Terug naar Ecclesianet.nl

Rouw in het Oranjehuis

eccclesia nr. 21, september 2002

Zondagavond 6 oktober 2002 werd aan het Nederlandse volk bekend gemaakt dat die avond om 7 uur in het AMC prins Claus op de leeftijd van 76 jaar was overleden.
Het bericht kwam als een schok, hoewel vanuit het Amsterdamse ziekenhuis meermalen was meegedeeld dat de toestand van de prins broos en kwetsbaar was.
Lijdend aan een ernstige ziekte moest de prins zich de laatste jaren vele keren onderwerpen aan ziekenhuisopnamen. Na nog weer korte tijd thuis te zijn geweest rondom zijn verjaardag op 6 september jl., moest hij op Prinsjesdag opnieuw worden opgenomen. In de tegenwoordigheid van zijn echtgenote, H.M. koningin Beatrix, hun drie zonen en twee schoondochters is de prins heengegaan.
Onze koningin verliest in hem een trouw echtgenoot, die zo lang hij kon haar in haar hoge ambt heeft gesteund en terzijde gestaan. De drie prinsen verliezen in hem een toegewijd en zorgvol vader. Het Huis van Oranje een achtenswaardig en bemind lid. Ons volk een gerespecteerde en geliefde prins-gemaal.
Bij zijn verloving met prinses Beatrix sprak Claus von Amsberg de woorden dat hij zijn best zou doen het vertrouwen van ons volk te winnen. Die woorden heeft hij waargemaakt. Na de trouwdag, 10 maart 1966 met alle rumoer van linkse zijde, heeft hij meer en meer een plaats gekregen in het hart van ons volk. Eenvoudig was dat niet omdat rondom de verloving en het huwelijk zijn verleden in de oorlogstijd breed was uitgemeten. Maar hij heeft zijn roeping verstaan en zichzelf gevende bemind gemaakt, zodat ons volk zijn nagedachtenis veel dank verschuldigd is. Hij heeft zich een waardig en bijzonder waardevol lid van ons historisch Oranjehuis betoond. In een tijd van groot verval van de hoge waarden van huwelijk en gezin heeft hij zich een voorbeeldig echtgenoot en vader bewezen.
De ziekte die hem de laatste jaren in een gestadig proces sloopte wekte gevoelens van meeleven bij velen.
"De dood maakt scepters en houwelen gelijk" is de sombere wapenspreuk van de adellijke familie De Graeff. Deze waarheid wordt ook nu ervaren. De koninklijke grafkelder van de Nieuwe Kerk in Delft moet weer ontsloten worden om een lid van ons vorstenhuis te ontvangen. Moge de blik van onze geliefde vorstin en haar kinderen, ja van allen die rouwen om het heengaan van prins Claus in geloof gevestigd zijn op Hem die dood en graf verwon en de zijnen geleidt door het dal van doodsschaduw tot in het eeuwige leven.

De redactie