Terug naar Ecclesianet.nl

Drs. L.J. Geluk onderscheiden

Op vrijdag 27 mei jl vond de zogenaamde lintjesregen plaats. Onder degenen die onderscheiden werden, was ook ds. L.J. Geluk uit Rotterdam. Van meerdere kanten was de onderscheiding aangevraagd, ondermeer van de kant van het bestuur van de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge. Op veel terreinen heeft ds. Geluk zich verdienstelijk gemaakt. Sommige functies die hij bekleedde zijn min of meer algemeeen bekend, andere onttrekken zich aan de aandacht. Dit laatste geldt bijvoorbeeld het werk voor het college van kerkrentmeesters in Rotterdam.

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam had op 27 mei een drukke ochtend. Maar liefst 50 mensen liet hij naar voren komen om hen vervolgens toe te spreken en te decoreren. Het moet gezegd dat er door de burgemeester en zijn staf goed nagedacht moet zijn over de vormgeving van deze ochtend. Voor elk van de 50 gedecoreerden had de burgemeester een persoonlijk woord. Hij deed dat zo betrokken dat je merkte dat hij zich in de geschiedenis van elke persoon die hij voor zich had verdiept had. Juist daardoor kregen de gasten niet de indruk dat de drie uur dat zij het ceremonieel meemaakten een ‘lange zit’ was.

De burgemeester liet degenen die onderscheiden werden in groepjes naar voren komen. Zij hadden wat de reden van decoratie betrof iets gemeenschappelijks. De groep van ds. Geluk had zich op kerkelijk erf verdienstelijk gemaakt. Opmerkelijk was dat de burgemeester – zelf met een moslimachtergrond – stil stond bij het feit dat de kerk de laatste jaren vrij vaak negatief in het nieuws kwam. “Daar staat veel tegenover ”, zei hij: “Er wordt veel goeds gedaan door de kerk, in het klein en in het groot.”

Al met al was het een mooie en dankbare ochtend, die afgesloten werd met het zingen van het Wilhelmus. Ds. Geluk, zijn vrouw en hun beide kinderen met degenen die bij hen horen, willen we nog eens van harte feliciteren met de onderscheiding van ‘Ridder in de orde van Oranje-Nassau’. Moge God hen ook in de toekomst zegenen en tot zegen stellen!

H. Klink, Hoornaar