Terug naar Ecclesianet.nl

Dubbelnummer Ecclesia n.a.v. overlijden dr. W. Aalders

Een reeks van jaren (van maart 1972 tot december 1987) berustte de redactie van “Ecclesia“ bij ds. D. van Heijst (links op de foto) en dr. W. Aalders (rechts).
In hun theologisch denken wisten zij zich aan elkaar verwant en zetten zij zich door hun zorg voor en publicaties in ons blad in voor het actueel christelijk belijden. Een bijzonderheid was dat zij beiden op de 5e mei jarig waren.
Omdat dit het eerste nummer van “Ecclesia“ is dat, na het overlijden van dr. W. Aalders (op 25 december 2005), kort na 5 mei verschijnt, is hierin een reeks kortere en langere bijdragen opgenomen van mensen die zich zeer door hem aangesproken weten. De redactie dankt hen allen voor hun bereidwilligheid hun ervaringen en herinneringen op papier te zetten. Het zou niet moeilijk geweest zijn het aantal artikelen uit te breiden, want het is de redactie bekend dat velen meer in grote dankbaarheid aan hem terugdenken en door zijn talrijke boeken worden geholpen de weg door de tijd met God te gaan. Van belijders als ds. Van Heijst en dr. Aalders geldt dat zij nog spreken nadat zij gestorven zijn.