De Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge heeft er zorg voor gedragen dat het boek De Kerk het hart van de wereldgeschiedenis van dr. W. Aalders opnieuw wordt uitgegeven. U wordt van harte uitgenodigd voor de boekpresentatie op 20 januari 2023 in de Grote Kerk te Vianen. Inloop is mogelijk vanaf 15.00 uur, het programma  begint om 15.30 uur zal rond 17.30 worden afgesloten.

In dit indrukwekkende boek traceert dr. Aalders de huidige crisis in de Kerk naar een vervlakking en horizontalisering van het geloofsleven. Met nadruk wijst hij erop dat de Kerk een ‘Planting van de Vader’ is – een karakterisering waarin zowel haar bovenaardse oorsprong als haar inplanting in de aardse geschiedenis tot uitdrukking komt: wel in de wereld, maar niet van de wereld. Juist daardoor vormt de Kerk ook ‘het hart van de wereldgeschiedenis’.

Door een bespreking van de kerkgeschiedenis, van de apostolische tijd tot de onze, laat hij zien dat het wezen van de Kerk steeds het belijden moet zijn vanuit de blik omhoog, gedragen door het visioen van Johannes op Patmos: Jezus Christus, die zit aan de rechterhand van de Vader. Juist in tijden van Godsverduistering gaat van dit visionaire zien de kracht uit die de Kerk behoeft om Christus overeenkomstig haar roeping actueel te kunnen belijden.

Voor deze heruitgave is de tekst voorzien van annotaties door mr. G.H.A. Versluis en van een inleiding door dr. H. Klink.

Tijdens de boekpresentatie op 20 januari 2023 in de Grote Kerk te Vianen zullen Arjan Plaisier en Everard de Jong een voordracht houden over de thematiek. Ds. Plaisier is voormalig zendeling en oud-scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Everard de Jong is legerbisschop van de Rooms-Katholieke Kerk met ervaring in het jongerenpastoraat en evangelisatie. Beide zullen zij reflecteren op de boodschap van het boek van Aalders. Tot slot zullen Klink, Plaisier en De Jong in een forumdiscussie doorspreken over de actualiteit van Aalders’ visie en de uitdagingen van de Kerk van vandaag. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken. Voor muzikale omlijsting wordt gezorgd. We hopen u te kunnen verwelkomen!

Deze publicatie is te bestellen via onze uitgever: Brevier of via de webshop van Kameel.