ANBI

Naam van de stichting

Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge

Het RSIN/fiscaalnummer

8010.94.045

Postadres

Mevr. mr. B.C. Aalberts-Mouthaan
Kanaaldijk-Noord 5
4241 TC Arkel
T 0183-563860
email: secretariaat@ecclesianet.nl

Doelstelling van de ANBI

Het doel van de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge is: de erfenis en betekenis van de Reformatie en het Réveil in het algemeen en die van dr. H.F. Kohlbrugge in het bijzonder levend te houden, historisch en toegespitst op onze tijd en daarbij alle aandacht te geven aan de roeping en nood van de Kerk in de verwarrende en chaotische actualiteit.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Zij tracht dit doel te bereiken door de uitgave van de tweewekelijkse periodiek Ecclesia, door het beleggen van een of meer conferenties per jaar en door de uitgave van geschriften. Om dit financieel te verwezenlijken wordt een minimale bijdrage gevraagd voor de uitgave van de tweewekelijkse periodiek Ecclesia aangevuld met donaties. Het eventuele vermogen wordt geheel ingezet ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

De functie van de bestuurders

Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en 4 leden

De namen van de bestuurders

Mr. W. van Leussen, voorzitter
Mevr. mr. B.C. Aalberts-Mouthaan, secretaris
Mevr. A.C.R. van Oenen-Hakkert, penningmeester
Drs. L.J. Geluk, lid
Mevr. J.G. Hoekstra-ter Steege MEd, lid
Dr. H. Klink, lid
Ir. H. Ottema, lid
H.E. Veldhuijzen MA, lid

Het beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het boekjaar 2022 is het periodiek Ecclesia 24 keer uitgegeven, waarvan 1 periodiek met 16 pagina’s en 1 periodiek met 12 pagina’s. De overige periodieken zijn uitgegeven met 8 pagina’s. In januari 2022 is de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge het project Parrhesia gestart. Het doel van dit project is het uitgeven van theologische boeken met een boodschap voor deze tijd. Op 14 mei 2022 is een conferentie georganiseerd met als thema ‘Houvast in onzekere tijden’.

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording over boekjaar 2022: de staat van baten en lasten en een toelichting.