Terug naar Ecclesianet.nl

Dagboekje rond Hemelvaart en Pinksteren

Drs. J.G. Barnhoorn 

Vóór mij ligt een klein, fraai ogend, kleurrijk boekje van de hand van mijn collega Geuze, één van de dienstdoende predikanten in mijn woonplaats. Een "dagboekje voor de weken rond Hemelvaart en Pinksteren", dat ons in enkele tientallen meditaties bepaalt bij wat de Heilige Schrift ons in de beide eerste hoofdstukken van het boek Handelingen te zeggen heeft.
De trouwe lezer van Ecclesia heeft in de jaren, die achter ons liggen, reeds driemaal eerder met een publicatie van Ds. Geuze kennis gemaakt, - publicaties, waarin men de schrijver leert kennen als een bewogen pastor, die ons steeds keer op keer bij het werk van de Heilige Geest bepaalt. Dat stempelt heel zijn ambtsbediening, zoals deze behalve in prediking en pastoraat niet in de laatste plaats gestalte krijgt in zijn werk ten behoeve van het "Huis van Gebed", dat twee jaar geleden in onze gemeente door zijn inspanning van de grond gekomen is.
De overdenkingen, waarvoor in Hemelvaart en Pinksteren uw aandacht gevraagd wordt, dragen hier de sporen van, zowel door de afbeelding van het kruis en een vlam op de voorzijde van het boekje als door de inhoud: de boodschap, waarmee de apostelen destijds de wereld zijn ingetrokken, - een boodschap, die ook ons nog steeds, dankzij Gods goedheid, verkondigd wordt.
Mediteren. Vinden we er de tijd nog voor? Of liever: némen wij er de tijd nog voor? Zo ja, dan zullen ook deze overdenkingen ons zeker ten goede komen. Het boekje wordt u desgevraagd voor niet meer dan € 6,50 (met inbegrip van de portokosten) toegezonden. Het bestel-adres is: Drs. M.D. Geuze, Laan 71, 8071 JH Nunspeet. De opbrengst van een en ander komt het plaatselijke "Huis van Gebed" ten goede.