www.ecclesianet.nl - Artikelen - 1998 Monday 25 October 2021
89e jaargang

Ecclesia 03: 30 januari 1998
- Tot een wacht gezet n.a.v. Ezechiël 3:17a.
- Het christelijk geloof en het oude testament (VII). Dr. W. Aalders
- Vriendschap in Christus (I). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Ds. J. Van Bolhuis (1854-1907) Slot. Drs. M. Den Admirant, 's-Gravenhage
- Opmerkelijk I, L.J. Geluk
- Opmerkelijk II, L.J. Geluk

Ecclesia 04: 13 februari 1998
- Door het geloof alleen n.a.v. Johannes 4:50. Ds.J.K.Vlasblom, Ter Aar
- Het christelijk geloof en het oude testament (VIII). Dr. W. Aalders
- Vriendschap in Christus (II). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Dr. E.J.W. Posthumus Meyjes, kanselsredenaar en kerkhistoricus. Drs. M. den Admirant, Den Haag
- Boekbespreking: Dr. R. Fernhout, Op de grens van religie en geloof: Over ervaring en openbaring in deze tijd. Uitg. Boekencentrurm B.V, Zoetermeer 1997, 133 pag.

Ecclesia 05: 27 februari 1998
- Lijdenstijd n.a.v. Mattheüs 16:21. Ds.M.J. Aarents, Ommen
- Inlossing van een ereschuld. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Vriendschap in Christus (III). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Boekaankondiging: Ds. Willem J.J. Glashouwer, Zie, Hij komt! Het boek Openbaring van dag tot dag. 448blz.

Ecclesia 06: 13 maart 1998
- De voetwassing n.a.v. Johannes 13: 4 en 5. Dr. H.F. Kohlbrugge
- De verdubbelde synode; De breuk bevestigd. H. Klink met medewerking van L.J. Geluk en Ph. Van Wijk
- Vriendschap in Christus (IV). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Theologiestudie tussen fundamentalisme en modernisme. Drs. N. Stam, Kinderdijk
- De afschaffing van de mens (I). Ds. Ph. van Wijk, Sliedrecht
- Boekbespreking: Dr. H. F. Kohlbrrugge, Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven 1, bijeengebracht door Ds. J.K. Vlasblom. Uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 1997, 80 blz, paperback.

Ecclesia 07: 27 maart 1998
- Jezus'ere-escorte. Ds.J.L. Ravesloot, Sellingen
- Het christelijke geloof en het oude testament (samenvatting). Dr. W. Aalders
- Theologiestudie tussen fundamentalisme en modernisme (II). Drs. N. Stam, Kinderdijk
- De afschaffing van de mens (II). Ds. Ph. van Wijk, Sliedrecht
- Boekbespreking: Dr. Marijn de Kroon, De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie. Uitgeverij J.J. Groen en Zoon, Leiden 1996, 228 pag.

Ecclesia 08: 10 april 1998
- Paasappél: "De Heer is waarlijk opgestaan!"  De appelkring 1998
- Vriendschap in Christus (V). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- De afschaffing van de mens (slot). Ds. Ph. van Wijk, Sliedrecht

Ecclesia 09: 24 april 1998
- "Non moriar, sed vivam" (I); "Ik zal niet sterven maar leven." n.a.v. Psalm 118:17a. Drs. H. J. Lam, Den Ham
- De Noordnederlandse historiebijbel. Dr. W. Aalders
- Vriendschap in Christus (VI). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Theologiestudie tussen fundamentalisme en modernisme (slot). Drs. N. Stam, Kinderdijk

Ecclesia 10: 8 mei 1998
- "Non moriar, sed vivam" (II); "Ik zal niet sterven maar leven."  n.a.v. Psalm 118:17a. Drs. H. J. Lam, Den Ham
- Vriendschap in Christus (VII). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Het edict van Nantes (13 april 1598).  Dr. H. Klink, Hoornaar
- Deze dag is een afscheid. W. Aalders. In memoriam mevrouw P.A. van Heyst- van der Kooij.

Ecclesia 11: 22 mei 1998
- "Non moriar, sed vivam" (III); "Ik zal niet sterven maar leven."  n.a.v.  Psalm 118:17a. Drs. H. J. Lam, Den Ham
- Vriendschap in Christus (VIII). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- De lancune in het reveil. Dr. J.W. Kirpestein, Kampen
- De zichtbaarheid/onzichtbaarheid van God en de zalige Godsaanschouwing, de visio dei (I). Drs. Th.P. Pol, Doorwerth

Ecclesia 12: 5 juni 1998
-
Gedicht: Pinksteren. Willem de Mérode
-De Here zal het voleindigen n.a.v Psalm 138:8. Ds. J.K Vlasbom, Ter Aar
-Een markante Domineesvrouw. H.J. Lam, Den Ham
-Vriendschap in Christus (slot). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
-De zichtbaarheid/onzichtbaarheid van God en de zalige Godsaanschouwing, de visio dei (II). Drs. Th.P. Pol, Doorwerth

