Terug naar Ecclesianet.nl

Een droombaan

Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Efeze 4: 28

Heb je een droombaan? Nee? Wat houd je tegen? Maak van je hobby je baan en je hoeft geen dag meer te werken. Wanneer je weet wat je passie is, dan weet je welke baan bij je past. Dan is werk geen werk meer, maar wordt je werk je hobby. Wat houd je tegen om te doen wat je wilt? Jij alleen bepaalt of je droombaan werkelijkheid wordt. Als je denkt dat je je droombaan kunt vinden, zal je dat ook lukken. Misschien zal het niet makkelijk zijn, maar zolang je erin gelooft en doorzet, zul je een weg vinden. Er is maar één persoon die bepaalt of het mogelijk is en dat ben jij – dat bent u! Gelooft u wat hier boven staat?

Het zijn zomaar wat uitspraken van websites toen ik op internet zocht op het zoekwoord “droombaan”. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren dit soort uitspraken ook vaak gehoord en gelezen in artikelen. Ik voelde bij mijzelf altijd een diep wantrouwen in het waarheidsgehalte van deze uitspraken. Jaren geleden ben ik daarom voor mijzelf een klein onderzoekje begonnen door te vragen aan mensen hoe ze hun werk vonden. Opvallend was dat ik bovenstaande uitspraken bijna nooit terug hoorde. Wel uitspraken als: “ik moet er wel hard voor werken”, “het komt je niet aanwaaien”, “het kost mij steeds meer inspanning”, of “ik hoop dat het goed blijft gaan”. Mensen met een leuke baan, maakten zich zorgen hoe lang hun baan nog beschikbaar bleef. Andere mensen waren ontslagen en het bleek lastig om nieuw werk te vinden. Directeuren van bedrijven die slecht liepen hadden zorgen om hun (teveel aan) personeel. Directeuren van bedrijven die goed liepen, hadden zorgen om goed personeel te vinden om al het werk aan te kunnen. Het was uiteindelijk voor de meeste mensen gewoon hardwerken (=zwoegen). Ik dacht dan wel eens terug aan bovenstaande uitspraken van de droombaangoeroes. Moest ik daaruit dan de conclusie trekken dat al die zwoegende mensen eigenlijk sufferds zijn die hun passie niet volgen en van hun hobby hun baan niet maken?

In de Efezebrief van Paulus staat bovenstaand vers dat over werk gaat. Paulus roept de nieuwe christenen op om op een nieuwe manier te gaan leven. Samengevat schrijft hij in vers 28 dat ze moeten stoppen met stelen en moeten gaan werken. En dan eerlijk werk. En van het geld dat over blijft, moeten ze uitdelen aan hen die tekort hebben. Ik las het in het Grieks en daarbij viel mij op dat er voor het woordje “werken” het Griekse woord kopiao gebruikt wordt. Dat betekent letterlijk: zwoegen, werk verrichten waarvan je moe wordt, inspannend werk verrichten. Let terlijk zegt Paulus eigenlijk: “stop met stelen en ga zwoegen, eerlijk werk doen en deel met wie gebrek heeft.” Dat is heel wat anders en realistischer dan de dromerijen over de droombaan. Paulus zegt niet: stop met stelen en zoek een droombaan. Hij zegt dat het alternatief voor stelen zwoegen is.

Misschien vindt u het zwoegen van Paulus te negatief klinken. Werk kan toch ook leuk zijn? Natuurlijk, maar wat opvalt in de hele brief is dat Paulus helemaal niet negatief is. Hij is vol vuur en liefde voor Jezus Christus. Hij is de persoon die Paulus een doel in het leven geeft. Paulus leeft voor Hem en niet voor zijn baan. Het gevaar van het praten over een droombaan is allereerst dat je ontevreden wordt over je huidige werk (wat meestal zwoegen is). Ten tweede is er het gevaar dat je gaat denken dat een nieuwe (droom) baan je gelukkig gaat maken. Wanneer je op die manier op iets of in iemand je vertrouwen stelt, maak je datgene of diegene eigenlijk tot een afgod. In onze moderne cultuur heeft werk daardoor soms afgodische trekjes gekregen. Je werk moet en kan je gelukkig maken. Dat is ten diepste de boodschap van de droombaangoeroes. De Bijbel is daar veel nuchterder over. Een baan is belangrijk, maar meestal is het zwoegen. Schrik niet van het zwoegen en besef steeds dat werk niet het hoogste doel in je leven is. Uiteindelijk is er maar Eén die je leven een doel en een diepe vreugde kan geven en dat is onze Heer en Verlosser: Jezus Christus. Hij kan jouw en uw leven echt vervullen.

M. Dubbelman, Giessenburg