www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2002 Thursday 2 December 2021
Ecclesia 26, december
- Goddelijke visite (II), Drs. H.J. Lam
- Kerstfeest met Rembrandt, Ds. J. Riemersma
- Drie oosterse brieven, E.H. v. Burghheim
- Twee sterke verhalen en Psalm 24, Dr. G.Ph. Scheers (1908-1962)

Ecclesia 25, december
- Goddelijke visite (I), Drs. H.J. Lam
- Troostwoorden van Dr. H.F. Kohlbrugge tijdens een financiele crisis, Ds. J.K. Vlasblom
- Een Dordtse stem
- Uit het bestuur
- Ontvangen giften

Ecclesia 24, november
- Herfsttij, Ds. J.K. Vlasblom
- De staat - glans en misère (II), Dr. H. Klink
- Een halve eeuw onder theologen
- Ontvangen giften

Ecclesia 23, 9 november 2002
- Ik zal u niet begeven (n.a.v. Jozua 1:5). Drs. J. Barnhoorn, Nunspeet
- J.F. Bula, een volgeling van Kohlbrugge? (II). T. van Es, Alblasserdam
- De dood van onze zoon. Ds. M.J. Aarents, Ommen
- Boekbesprekingen: (Henny van Dolder-de Wit, Zonen van ’t zelfde huis. De geschiedenis van de Nederlandsche Hervormde Vereniging Calvijn’ en haar verhouding tot de kerkenraad van de Goudse Hervormde gemeente (1899-1960). Uitgeverij ‘Blassekijn’, Bleskensgraaf, 2001) en (Pieter Verhoeve, Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Een zoektocht naar de Nadere Reformatie in Wijngaarden tussen 1690 en 1712, Blassekijn, Bleskensgraaf, 2001). Prof.dr. A. de Reuver, Delft
- Boekbespreking: (Dr. H.F. Kohlbrugge, Mijn verlosser leeft, Dagboek bij de Bijbel. Den Hertog B.V., Houten, 2000). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar

Ecclesia 22, oktober
- J.F. Bula, een volgeling van Kohlbrugge?(I), T. van Es
- De Staat - glans en misère (I), Dr. H. Klink
- De jaarlijkse conferentie
- Ontvangen giften

Ecclesia 21, oktober
- Rouw in het Oranjehuis, Redactie
- Gemeentelijk leven in Elberfeld (III), T. van Es
- Verborgen omgang, Drs. Barnhoorn
- Kennis is belangrijk, Dr. H. Klink

Ecclesia 20, september
- Wonen in het Woord, Aurelius Augustinus
- Gemeentelijk leven in Elberfeld (II), T. van Es
- Een troonrede met een kroonbede, Drs. M. den Admirant
- Een klein drieluik: PKN, Kuitert, de bede, Ds. L.J. Geluk
- Ontmaskering, Drs. J.G. Barnhoorn

Ecclesia 19, september
- Voor-dank, Ds. L.J. Geluk
- Gemeentelijk leven in Elberfeld (I), T. van Es
- 11 september en de kwestie Irak, Dr. H. Klink
- Een meesterwerk, Drs. J.G. Barnhoorn

Ecclesia 18, augustus
- Onze kerkgang, Drs. J.G. Barnhoorn
- Vragen van een eenvoudig burgerman, T. van Es
- Bijbel, koran en grondwet, M. den Admirant
- Het EP op Abortusmissie, Ds. L.J. Geluk

Ecclesia 17, augustus
- Meditatie, Dr. M. Verduin
- Kohlbrugge en de Pruisische Agende, T. van Es
- Het verhaal van dr. Hebe Kohlbrugge, M. den Admirant
- Van 'Paars' verlost - wat nu?, Ds. L.J. Geluk

Ecclesia 15/16, juli
- Blind en toch ziende, Kaj Munk
- Groen van Prinsterer en Europa, Dr. H. Klink
- Christus' werk op aarde - het uur U in de geschiedenis, Ds. Ph. van Wijk

Ecclesia 14, juli
- Zijn dit alle jongens?, Drs. J.G. Barnhoorn
- De Pruisische 'Agende' van 1834 (III), Peter Merx
- Het Huis van Oranje en de Kerk der Hervorming, Drs. M. den Admirant
- Het 'Torentje' van het LDC, Ds. L.J. Geluk
- De betekenis van huwelijk en gezin, Dietrich Bonhoeffer

