Zaterdagmiddag 14 mei 2022 is D.V. de conferentie van de Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge.

U bent van harte welkom in de Grote Kerk van Vianen, Voorstraat 110, 4132 AT Vianen.

De conferentie begint om 13.00 uur. De kerk is geruime tijd daarvoor open.

Het hoofdthema van deze middag zal zijn: ‘Houvast in onzekere tijden.’

De heer H. Boele zal spreken over ‘Kohlbrugge, schatgraver in de Romeinenbrief, het zoeklicht over Romeinen 6.’

Dr. H. Klink uit Hoornaar zal een referaat houden over ‘De boodschap van Pavel Florenskij voor de kerk van nu.’

De algehele leiding staat onder leiding van ir. H. Ottema (ook kandidaat in de theologie).

Ook na de conferentie, die om 16.00 uur eindigt, is er gelegenheid tot ontmoeting.

Wij stellen het bijzonder op prijs u of jou te kunnen begroeten. Van harte welkom!