Ecclesia 13: 19 juni 1998
-
Ware het niet! N.a.v. Psalm 124. Drs. H.J. Lam, Den Ham.
-De zichtbaarheid/onzichtbaarheid van God en de zalige Godsaanschouwing, de visio dei (III). Drs. Th.P. Pol, Doorwerth
-Kohlbrugge-dag 1998. H.J Lam
-David Brünings, een achttiende-eeuwse geestverwant van H.F. Kohlbrugge (I) J.C. Karels, Utrecht
-Boekaankondiging: In de kracht van de Geest, onder redactie van dr. ir. J. van der Graaf, drs. W. Kats, ds. L.J. Geluk, drs. R.J. Perk en ds. J. ter Steege. Uitgave Groen (Heerenveen)
-Opmerkelijk. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 14: 3 juli 1998
-
De vertroosting van de Heilige Geest n.a.v. Handelingen 9:31. Dr. H.F Kohlbrugge.
-De zichtbaarheid/onzichtbaarheid van God en de zalige Godsaanschouwing, de visio dei (Slot). Drs. Th.P. Pol, Doorwerth
-David Brünings, een achttiende-eeuwse geestverwant van H.F. Kohlbrugge (II) J.C. Karels, Utrecht
-Een pleidooi voor de religie. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
-Opmerkelijk. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 15/16: 17 juli 1998
- Vijftig jaar staat Israël (referaat gehouden op de conferentie van 1998). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- De vrijmaking van kerk en staat in de Nederlanden (referaat gehouden op de conferentie van 1998). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Opmerkelijk. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 17: 14 augustus 1998
-
Verankerd in het onzienlijke n.a.v. Mattheüs 10:28-39. Kaj Munk
-Aart Jan Theodorus Jonker: Leven en preken in de paradox. Drs. H.J. Lam, Den Ham
-Een boeiend potret (I). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
-Gedicht: Jezua weende. Willem de Mérode

Ecclesia 18: 28 augustus 1998
-
Gods voornemen bevestigd n.a.v. Jesaja 26:3. Dr. H.F. Kohlbrugge.
-Augustinus als prediker (I). Ds.I.J. Wisse, Rijnsburg
-Een boeiend potret (II). Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
-Het republikeinse karakter van onze monarchie. Drs. M. den Admirant, Den Haag
-Hernieuwde belangstelling voor het friese reveil
-Denken vanuit het einde. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 19: 11 september 1998
-Naastenliefde, zelfliefde, aanbidding n.a.v. Mattheüs 22, 39b. Drs. N. Stam, Nieuw Lekkerland
-Augustinus als prediker (II). Ds.I.J. Wisse, Rijnsburg
-Authenticiteit. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
-Getuigen van Christus in de nazi-tijd. Dr. H. Klink, Hoornaar
-Opmerkelijk: Adriaan Schuurman overleden. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 20: 25 september 1998
-Niet verachteren in de genade n.a.v. Hebr. 12:15.  Dr. H. Klink, Hoornaar
-Augustinus als prediker (III). Ds.I.J. Wisse, Rijnsburg
-Getuigen van Christus in de nazi-tijd. Dr. H. Klink, Hoornaar
-Waarom ben ik gedoopt? Enige opmerkingen m.b.t. het sacrament van de Heilige Doop. Dr. H.C van der Meulen, Veenendaal
-Gezegend bestaan. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
-Opmerkelijk: Een geruchtmakend boek. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 21: 9 oktober 1998
-
Angst n.a.v. Mt. 14:22-33 Ds. Ph. van Wijk, Sliedrecht
-Augustinus als prediker (IV). Ds.I.J. Wisse, Rijnsburg
-Getuigen van Christus in de nazi-tijd (II). Dr. H. Klink, Hoornaar
-Waarom ben ik gedoopt? (II)  Dr. H.C van der Meulen, Veenendaal

Ecclesia 22: 23 oktober 1998
-
Alles heeft medegewerkt ten goede n.a.v. Romeinen 8:28. Dr. H.F. Kohlbrugge
-Augustinus als prediker (IV). Ds.I.J. Wisse, Rijnsburg
-Waarom ben ik gedoopt? (III)  Dr. H.C van der Meulen, Veenendaal
-Getuigen van Christus in de nazi-tijd (III). Dr. H. Klink, Hoornaar
-Opmerkelijk: De consequenties van SoW. L.J. Geluk

Ecclesia 23: 6 November 1998
-Bij de kerkhervorming n.a.v. 13:7. Ds. D. Van Heyst, Ommen
-Augustinus als prediker (slot). Ds.I.J. Wisse, Rijnsburg
-Waarom ben ik gedoopt? (IV)  Dr. H.C van der Meulen, Veenendaal
-Een verloren Evangelie. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
-Boekbespreking: Dr. C.A. van der Sluis, Kerk of Afscheiding, een actualisering in theologisch en historisch perspectief. Uitg. J.J. Groen en Zoon, Heerevenveen, 1998, 61 Blz.
-Gedicht: N.a.v. Psalm 131. Willem de Mérode

Ecclesia 24: 20 November 1998
-De begrafenis van Stefanus n.a.v. Handelingen 8:2. Dr. H.F. Kohlbrugge
-Waarom ben ik gedoopt? (V)  Dr. H.C van der Meulen, Veenendaal
-Een omstreden erelidmaatschap. Drs. M. Den Admirant
-Om het hart van het evangelie. Ds. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 26: 18 december 1998
- Gaat u ook mee? n.a.v. Lucas 2:15. Ds. D. van Heyst, Ommen
- De kerkvaders in reformatie en nadere reformatie. Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Een Kohlbruggiaanse familie (notities over enkele leden van het geslacht Gobius du Sart). Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Kerstverhaal: Een wondere kerstontmoeting. E.H. van Burgheim
- Gedicht: Kerstmis. Willem de Mérode

Inhoud