Terug naar Ecclesianet.nl

Zonder respect voor het mysterie

Maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid van God… 1 Korinthiërs 2: 7a

Ons moderne leven heeft geen oog voor het mysterie en dat is ons verval en onze armoede. Een menselijk leven is waardevol, naarmate het het respect behoudt voor het mysterie. Kinderen hebben zulke open, heldere ogen, omdat zij weten, dat zij omgeven zijn door het mysterie. Zij zijn met deze wereld nog niet klaar, zij banen zich nog geen eigen weg en kunnen het mysterie nog niet ontlopen, zoals wij.

Wij vernielen het mysterie, omdat wij merken, dat wij hier stoten op de grens van ons eigen zijn; omdat wij over alles willen beschikken, alles willen beheersen en dat is met het mysterie nu juist onmogelijk. Het mysterie maakt ons wrevelig, omdat wij er ons niet in thuis voelen, omdat het van een ander thuis spreekt dan het onze.

Leven zonder mysterie betekent, geen idee hebben van het mysterie van ons eigen leven, van het mysterie van de andere mens, van het mysterie van de wereld; het betekent aan de werkelijkheid van ons zelf, van de ander en van de wereld voorbijgaan, het betekent aan de oppervlakte blijven.

Zonder respect voor het mysterie nemen wij de wereld alleen serieus, in zoverre zij becijferd en geëexploiteerd kan worden. Maar dat betekent, dat wij de essentiële dingen van het leven eenvoudig niet zien of ze zelfs loochenen.

Dat de wortels van een boom in het donker van de aarde verscholen liggen, dat alles wat in het licht leeft uit het donker en de verborgenheid van de moederschoot stamt, dat al onze gedachten, dat heel ons geestelijk leven voortkomt uit het verborgen donker, zoals onze liefde en alle leven, dat willen wij niet weten. Dat het mysterie de wortel is van alles wat helder, begrijpelijk en duidelijk is, dat willen wij niet horen. En als wij het horen, dan willen wij dit mysterie te lijf, dan willen we het berekenen en verklaren.

Wij willen het ontleden en het gevolg is, dat wij het leven doden en het mysterie niet ontdekken. Het onttrekt zich aan onze greep.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)