Ecclesia 13, juni
- "Ik ben", Kaj Munk
- Samen op Weg en de beheerskwestie, Dr. H. Klink
- De Pruisische 'Agende' van 1834 (II), Peter Merx
- Jan Peter Balkenende en de EO-jongerendag, Dr. H. Klink

Ecclesia 12, juni
- Zonder Mij, Drs. J. Barnhoorn
- Jezus bouwt een brug (II), T.M.J. Veenstra
- De Pruisische 'Agende' van 1834 (I), Peter Merx
- Augustinus - De Geest en de letter, Dr. H. Klink
- Donner en Nederland, Ds. L.J. Geluk

Ecclesia 11, mei
- Ik ben gedoopt, Augustinus
- Sadoleto en Samen-op-Weg, Drs. H.J. Lam
- Jezus bouwt een brug (I), T.M.J. Veenstra
- Ongedachte zege CDA, Dr. H. Klink
- De drie-ene God

Ecclesia 10, mei
- Hemelvaart, Dr. H.F. Kohlbrugge
- Het leven van Guillaume Groen van Prinsterer (V), Drs. J.G. Barnhoorn
- Economie en Kerk, Ds. I.J. Wisse
- Dagen van afscheid in Rotterdam, Drs. J.A. Schippers, M.H.J. van Tilborgh

Ecclesia 9, april
- Jezus Christus, de Opperherder, Dr. H.F. Kohlbrugge
- Het leven van Guillaume Groen van Prinsterer (IV), Drs. J.G. Barnhoorn
- Ds. L.J. Geluk - emeritus-predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk, Dr. H. Klink
- Het NIOD rapport en de val van paars II, Dr. H. Klink
- Terugblik op de jaarlijkse conferentie, Drs. M. Dubbelman

Ecclesia 8, april
- De levende steen (n.a.v. 1 Petrus 2:4-5), Kaj Munk
- Het leven van Guillaume Groen van Prinsterer (III), Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Behoort het profetisch spreken van de kerk tot het verleden?, Drs. M. den Admirant, 's-Gravenhage
- O Jeruzalem
- Boekbespreking (n.a.v. Prof.dr. W. Balke, Eduard Böhl, hoogleraar te Wenen en schoonzoon van dr. H.F. Kohlbrugge. Boekencentrum, Zoetermeer 2001), M. den Admirant, 's-Gravenhage

Ecclesia 7, maart
- Pasen: droefheide wordt blijdschap, Ds. L.J. Geluk
- Het leven van Guillaume Groen van Prinsterer (II), Drs. J.G. Barnhoorn
- De Heer is waarlijk opgestaan - de betekenis van het lege graf, Dr. H. Klink
- Een verstokte raad, Ds. L.J. Geluk

Ecclesia 6, maart
- Voor biddag, Dr. H. F. Kohlbrugge
- Het leven van Guillaume Groen van Prinsterer (I), Drs. J.G. Barnhoorn
- Bijbel met werken van Marc Chagall, Dr. H. Klink
- Pim-pel-paars, Drs. L.P. Blom
- Het smeekschrift afgewezen?, Ds. H. Klink en ds. L.J. Geluk

Ecclesia 5, maart
- Naar Golgotha, Dr. H. F. Kohlbrugge
- Lessen uit De apocalyptische Christus (III), H. Klink
- De geestelijke nalatenschap van Julius Kunzli, Drs. M. den Admirant
- Kerk en alternatieve 'huwelijken'

Ecclesia 4, februari
- Uitsluitend door Mozes...?, Drs. J.G. Barnhoorn
- Lessen uit De apocalyptische Christus (II), H. Klink
- Discipelen van Kohlbrugge, Ds. L.J. Geluk
- Opdat zij allen één zijn
- De jaarlijkse conferentie

Ecclesia 3, februari
- Een hartelijke felicitatie
- Lessen uit De apocalyptische Christus (I), H. Klink
- Tot lof van de heerlijkheid van Gods genade, Drs. M. D. Geuze
- Aan alle vrienden!, Dr. W. Aalders

Ecclesia 2, januari
- "Gij ziet het...", Prof. dr. O.J. de Jong
- Een onterechte aanval, T. van Es
- Aandacht voor de Islam, Drs. J. G. Barnhoorn

Ecclesia 1, januari
- Wie overwint...
- Augustinus, de bisschop, de kluizenaar, Ds. I.J. Wisse
- Conservatisme, vroeger en nu, Drs. M. den Admirant
- Mr. Groen van Prinsterer en de Dordtse Leerregels, K.A. Gort.

Inhoud