Terug naar Ecclesianet.nl

De Septuagint in de Westerkerk

Zaterdag 30 oktober 1999 begaven zich vele vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge naar Amsterdam en voorzover zij geen vrienden van deze 19e eeuwse in Amsterdam geboren theoloog waren, waren en zijn het wel vrienden van dr. W. Aalders. Zij allen hadden de Westerkerk als reisdoel.

De Westerkerk, in de jaren 20 van de 17e eeuw naar een ontwerp van Hendrick de Keyser gebouwd en die naar de karakterisering van D'Ailly's Historische Gids van Amsterdam tot een der monumentaalste Protestantse kerken van de wereld behoort. De Westerkerk, waarin op 8 oktober 1669 Rembrandt werd begraven. Die zaterdagmiddag in oktober van dit jaar stond de Westerkerk in het teken van de Septuagint en het gebeuren binen haar hoogoprijzende muren kreeg iets van de jaarlijkse ontmoeting in de Utrechtse Marcuskerk in het veHeden, want dr. Aalders zou er het woord voeren, en dit naar aanleiding van zijn jongste boek, De Septuagint - Brug tussen synagoge en kerk. Ruim 13.00 uur opende prof. dr. J. de Bruijn, directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme, de bijeenkomst, waarvoor een grote belangstelling bestond. Na hem sprak de heer D.L Aangeenbrug van Uitgeverij Groen, die een exemplaar van het keurig uitgevoerde boek aan de auteur en enkele anderen aanbood. Toen nam dr. Aalders plaats achter de lessenaar om iets te vertellen van de achtergrond van het ontstaan van deze studie. Daarvoor ging hij terug naar zijn jeugd in Amsterdam, waar hij in de buurt woonde van Leo Seeligmann, die laonder de moeilijkst denkbare omstandigheden, een belangwekkende studie over de Septuagint heeft geschreven, die na de oorlog op initiatief van prof. dr. F.M.Th, de Liagre Böhl als dissertatie door de Leidse Universiteit is aanvaard. De toespraak van dr. Aalders, met vuur en gloed uitgesproken - moesten toen niet velen van de aanwezigen denken aan zijn lezingen op de conferenties in de Marcuskerk? - vinden de lezers hierna weergegeven van de hand van de spreker zelf.

Na een muzikaal intermezzo hielden nog een korte toespraak dr. A. de Reuver (hoogleraar in de gereformeerde godgeleerdheid te Utrecht), dr. A.P. Bos (hoogleraar in de antieke en patristische filosofie aan de V.U. te Amsterdam), dr. D.Th. Runia (hoogleraar in de antieke en middeleeuwse wijsbegeerte te Leiden en Utrecht) en afsluitend dr. H. Klink, als voorzitter van de stichting 'Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge'. Uit hun aller woorden sprak grote waardering voor de studie van dr. Aalders over de Septuaginta, terwijl enkele critische vragen en opmerkingen, in alle mildheid gesteld, niet achterwege bleven. Dat door dit nieuwe boek van dr. Aalders een belangrijke bijdrage is geleverd aan de bestudering van deze eerste vertaling van het Oude Testament, die de Bijbel geweest is voor de christenen ten tijde van de apostelen en apostolische vaderen en samen met het Nieuwe Testament nog lange tijd daarna, werd door elk van de sprekers op eigen wijze bevestigd. Nadat ongeveer 15.00 uur het officiële gedeelte was afgesloten, hadden de aanwezigen nog de gelegenheid de schrijver en elkaar de hand te drukken en met elkaar van gedachten te wisselen, terwijl namens de kerkenraad van de Westerkerk niets was nagelaten om al haar gasten een waardige en gastvrije ontvangst te bieden, zodat het voor dr. Aalders, zijn kinderen en kleinkinderen en zijn vele vrienden een blij gebeuren was, waarop ieder dankbaar, dat is met dank aan God, terug kan zien!

L.J. Geluk.