 176

Ecclesia 21 17 oktober 2009
- De boze en wat men tegen hem doen moet 161. Dr. H.F. Kohlbrugge
- Friedrich Nietzsche (I) 162. Dr. A. Prosman, Hoogeveen
- Calvijns economische en sociale denkbeelden (I) 164. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Kanttekeningen bij twee gebeurtenissen 166. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Aankondiging 168

Ecclesia 20 3 oktober 2009
- Blind en toch ziende 153. Kaj Munk (1898-1945)
- Opmerkelijkheden in Augustinus’ preken en uitleg van de Schrift 154. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- Tweeduizend jaar Christendom 156. A. Noordegraaf, Ede
- Wat we in de troonrede niet hoorden 158. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Ontwikkelingen in Iran 159 H. Klink, Hoornaar
- Nogmaals Truus Wijsmuller 160. Wies Furnée, ‘s Gravenhage

Ecclesia 19 19 september 2009
- “Wij zullen ons nog moeten schamen” 145. Dietrich Bonhoeffer (1906- 1945)
- Cornelis Veenhof (1902-1983): Aspecten van zijn leven en werk (II, slot) 146. Dr. P. de Vries, Waarder
- De predikantsverkiezing te Elberfeld in 1876 147. T. van Es, Alblasserdam
- Amicitia Christiana 149 Een zeer lezenswaardig proefschrift. Dr. H. Klink, Hoornaar
- In Dordrecht staat een ‘steen’… 151. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 18 5 september 2009 (open nummer in PDF)
- De moorman, Filippus, Jesaja 53 (in de Septuaginta) en een preek van Kohlbrugge 137. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Wederom: de Septuaginta (de Septuaginta in het Duits) 139. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Boeken van Isac Leo Seeligmann (1907-1982) 140. Dr. H. Klink
- Cornelis Veenhof (1902-1983): Aspecten van zijn leven en werk (I) 141. Dr. P. de Vries, Waarder
- Ook dat was Amsterdam: Truus Wijsmuller- Meijer (1896 – 1978) 143. Drs. Marijke Aalders, Bussum

Ecclesia 17 22 augustus 2009
Om de echte vreugde voor Nederland 129. Ds. R. H. Kieskamp, Lienden
In memoriam Martin Hengel 131. Dr. H. Klink, Hoornaar/ Dr. F. Neugebauer,
Lutherstadt Wittenberg Clement Marot, grensganger tussen Rome en Genève 133. Dr. A. Noordegraaf, Ede
Sans gêne -Impressies van Istanbul 135. Leonie ten Have, Leiden

Ecclesia 15/16, 25 juli 2009
- Bidt en u zal gegeven worden. 113. Ds. M. Dubbelman, Giessenburg
- Verbijsterende Genade 114 Dr. R. Fernhout, Daarle
- Enkele losse opmerkingen van een dochter 118 Mw drs. M.A. Aalders, Bussum
- Persoonlijke herinneringen aan dr. W. Aalders 120 Ds. L.J. Geluk, Rotterdam 
- Dr. W. Aalders en de Bijbel 123 Dr. H. Klink, Hoornaar 
- Calvijn en de kerkmuziek (III, slot) 125 Dr. A. Noordegraaf, Ede
- Twee herhaaldelijk terugkerende onjuistheden 127 Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg

Ecclesia 14, 11 juli 2009
- Indien iemand Mij liefheeft 105 Dietrich Bonhoeffer
- Terugblik op de conferentie in Vianen 106 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Calvijn en de kerkmuziek (II) 108 Dr. A. Noordegraaf, Ede
- Iran 111 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Spreekt tot ons zachte dingen … 112 Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Ingezonden bericht 112

Ecclesia 13, 27 juni 2009
- Verblinding en onbegrip òf… geloof ! 97 Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Calvijn en de kerkmuziek (I) 98 Dr. A. Noordegraaf, Ede
- Calvijn en de vrouw 100 A.B. Goedhart, Leerbroek
- Over de Bijbel ten tijde van Christus 102 Dr. H. Klink
- Niet bidden voor Israël? 104 Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 12, 13 juni 2009
- En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. 89. Dr. W. Aalders / Dr. H. Klink
- Th.J.S. Locher als Kohlbrugges verdediger. 90. T. van Es, Alblasserdam
- Obama in Caïro. 93. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Kohlbrugges preken over een koninklijke troostbrief. 95. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Persbericht 96

