Terug naar Ecclesianet.nl

De conferentie

Zaterdag 1 juni a.s. zal DV de conferentie van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden. De opzet van deze dag zal als volgt zijn: in de morgen zullen drs. L.J. Geluk (Rotterdam) en dr. H. Klink (Hoornaar) een lezing houden. Het thema zal zijn: Het belijden van de kerk, toen en nu. Drs. Geluk zal spreken over de betekenis van de vorsten voor de Reformatie en in het bijzonder voor de Heidelbergse Catechismus, die 450 jaar geleden werd opgesteld. Dr. Klink zal vervolgens spreken over de vraag tot welk belijden wij nu geroepen zijn en stelt de vraag aan de orde of de catechismus ons daarbij van dienst kan zijn.

Na de middagpauze zullen drie spekers een korte reflectie geven van ongeveer 10 minuten. Dit zijn drs. Marijke Aalders, historica (Bussum), drs. Pieter Jan Dijkman, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen van het CDA (Den Haag), dr. J. van Eck, voormalig legerpredikant en classicus (Ede). Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie worden gehouden. De bezoekers van de conferentie worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De discussie vindt plaats onder leiding van dr. Bart Jan Spruyt uit Gouda.

De conferentie vindt plaats in de Grote Kerk in Vianen. De aanvang is om 10.30 uur. De pauze zal zijn van 12.30 tot 14.00 uur. De middagbijeenkomst duurt tot 16.00 uur. Er is gelegenheid gebruik te maken van de broodmaaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij mw. G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen, tel: 0529-456729. E-mail: gm.v.ommen@kpnplanet.nl De kosten voor de broodmaaltijd zijn € 9,50. U wordt verzocht u op te geven voor 25 mei a.s. Allen van harte uitgenodigd!!