Terug naar Ecclesianet.nl

De jaarlijkse Conferentie

In de laatste vergadering van het bestuur van de Stchting 'Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge' vroeg ondermeer de conferentie voor het jaar 2003 de aandacht. Verschillende factoren maakten het wenselijk volgend jaar niet ná maar vóór Pasen de conferentie te houden. De keuze is gevallen op D.V. zaterdag 5 april en de plaats is ook dan weer de Jacobikerk te Utrecht.
Een van de sprekers zal ds. H.J. Lam zijn, de andere beoogde spreker heeft het bezoek nog in beraad.
Wanneer meer bekend is wordt u daarover ingelicht. Het is goed om de datum reeds nu al vast te leggen.`

De redactie