Ecclesia 11, 30 mei 2009
- Gehoorzamen, wachten en bidden 81 Ds. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland (Giessenburg)
- Ds. H.J. de Groot (1872-1941) en zijn pennenvruchten (IX, slot) 82 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Hoe Paulus over de mens dacht (V, slot) 84 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Boekbespreking: Een nieuwe biografie over Calvijn 87 Dr. A. Noordegraaf
- De conferentie 88

Ecclesia 10, 17 mei 2009 
- Overwegingen bij 1968 en 1948 73 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Drie Oranjevorsten en hun menselijke zwakheden (II) 75 Drs. M. den Admirant, ’s –Gravenhage
- Jezus Sirach (I) 76 Dr. H. Klink
- Islamitisch recht en de westerse rechtsstaat – een gedachtewisseling 79 Drs. B.A. Belder en Maarten Neuteboom
- De conferentie 80

Ecclesia 9, 2 mei 2009
- Wij staan er niet alleen voor! 65 Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Groens “Ongeloof en Revolutie” (VII) 66 J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Ds. H.J. de Groot (1872-1941) en zijn pennenvruchten (VII) 68 M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Hoe Paulus over de mens dacht (IV) 70 H. Klink, Hoornaar
- Twee conferenties 72

Ecclesia 8, 18 April 2009
- Verheugt u! 57 Dr. W. Aalders† en dr. H. Klink
- Groens “Ongeloof en Revolutie” (VI) 58 Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Ds. H.J. de Groot (1872 – 1941) en zijn pennenvruchten (VI) 60 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Hoe Paulus over de mens dacht (III) 62 Intermezzo: Over Plato en het christendom Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 7, 4 April 2009
- Het is volbracht 49 Dr. H.F. Kohlbrugge
- Groens “Ongeloof en Revolutie” (V) 50 Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Ds. H.J. de Groot (1872 – 1941) en zijn pennenvruchten (V) 52 Drs. M.A. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Actuele prediking bij de Reformatie 54 Drs. C. Blenk, Lienden

Ecclesia 6, 21 Maart 2009
- De huidige economische situatie 41 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Groens “Ongeloof en Revolutie”(IV) 42 Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Ds. H.J. de Groot (1872 - 1941) en zijn pennenvruchten (IV) 45 Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Mendelssohn en Paulus 46 Dr. A. Noordegraaf, Ede

Ecclesia 5, 7 Maart 2009
- Hemels topoverleg 33 Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Groens “Ongeloof en Revolutie” (III) 34 Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Ds. H.J. de Groot (1872 - 1941) en zijn pennenvruchten (III) 37 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Over Moslims en ‘ietsisten’ 38 E.B. Klink, Gorinchem
- Calvijn over de werking van de beloofde Heilige Geest 40

Ecclesia 4, 21 Februari 2009
- Jezus Christus, de Opperherder 25 Dr. H.F. Kohlbrugge
- Ds. H.J. de Groot (1872-1941) en zijn pennenvruchten (II) 26 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Hoe Paulus over de mens dacht (II) 28 Vier publicaties over één thema Dr. H. Klink, Hoornaar
- Belijdenis en Avondmaal te Elberfeld 30 T. van Es, Alblasserdam
- Calvijn over de Bergrede: zalig zijn de vreedzamen 32

Ecclesia 3, 7 Februari 2009
- Zie dat is Gods Lam! 17 Dr. H.F. Kohlbrugge
Groens ‘Ongeloof en Revolutie’ (II, slot) 18 Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Hoe Paulus over de mens dacht(I) 21 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Ds. H.J. de Groot (1872-1941) en zijn pennenvruchten (I) 22 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Calvijn over de Mattheüs 5: 8 Zalig zijn de reinen van hart, zij zullen God zien 24

Ecclesia 2, 24 Januari 2009
- De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. 9 Dr. M. Dubbelman, Giessenburg
- Groens "Ongeloof en Revolutie (I) 10 Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Bij de inauguratie van Barack Obama. 13 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Vrijheid of tirannie. 15 Maarten Neuteboom, Leiden
- Een fragment uit een preek van Calvijn

Ecclesia 1, 10 Januari 2009
- Christus regeert! 1 Drs. J. Schippers, Rotterdam
- Bij het begin van de honderdste jaargang 2 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- ‘Verslag van een zoektocht’ (II, slot) 3 H.Z. Klink, Ouddorp
- De herders en de wijzen 4 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Over de neutrale staat 7 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage

Inhoud