Op DV zaterdag 13 mei zal de Conferentie zijn van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge. We komen bijeen van 13.00 uur tot 16.00 uur in de Grote Kerk in Vianen. 
De sprekers zullen zijn dr. A.J. Plaisier en dr. H. Klink
De lezingen die zij houden, zullen beide gaan over:
'de persoon en de betekenis van Blaise Pascal',
die dit jaar 400 jaar geleden werd geboren. Dr. Plaisier schreef een dissertatie over Blaise Pascal, die in 1996 uitkwam. Dr. Klink richt zich in zijn lezing ook en vooral op het proefschrift van dr. W. Aalders over Pascal, dat in 1941 verscheen met als titel Pascal als apologetisch prediker. De Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge heeft het voornemen om dit proefschrift opnieuw uit te geven in het kader van het project Parrhesia (van waaruit ook het boek De Kerk, het hart van de wereldgeschiedenis is uitgegeven). Het is de bedoeling dat het boek van dr. W. Aalders over Pascal op de Kohlbruggedag (de dag van de conferentie) gepresenteerd wordt en door de bezoekers kan worden aangeschaft. 
Alle lezers en belangstellenden alvast van harte uitgenodigd!