Terug naar Ecclesianet.nl

“Adam, waar zijt gij ?”

De plaats van de kerk in de tegenwoordige samenleving

Het is wel een pretentieuze titel: “Adam, waar zijt gij” en het is wel pretentieus om vervolgens te spreken over de plaats van de kerk in de tegenwoordige samenleving. Nadat dr. Huib Klink mij een poos geleden vroeg om dit te doen, zei ik toe dit te doen. Maar een toezegging is gemakkelijk gedaan. Moeilijker is het om een belofte in te lossen. Het onderwerp behelst desalniettemin een aansporing om na te denken en te kijken naar hoe je met deze onderwerpen een aantal belangrijke en minder belangrijke waarnemingen kunt doen om die vervolgens met u vanmorgen te delen. Maar in welke hoedanigheid doe ik dat? Ik ben geen theoloog! Ik ben een boer, alhoewel mijn zoons daar tegenwoordig anders over denken. Ik ben een geëngageerd burger en een gemotiveerd waarnemer en ook en vooral: ik ben een belijdend christen!
Ik wil u vanmorgen met mijn bijdrage proberen een beeld van de tijd te schetsen, maar ook een perspectief mee te geven en een opdracht. Toen ik ging nadenken over de hoedanigheid van mijn lezing kwam ik op het woord tijdrede. Al zoekend kwam ik daarbij de naam van professor Wisse tegen, die ooit een reeks van tijdredes hield onder de titel “De levensmoeheid onzer eeuw”. Ik vond dat eigenlijk een mooiere titel dan die ik zelf had verzonnen. Maar ik pleeg geen plagiaat. Een beetje dekt het wel wat ik met u wil delen.

Ik wil met u vier dingen bespreken: Eerst wil Ik met u kijken naar de crisistijden die er zijn en waarin wij leven. Ik ga daarbij in op de crises, die ons nu overkomen en de achtergronden daarvan. Vervolgens wil ik de gemeenschappelijke achtergrond ervan proberen te duiden. Dit mondt dan, in de derde plaats, uit in diagnose van de tijd. Daarbij kunt u opnieuw denken aan de titel van de lezingen van professor Wisse over de levensmoeheid van onze eeuw. Tot slot wil ik iets zeggen over de plaats van de kerk in dit alles en u een paar tastende overwegingen meegeven. (......)

Dit is een klein gedeelte van de lezing van prof. C.P. Veerman
Meer van dit artikel kunt u lezen als u zich aanmeldt als lid.
Meld u aan via de website en u krijgt alle reeds verschenen nummers van 2011 thuisgestuurd! Daarmee ondersteunt u ook ons blad.