Terug naar Ecclesianet.nl

Conferentie

De dag van de conferentie van de Vrienden van dr. H.F.Kohlbrugge nadert.Deze zal gehouden worden op zaterdag 13 mei a.s.in de Grote Kerk van Vianen.Dit is de kerk waar Kohbrugge in 1856 - dus 150 jaar geleden voor het eerst op een kansel stond in de Nederlandse Hervormde Kerk. We zijn dan ook dankbaar dat de deuren van deze mooie en monumentale kerk op de 13e mei voor onze conferentiegangers open staan.

Tijdens de morgenvergadering zal ds.L.J.Geluk spreken over het onderwerp Dr.H.F. Kohlbrugge eindelijk tóch op een hervormde kansel. Wij hadden voor de middagvergadering een vertegenwoordiger van de kring ‘Kein anderes Evangelium ’ uit Duitsland uitgenodigd om een lezing te houden over de situatie van de kerk in dat land. Helaas moest de toezegging van Duitse zijde - om begrijpelijke redenen overigens - worden ingetrokken. Dat spijt ons zeer, maar ons is toegezegd dat iemand van deze vereniging, die in Duitsland haar sporen verdiend heeft, volgend jaar onze conferentie zal bezoeken.Dr.Klink heeft zich bereid verklaard om in de middag te refereren over het onderwerp Europa en de islam,vroeger en nu. De dag begint om 10.30 uur.De sluiting vindt plaats om 16.00 uur.

Degenen die gebruik willen maken van de broodmaaltijd kunnen zich opgeven bij de secretaresse mevrouw G.M.van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51,7731 EK Ommen, tel.0529 456729. De kosten van de broodmaaltijd zijn 8,50.Graag opgeven voor 7 mei a.s.