Terug naar Ecclesianet.nl

De jaarlijkse conferentie

Zaterdag 5 april a.s. zal D.V. de jaarlijkse conferentie van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge plaatsvinden. Ook dit jaar in de Jacobi-kerk te Utrecht. Sprekers zullen zijn ds. H.J. Lam uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Hij zal spreken over het onderwerp Kohlbrugge als kruis-theoloog. Prof. dr. A. Th van Deursen zal in de middag een referaat houden over De scheiding van Kerk en Staat in 1796 - de ideologie en de gevolgen. De leiding van de dag berust bij ds. Ph. van Wijk te Nieuwleusen. Ds. J.K. Vlasblom uit Ter Aar zal de meditatie verzorgen. Aan het begin van de middagvergadering zal ook dr. W. Aalders een kort woord tot de vergadering richten. Degenen die gebruik willen maken van de broodmaaltijd kunnen zich opgeven bij mevrouw de secretaresse van de Stichting mevrouw G.M. van Ommen-Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen, tel. 0529 456729. De kosten van de broodmaaltijd zijn E. 7, 50. Graag opgeven voor 29 maart a.s.