Terug naar Ecclesianet.nl

De Hervorming volgens Mr. Groen van Prinsterer

De Hervorming was:

- de terugkeer tot het Apostolisch geloof, door onvoorwaardelijke onderwerping aan de voorlichting van Gods Geest en aan de uitspraak van Gods Woord;

- het vasthouden aan de onveranderlijke Evangelie-waarheid, enige grondslag van de Algemene Christelijke Kerk, nooit in die Kerk verloren, ook niet toen het martelaarschap het loon van de belijdenis was;

- het weer aannemen van de lange tijd ook in de Roomse Kerk gehandhaafde leer der zaligheid.