Terug naar Ecclesianet.nl

Ingewijd in alle dingen

De Here is nabij, weest in geen ding bezorgd. (…) Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen door Hem die mij krachten geeft. Lezen: Filippenzen 4: 5 -13

Is het geen kenmerk van de man, een kenmerk waardoor hij zich onderscheidt van de onvolwassene, dat het zwaartepunt van zijn leven altijd daar ligt waar hij zelf is en dat het verlangen naar vervulling van zijn wensen hem niet kan weerhouden zich volledig te geven op de plaats waar hij staat?

De opgroeiende mens is nooit helemaal daar, waar hij is. Dat hoort juist tot zijn wezen en is het anders, dan heb je waarschijnlijk te maken met een afgestompte domoor. Een man is altijd totaal, hij onttrekt niets aan het heden. Zijn verlangen, dat voor anderen verborgen blijft, is altijd een reeds overwonnen verlangen. Hoe meer hij overwinnen moet om volkomen in het heden te staan, des te mysterieuzer hij wordt en des te meer vertrouwen hij wekt bij zijn medemensen, bij jonge mensen vooral, die nog lopen op de weg die hij al heeft afgelegd.

Verlangens waaraan wij ons al te sterk vastklampen doen gemakkelijk afbreuk aan wat we kunnen en moeten zijn. En verlangens die we om de plicht van het ogenblik telkens moeten overwinnen, maken ons rijker. Wie geen verlangens heeft, is arm. Ik ontmoet hier in de gevange bijna uitsluitend mensen die zich vastklampen aan hun verlangens en daarom niets betekenen voor anderen. Zij luisteren niet meer en zijn niet in staat tot naastenliefde. Ook hier, geloof ik moet je leven alsof er geen verlangens en geen toekomst bestond. Je moet helemaal zijn wie je bent. Merkwaardig hoe sterk de anderen dan op je gaan steunen, zich naar je richten en bereid zijn naar je te luisteren. Een leven kan vol zijn ondanks veel onvervulde wensen, dat wilde ik eigenlijk zeggen.

Dietrich Bonhoeffer