Vanuit christelijk denken antwoord vinden op de vragen van deze tijd.

De stichting streeft naar dit doel middels haar tweewekelijkse blad “Ecclesia”

Ontvang Ecclesia 24 keer per jaar.

Post of email

De wil van God is òf een last, die wij moeten dragen, òf een kracht, die ons draagt.

Corrie ten Boom
1892-1983

Nieuws en conferenties

Livestream conferentie 13 mei 2023

'De persoon en betekenis van Blaise Pascal' is het thema voor onze conferentie, met als sprekers ...

Lees verder

Conferentie D.V. 13 mei 2023

'De persoon en betekenis van Blaise Pascal' is het thema voor onze conferentie, met als sprekers ...

Lees verder

Website project Parrhesia vanaf nu online

Lees verder

Meer over ons

Wie wij zijn

De stichting Ecclesia, de vrienden van Kohlbrugge, weet zich niet alleen verbonden met Kohlbrugge, maar ook met andere belangrijke mensen uit de christelijke kerk waarvan er enkele rechtsboven zijn uitgebeeld: Augustinus, Luther, Calvijn, Pascal, Groen van Prinsterer, Kierkegaard en Kaj Munk. Vanuit dit christelijke denken, probeert de Stichting antwoorden te vinden op de vragen van deze tijd. Zij doet dit in haar tweewekelijkse blad "Ecclesia".

Lees verder

De historie

Er zullen niet veel periodieken zijn met een honderdjarige geschiedenis, weekbladen of andere tijdschriften waarvan het ontstaan een eeuw terug ligt. Ik ken er overigens wel één, een bescheiden blad in een bescheiden omvang dat zijn lezers elke veertien dagen weer verrast met een keur aan stichtelijke en historische bijdragen ...

Lees verder

Colofon

Ecclesia, voorheen 'Kerkblaadje', is een uitgave van de Stichting Vrienden van Dr. H. F. Kohlbrugge en verschijnt zaterdags om de veertien dagen.

Lees verder