Terug naar Ecclesianet.nl

De conferentie op 21 april

Voor de laatste keer wijzen wij de lezers en belangstellenden op de Conferentie van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge, die gehouden wordt op D.V. zaterdag 21 april a.s. te Vianen. In de ochtend zal dr. M. Verduin (Zeist) een referaat houden over: dr. H.F. Kohlbrugge en het maatschappelijk leven. Het bestuur heeft voor de middagbijeenkomst ds. Hansfrieder Hellenschmidt, voorzitter van de Bekenntnisbewegung “Kein anderes Evangelium” uitgenodigd iets vertellen over de kerkelijke situatie in Duitsland. Tevens zal dr. H. Klink een kort referaat houden over “Doet aan de gehele wapenrusting Gods”. De leiding van de conferentie berust bij de heer T. van Es (Alblasserdam), die ook de korte meditatie verzorgt. De kerk is open om 10.00 uur en de samenkomst wordt geopend om 10.30 uur. De middagbijeenkomst begint om 13.30 uur.

Voor wat betreft de bereikbaarheid van de kerk:
De kerk in Vianen is zowel met eigen vervoermiddel als met het openbaar vervoer heel gemakkelijk te bereiken. Als u via Utrecht reist, dient u op het Centraal Station in Utrecht de uitgang naar de bussen van het streekvervoer te kiezen. U reist met bus 63 van Connexxion, die tweemaal per uur naar Vianen rijdt. Om op tijd te zijn voor de conferentie, kunt u de bus nemen, die 9.40 uur vertrekt en 10.05 uur in Vianen-centrum aankomt. Met de bus van 9.10 arriveert u daar al om 9.35 uur. Van de bushalte in Vianen-centrum is het 5 à 10 minuten lopen naar de Grote kerk op de hoek van de Voorstraat en de Korte Kerkstraat.
Een andere optie is om vanaf station Utrecht Centraal om 9.55 uur de interliner 400 (Veolia) richting Oosterhout (N.Br.) te nemen. Dan moet u om 10.10 uur op het busstation Lekbrug- west in Vianen uitstappen. Vandaar is het nog ongeveer 15 minuten lopen naar de Grote Kerk te Vianen (Voorstraat 100). Voor meer informatie over de kerk: www.grotekerkvianen.nl
Tot slot: er is ook gelegenheid om voor de lunch gebruik te maken van de broodmaaltijd. U kunt zich daarvoor opgeven bij de secretaresse, mevrouw G.M. van Ommen- Middelkoop, Baron Bentinckstraat 51, 7731 EK Ommen, tel. 0529-456729. De kosten van de broodmaaltijd zijn: € 5,50. U wordt verzocht u op te geven voor 14 april a.s. Er is ook gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee de meegebrachte boterham in de kerk te gebruiken.