Over Ecclesia

Het werk van Ecclesia

Het blad Ecclesia is een uitgave van de Stichting Vriend-en van Dr. H.F. Kohlbrugge. Het doel van de stichting is de erfenis van de Vroege Kerk, de Reformatie en het Réveil levend te houden en toe te spitsen op onze tijd. Dat doen we in verbondenheid met Kohlbrugge en an-dere belangrijke christenen uit het verleden zoals Augustinus, Luther, Calvijn, Pascal, Groen van Prinsterer, Kierkegaard, Bonhoeffer, Kaj Kunk en W. Aalders. De stichting streeft dit doel na door de uitgave van de tweewekelijkse periodiek Ecclesia en door het beleggen een jaarlijkse conferentie.

De inhoud van Ecclessia

In zijn boek  De Kerk - het hart van de wereldgeschiedenis schrijft dr. W. Aalders dat de vroegchristelijke Evangelie-prediking een drievoudige gestalte had; verkondigen (kerussein), leren (didaskein), getuigen (marturein). Deze drieslag houden wij voor ogen bij de samenstelling van ons blad. We openen steevast met een meditatie waarin met name het verkondigende aspect naar voren komt. Verder plaatsen we met regelmaat theologische en kerkhistorische artikelen die meer lerend van karakter zijn. Tenslotte zijn er getuigende artikelen waarin we zoeken naar de verwoording van het christelijk getuigenis in deze tijd.

Abonnement?

U kunt zich abonneren op Ecclesia via deze website. Voor studenten geldt de helft van het normale tarief.

Als u zich abonneert, steunt u onze stichting en  krijgt u voor slechts € 34,- iedere twee weken het blad thuisgestuurd, het is ook mogelijk om ons blad per mail te ontvangen, u betaalt dan slechts € 24,-. U kunt zich hier aanmelden.

Ontvang Ecclesia 24 keer per jaar in uw brievenbus!

€ 34,-

Ontvang Ecclesia 24 keer per jaar in uw mailbox!

€ 24,-