‘… jullie zijn het zout van de aarde; (…) jullie zijn het licht van de wereld’  Mattheüs 5:13

Het zijn overbekende woorden. Vaak ga je bij deze tekst direct over naar zout en licht en de betekenis ervan. Ik bleef echter haken bij het tijdstip waarop dit wordt gezegd. Jezus is begonnen met zijn publieke werk. De eerste volgelingen zijn verzameld. En hier is Hij bezig aan zijn eerste echte preek. Nu gaat duidelijk worden wie deze Jezus is, maar ook: wie zijn de mensen die bij Hem horen? Jezus spreekt zijn woorden van zout en licht tegen zijn discipelen (vers 2). Er staan ook anderen nieuwsgierig omheen. Maar deze preek is allereerst gericht aan zijn volgelingen. Simon en Andreas bijvoorbeeld, en Jakobus en Johannes. Een paar dagen geleden waren ze nog gewoon als vissers aan het werk. Maar Jezus was verschenen en had gezegd: volg Mij! En, wonderlijk genoeg, deden ze dat. Ze lieten alles uit hun handen vallen en gingen mee. Blijkbaar zat er iets in Jezus’ stem dat ze niet konden weerstaan. En dus zijn ze hier. Maar eerlijk? Ze hebben geen idee wie Jezus nou eigenlijk is, waar Hij voor staat. Want dit is nog maar het begin. Ze hebben Hem nog maar net leren kennen! Ze gaan en moeten nog zoveel leren. En dan zegt Jezus hier al: jullie zijn zout en licht. En dat zijn serieuze dingen. Zonder koelkast betekent zouteloosheid verrotting en smakeloosheid. En zonder straatverlichting of gebouwen is het diep donker zonder licht. Zout en licht zijn geen luxeartikelen; ze zijn onmisbaar. Dat kan maar één ding betekenen. Het begint niet bij wie zij zijn. Het begint bij wie Jezus is. Hij ziet geen zout en licht in hen. Hij noemt hen zout en licht. Jezus sluit niet aan bij wat Hij in hen vindt. Hij bepaalt Zélf wie ze zullen zijn! Wat een verademing. Juist in een tijd waarin wij van alles zelf moeten kiezen. Zoveel lijkt van ons gevoel, onze ervaring, onze keuzes af te hangen. Wij horen voortdurend: groei op, leer, ontwikkel jezelf. Doe je best, kies de goede opleiding, maak de juiste stap. Investeer vandaag in wie je morgen wil worden. Je zit niet meer vast aan waar je vandaan komt. Leef je eigen leven, alles is mogelijk. Maak er het beste van! En ondertussen komen burnouts bij jongeren steeds vaker voor en vallen zelfs middelbare scholieren steeds vaker uit. 63% van de 18- tot 34-jarigen schijnt een psycholoog te bezoeken. Jonge mensen, met hun leven voor zich. Er is zoveel mogelijk, dat ze niet meer weten wat. Mensen die bedoeld zijn om vrij te zijn, maar gebukt gaan onder wat de samenleving vrijheid is gaan noemen. De vrijheid om zelf te bepalen wie je bent… En dan is daar deze Jezus, die niet aan het eind van je opleiding zegt wie je bent, maar aan het begin. Omdat je mag zijn wie je in zijn verkondiging bent. Daarom vieren we elke zondag opnieuw een kerkdienst. Daarom dopen we en vieren we Avondmaal. Daarom lezen we elke keer weer Gods Woord. Daarom komen we samen en aanbidden we Hem. Het is allemaal hulpmiddel om langzaamaan echt te leren geloven: Hij bepaalt wie ik mag zijn. Ik mocht een nieuwe schepping worden. Want ik word aan Jezus verbonden. Dat is het hele geheim. Onze tijd zegt: bepaal zelf wie je bent – en veel succes! Geloof zegt je: Laat God bepalen wie je bent. Wees mens in de naam van Jezus. Leef voor Hem. Want je bent van Hem. Ben je dan zoveel beperkter af?