Op zaterdag 25 mei 2024 zal DV in de Grote Kerk van Vianen de conferentie van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge plaatsvinden. De conferentie begint om 13.00 uur en eindigt 16.00 uur. De algehele leiding is in handen van ds. H. Ottema.

Het thema van de bijeenkomst zal zijn: ‘De Geest doorbreekt de grenzen’ Dr. Bart-Jan Spruyt uit Gouda zal spreken over Kohlbrugge en zijn internationale contacten (onder andere in Bohemen en Moravië). Kohlbrugge (1803 - 1875) is een bekend predikant en theoloog uit de 19e eeuw. Zijn levensweg is verre van alledaags. Hij werd geweerd van de kansels in Nederland om uiteindelijk in Elberfeld (Duitsland) predikant te worden. Het merkwaardige is dat hij juist vandaaruit tot op de dag van vandaag in Nederland en daarbuiten één van de meest invloedrijke predikanten is geworden.

Dr. H. Klink (predikant in Hoornaar) zal een referaat houden over de Russische geestelijke Alexander Men die op 9 september 1990, terwijl hij op weg was naar zijn kerk in Semkhoz (dichtbij Moskou) werd vermoord. Hij was toen 55 jaar. Alexander Men was een zeer aansprekend en authentiek gelovige, die op velen als een magneet werkte. Al tijdens het communisme was hij voor velen een baken in zee. Ondanks de repressie zag hij kans zijn eigen weg te gaan en inspirerend te werken. Na de Wende (1989) werd hij in tal van tv- en radioprogramma’s gevraagd. Hij gaf voordrachten aan universiteiten en wees veel zoekende Russen, vooral jonge mensen, een weg.

Alexander Men kenmerkte zich door een grote pastorale inslag, die gepaard ging met eveneens grote geleerdheid (op het gebied van de biologie, godsdienstgeschiedenis, theologie en filosofie). Zijn authentieke en onbevangen geloof maakte dat hij, ook al was hij Russisch orthodox priester, niet in een hokje te vangen was. Dit alles is naar alle waarschijnlijkheid mede de reden dat hij is vermoord (de moord is nooit opgehelderd).

De betekenis van Alexander Men begint langzamerhand in de Westerse wereld door te dringen, wat blijkt uit het feit dat de laatste jaren meerdere van zijn verhandelingen en boeken in de allerlei talen beginnen te verschijnen. In het Nederlands is dat nog niet het geval. Het is daarom des te boeiender kennis te nemen van zijn leven.

Wij nodigen u en jou hartelijk uit voor deze dag.

NB. U kunt de conferentie ook via de live-stream op onze website volgen