www.ecclesianet.nl - Artikelen - 1999 Saturday 16 October 2021
90e jaargang

Ecclesia 01: 01 januari 1999
- Bij de intrede van het nieuwe jaar. Redactie Ecclesia. 
- De voleinding der wereld. Dr. H.F. Kohlbrugge, n.a.v 1 Petrus 4:7
- Joan Jacob Gobius du Sart (1818-1894). Drs. M. den Admirant, 's Gravenhage
- De kerkvaders in reformatie en nadere reformatie (II). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Eigentijds geloven. Ds.J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Inhoudsopgave van de 89ste jaargang (1998)

Ecclesia 02: 15 januari 1999
-
De betekenis en waarde van de heilige schrift. Dr. H.F. Kohlbrugge, n.a.v. Psalm 119 : 105
- De kerkvaders in reformatie en nadere reformatie (III). Ds. J.K. Vlasblom , Ter Aar
- Eigentijds geloven (II). Ds.J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Boekbespreking; Toegang tot het orgel, Jan Jongepier. R. Veerman, Hoogblokland
- De conferentie 1999
- Een woord van Groen van Prinsterer
- Woord van J.H. Gunning Jr.

Ecclesia 03: 29 januari 1999
- De vogelen des hemels en de leliën des velds. Kaj Munk, N.a.v. Mattheüs 6 : 26a en 28a
- De kerkvaders in reformatie en nadere reformatie (slot). Ds. J.K. Vlasblom , Ter Aar
- Eigentijds geloven (III). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Joan Jacob Gobius du Sart (1818-1894). Drs. M. den Admirant, 's Gravenhage (II)
- Woord van Dietrich Bonhoeffer

Ecclesia 04: 12 februari 1999
-
Wat is de mens? Dr. J.W. Kirpestein, Kampen. N.a.v Psalm 8 : 5
- Eigentijds geloven (IV). Ds.J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Kohlbrugge eindelijk op de kansel van de Ned. Hervormde kerk (I). Dr. K. Groot
- Protestants Nederland en de vrede van Münster. Dr. G. Klink, Hoornaar
- Opmerkelijk, L.J. Geluk

Ecclesia 04: 26 februari 1999
- Over de ware zelfverloochening. Dr. H.F. Kohlbrugge n.a.v. Matteheüs 16: 22
- Kohlbrugge eindelijk op de kansel van de Ned. Hervormde kerk (II). Dr. K. Groot
- Getuigen van Christus in de nazi-tijd - Kaj Munk (I). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Een woord voor deze tijd van Jean Guitton
- Boekbespreking; De brieven aan de Thessalonicenzen, voor de gemeente verklaard, Dr. H. Schroten. M. Den Admirant

Ecclesia 06: 12 maart 1999
- Voetwassing: wonder van nederigheid, Augustinus
- Kohlbrugge eindelijk op de kansel van de Ned. Hervormde kerk (III). Dr. K. Groot
- Jezus Kurios. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Getuigen van Christus in de nazi-tijd - Kaj Munk (II). Dr. H.Klink, Hoornaar
- Opmerkelijk

Ecclesia 07: 26 maart 1999
- De rechterhand des Heren. Dr. H.F. Kohlbrugge, n.a.v Psalm 118: 16 en 17
-Ter nagedachtenis aan mevrouw S.G. Aalders-Huender
- Kohlbrugge eindelijk op de kansel van de Ned. Hervormde kerk (III). Dr. K. Groot
- De Heilige-Graf kerk. Dr. R. Fernhout, Daarle
- Kohlbrugge en Het Heilig Avondmaal. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Een ooggetuige vertelt. E.H. v. Burgheim
- De jaarlijkse conferentie
- Interview Dr. W. Aalders

Ecclesia 08: 9 april 1999
- Zalig......tenzij...... Dr. M. Verduin, Zeist
- Getuigen van Christus in de nazi-tijd - Kaj Munk (III). Dr. H.Klink, Hoornaar
- De verschillende wegen van drie gereformeerde groeperingen. Drs. M. Den Admirant, 's-Gravenhage
- Opmerkelijk, Een gereformeerde stem over hervormd verzet tegen SoW. L.J. Geluk

Ecclesia 09: 23 april 1999
-
De doden zullen worden opgewekt! Dr. H.F. Kohlbrugge, n.a.v. 1 Corinthiërs 15: 13
- Getuigen van Christus in de nazi-tijd - Kaj Munk (IV). Dr. H.Klink, Hoornaar
- Dr. Gerretsens preek bij de doop van prinses van Juliana. Drs. M. den Admirant, Den Haag
- "Paus en ketters" Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 10: 7 mei 1999
-
Waar zijn onze doden? Ds. Ph. Van Wijk, Sliedrecht N.a.v 1 Kor. 15 : 35-49 en Psalm 139
- Getuigen van Christus in de nazi-tijd - Kaj Munk (Slot). Dr. H.Klink, Hoornaar
- Verslag van de conferentie van de kring van "Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge" op zaterdag 10 april 1999
- Katharina von Bora (1499-1552)

