Terug naar Ecclesianet.nl

Ik zal bij u zijn

Met de verschijning van dit nummer wordt een nieuwe jaargang van Ecclesia ingeluid. We staan nu aan het begin van de twee-en-negentigste jaargang en spreken de wens en bede uit, dat het getuigenis van Ecclesia nog menig jaar mag doorklinken en weerklank mag vinden in de harten van haar lezers. Wat het nieuwe jaar ons brengen zal, is ons onbekend. In deze onzekerheid die het leven met zich meebrengt, worden wij omringd door Gods beloften.

In Jesaja 43: 2a lezen wij: "Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen nu niet overstromen".
Graag geven wij als redactie aan u door, wat ds. G. J. A. Jonker ooit bij deze tekst geschreven heeft:
Wij hebben toch een wonderlijke God. In plaats van tot ons te zeggen:

"Ik ben met u, daarom zal het natuurlijk niet gaan door het water en door het vuur", zegt Hij: "Ik ben met u, daarom zal het natuurlijk wel gaan door het water en door het vuur".

Maar wat geeft het dan, of wij een God hebben? Het water overstroomt ons, het vuur verbrandt ons! “Neen", antwoordt God, (en nu komt het goddelijke van zijn schijnbaar ongoddelijk gedoe voor de dag), "als gij gaat door het water ga Ik met u mee door het water, en dan gaat gij door het water zonder te verdrinken. Als gij gaat door het vuur, ga Ik met u mee door het vuur, en dan gaat gij door het vuur zonder te ver­branden".

Zo wordt het wonderlijke wonderlijk. En het water en het vuur wordt ons een openbaring van God. En wij zegenen dat water en dat vuur, dat ons bij God gebracht heeft en God bij ons.

Treedt heen door gloeiend vuur en vlam,
Door waterstroom en zee,
En 't vuur verzengt u zelfsgeen
haar,
En 't water schaadt
u niet.

L. J. Geluk en H. Klink