Terug naar Ecclesianet.nl

Nieuwe bezinning op de Triniteit (I)

Van maandag 5 mei tot woensdag 7 mei werd er in
Rothenburg ob der Tauber een geestelijk-theologisch
bezinningscongres gehouden. Het initiatief ging uit
van de Internationale Konferenz Bekennender
Gemeinschaften, een belijdende beweging, die al in
1974 is opgericht. De leiding ervan berust al jaren in
de vaste hand van de bekende missioloog prof. dr.
Peter Beyerhaus. Sinds een paar jaren heb ik goede
contacten met deze beweging en zodoende was ik
ook aanwezig op dit bezinningscongres.
De locatie was werkelijk schilderachtig. We zaten
in een landhuis vlakbij de historische oude stad Rothenburg.
Voor wie op vakantie gaat naar Tirol is het een
aanrader om tussen Würzburg en Ulm de Autobahn
af te buigen en deze middeleeuwse ommuurde stad te
bezoeken. In tegenstelling tot veel Duitse binnensteden
is hier ook na de oorlog nog veel bewaard gebleven.
Het landhuis aan de Tauber heet de Evangelische
Tagungsstätte Wildbad en is het bezinningscentrum
van de Evangelisch Lutherse Kerk in Beieren. Een paar
dagen heb ik mogen genieten van de rust en de Duitse
gastvrijheid, maar in het bijzonder heeft de inhoud van
de theologische bezinning veel met me gedaan.
Ongeveer om de twee jaar wordt een dergelijk
congres gehouden. Zo was er in 2004 een bijeenkomst
in Freudenstadt en in 2006 in Blankenburg
(Thüringen). De bedoeling van deze bijeenkomsten is
de ‘Christozentrische Bekenntnis-Ökumene’ gestalte te
geven. Ze zijn een aansporing voor geloofsgetrouwe
christenen zu gemeinsamen Nachdenken, Beten und
Handeln. Er waren ongeveer tachtig gasten aanwezig,
waaronder veel theologen. Verschillende gasten
kwamen uit Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië. De
meeste broeders en zusters hadden een evangelisch-
Lutherse achtergrond, verder waren er verschillende
reformierte, maar ook een handvol deelnemers van
katholieken huize, zoals bijvoorbeeld Dr. Klaus Dick,
de hulpbisschop van Keulen. Voor mij was het een
vreugde verschillende broeders en zusters uit de
wereldkerk te ontmoeten zonder dat je er meteen allerlei
progressieve ideeën als cadeau bij krijgt.
Ik maakte ook kennis met de Syrisch Orthodoxe
ordezuster Hatune Dogan. Zij vertelde ons tussen de
theologische lezingen door dat zij pas in Irak geweest
was en de onbeschrijfelijk moeilijke situatie van de
gelovigen daar gezien had. Zij leven in mensonwaardige
omstandigheden en veel meisjes zijn zelfs
gedwongen zich te prostitueren. Vanuit de conferentie
is een brief naar dr. Angela Merkel gestuurd om deze
broeders en zusters een veilig heenkomen te bieden.
Op dat moment beleefde ik sterk het contrast met onze
vrijheid en de vele voorrechten die wij als gelovigen
mogen ontvangen.
We waren bij elkaar vanuit een gemeenschappelijk
verlangen om ons op de fundamenten van de Kerk
te bezinnen en van hieruit te leven. Het thema van de
bezinningsbijeenkomst was Leben aus der Gnadenfülle
des Dreieinigen Gottes. De oudkerkelijke belijdenis van
de Drie-enige God stond centraal in de lezingen en de
gesprekken. De bedoeling ervan was niet om een
abstract-theologische denkoefening daarover te houden,
de spits was duidelijk gericht op ons persoonlijk
geloofs- en gebedsleven. Mijn verlangen om de Drieenige
God te lofprijzen om Zijn heerlijke, geheimenisvolle
Wezen is in deze dagen gegroeid.
Als theologie en geestelijk leven aan onze theologische
opleidingen zo aan elkaar zouden worden verbonden
als hier gebeurde, wat zou dat vruchtbaar
zijn. In variatie op Psalm 133 zou ik zeggen: Zie, hoe
goed en hoe lieflijk het is als theologen als broeders
ook tezamen wonen. Dan zal er kostelijke olie vanuit
de faculteiten vloeien tot op de zomen van de klederen
van de gemeenten!
De bedoeling van de bijeenkomst was ook een
praktisch-theologische toerusting te geven voor prediking,
onderwijs en pastorale zorg in de gemeenten.
Tenslotte was er ook een apologetische noodzaak. Het
geloof in de Drie-enige God wordt telkens omgebogen
in een verkeerde richting en frontaal bestreden. In het
bijzonder naar moslims is het belangrijk om de boodschap
van de Triniteit (trinitas en unitas) uit te dragen
en de aanstoot van het goddelijke mysterie niet bij
voorbaat weg te halen.
Aan het slot van de bijeenkomst is gesproken over
een triniteitstheologische verklaring, waaraan van te
voren intensief was gewerkt. Tijdens de laatste zitting
zijn er nog verschillende veranderingen voorgesteld. Bij
het schrijven van dit artikel heb ik nog niet de beschikking
over de definitieve versie. Prof. Beyerhaus mailde
me dat hij er dag en nacht aan werkt om deze klaar te
krijgen. In een volgend artikel hoop ik dan op de verschillende
bijdragen en deze verklaring in te gaan.
Hopelijk is door dit aperitief de smaak geprikkeld.
L.P. Blom, Hulshorst