Ecclesia 11: 21 mei 1999
-
Pinksterfeest. Kaj Munk n.a.v. Handelingen 2: 1-4
- Dr. W. Aalders 90 jaar
- Bijbels-theologische bezinning op Europa. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Johann Rudolf Wolfens- Berger (1827-1883), Kohlbrugges eerste hulpprediker, Drs. M. Den Admirant, 's-Gravenhage
- Oude schrijvers. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 12: 4 juni 1999
- Thans is het de ure.....Dr. W. Aalders, n.a.v. Romeinen 13 : 11
- Bijbels-theologische bezinning op Europa (II). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Augustinus en het gewone leven. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- De praktijk der godzaligheid. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Opmerkelijk. L.J. Geluk

Ecclesia 13: 18 juni 1999
- Een dal vol geest en leven. Drs. H.J. Lam, Den Ham (Ov.), n.a.v. Ezechiël 37 : 14A
- "God bijvallen- tegen jezelf in"(I) Dr. G.C. Den Hertog, Leiden
- De Christologie van Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875 (I). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- "Zorgen voor het leven". Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet


Ecclesia 14: 2 juli 1999
- Een dal vol geest en leven (II). Drs. H.J. Lam, Den Ham (Ov.), n.a.v. Ezechiël 37 : 14A
- "God bijvallen- tegen jezelf in"(II) Dr. G.C. Den Hertog, Leiden
- De Christologie van Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875 (II). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- De weg van de liturgie. Ds. J.G. Barnhoorn
- Een woord van Mr. Paul Scholten

Ecclesia 15-16: 16 juli 1999
-
Een dal vol geest en leven (III). Drs. H.J. Lam, Den Ham (Ov.), n.a.v. Ezechiël 37 : 14A
- In memorium Mr. Dr. A. Zeegers. Ds L.J. Geluk
- Een gedenkwaardige weg in de kerk des Heren. Ds. D. van Heijst, Ommen
- Johannes Wichelhaus (1819-1858) (I). Prof.dr. W. Balke, Amsterdam
- "God bijvallen- tegen jezelf in"(III) Dr. G.C. Den Hertog, Leiden
- De Christologie van Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875 (III). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Augustinus en zijn opvolging. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburga

Ecclesia 17: 13 augustus 1999
-
Ik ben met u. Dr. H.F. Kohlbrugge, n.a.v. Matth. 28:20
- "God bijvallen- tegen jezelf in"(IV) Dr. G.C. Den Hertog, Leiden
- Johannes Wichelhaus (1819-1858) (II). Prof.dr. W. Balke, Amsterdam
- Boekaankondiging: Ds. Lz. Kok, Zeven fonteinen van heil, negen preken over het kruisevangelie.
- Een woord van Luther

Ecclesia 18: 27 augustus 1999
-
Een korte tijd.....Kaj Munk
- "God bijvallen- tegen jezelf in"(V) Dr. G.C. Den Hertog, Leiden
- Johannes Wichelhaus (1819-1858) (III). Prof.dr. W. Balke, Amsterdam
- Boekaankondiging: Ds. F. van Deursen, Handelingen van de Apostelen I ( 1-14), uitgave in de reeks De Voorzeide Leer
- Conferentie 2000

Ecclesia 21: 8 oktober 1999
-
Zij hebben Mozes en de profeten (II). Dr. M. Verduin, Dirksland
- De actualiteit van Groen van Prinsterer (I). Dr. H. Klink, Hoornaar
- De Christologie van Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875 (VI). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Boekbespreking: Dr. Ir. J. van der Graaf (red), De boodschap en de brug, de prediking doordacht.


Ecclesia 22: 23 oktober 1999
-
 Fundamenteel leven. Ds. Ph. van Wijk, Sliedrecht, n.a.v. Hebr. 11 : 8-10
- De actualiteit van Groen van Prinsterer (II). Dr. H. Klink, Hoornaar
- De Christologie van Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875 (VII). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Augustinus over naastenliefde en eigenliefde. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- Gedicht, Willem de Merode

Ecclesia 23: 5 november 1999
-
Licht en heil. Dr. H.F. Kohlbrugge, n.a.v. Psalm 27:1
- In memoriam: Paulus Sanders (1902-1999) Dr. W. Aalders
- Luther: van stress naar vreugde en rust. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Belevenissen in de herfst van 1989. Drs. G.P. Olbertijn, Woerden
- De Christologie van Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875 (VIII). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar

Ecclesia 24: 19 november 1999
-
Einde van het kerkelijk jaar. Ds. G.D. Krummacher, n.a.v. 1 Corinthiërs 1:9
- De Septuagint in de Westerkerk. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- De Septuagint - brug tussen synagoge en kerk. Dr. W. Aalders
- De actualiteit van Groen van Prinsterer (III). Dr. H. Klink, Hoornaar
- De Christologie van Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875 (IX). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar

Ecclesia 25: 3  december 1999
- De grondwet van ons bestaan! Drs. Th. P. Pol, Doorwerth. n.a.v. Genesis 3:15
- De Septuagint - brug tussen synagoge en kerk. Prof. dr. A. de Reuver, Delft
- De politiek is dood. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Kerstfeest 1943: uit een preek van Dr. O. Noordmans

Ecclesia 26: 18  december 1999
- Kerstfeest: rijkdom uit armoede. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam. N.a.v. 2 Corintiërs 8:9
- Augustinus over het Kerstgebeuren. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- De Christologie van Hermann Friedrich Kohlbrugge, 1803-1875 (X). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Rubens Kerstfeest (vertelling) E.H. v. Burgheim
 
 Inhoud