Wie zijn wij

Het werk van Ecclesia

Het blad Ecclesia is een uitgave van de Stichting Vriend-en van Dr. H.F. Kohlbrugge. Het doel van de stichting is de erfenis van de Vroege Kerk, de Reformatie en het Réveil levend te houden en toe te spitsen op onze tijd. Dat doen we in verbondenheid met Kohlbrugge en an-dere belangrijke christenen uit het verleden zoals Augustinus, Luther, Calvijn, Pascal, Groen van Prinsterer, Kierkegaard, Bonhoeffer, Kaj Kunk en W. Aalders. De stichting streeft dit doel na door de uitgave van de tweewekelijkse periodiek Ecclesia en door het beleggen een jaarlijkse conferentie.

Colofongegevens

Ecclesia, voorheen 'Kerkblaadje', is een uitgave van de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge en verschijnt donderdag om de veertien dagen.

Eindredactie

Dr. H. Klink

Vaste medewerkers

Drs. M. den Admirant
Dr. J.G. Barnhoorn
dhr. H. Boele
Dr. R. Fernhout
Drs. L.J. Geluk
Drs. H.J. Lam
Dr. M. Verduin.

ANBI gegevens

Administratie:
Baron Bentinckstraat 51,
7731 EK Ommen
Tel. 0529 456729

NL95 RABO 0348 9696 19 (BIC : RABONL2U) 
t.n.v. St. Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

NL72 INGB 0000 8871 47 (BIC: INGBNL2A)
t.n.v. St. Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

arrow_back arrow_forward

26 oplages per jaar, steun ons, lees ons!

€ 31,50