Terug naar Ecclesianet.nl

Boekaankondiging

Dr. G. Tjalma, dienaar des Woords te Veen: onder de ze titel verscheen onlangs een boek met diverse bijdragen over Gerrit Tjalma (1866-1947), die de hervormde gemeente van Veen ruim een halve eeuw als predikant diende. In de uitgave, samengesteld door de heer D. Honcoop, zij onder meer opgenomen de artikelen over dr. Tjalma, verschenen in Ecclesia van 1991, en enkele gelegenheidspreken van hem, eerder gepubliceerd in het boekje ‘Ter gedachtenis’. Het boek, in groot formaat, telt 82 blz. en bevat tal van foto’s en familiegegevens, verstrekt door ir. G. Tjalma (Voorschoten), kleinzoon van dr. Tjalma.
Het kan worden besteld bij de christelijke boek- en muziekboetiek Tolle Lege te Veen, tel. 0416 692730 of : info@tollelege.nl De prijs is € 13,95, excl. de verzendkosten ad € 3,00.