Terug naar Ecclesianet.nl

2015: laatste jaargang van Ecclesia?

Dat zou in december 2014 zo maar een kop van een artikel kunnen zijn in het november nummer van Ecclesia. Dit komt simpelweg door het feit dat de abonnementsprijs niet opweegt tegen de kosten die we moeten maken om elke twee weken weer een nummer van Ecclesia naar u toe te kunnen sturen. Jaarlijks maken we daarom als bestuur weer de afweging of we de abonnementsprijs moeten verhogen om de kosten te dekken, of dat we ook dit jaar weer “van genade moeten leven”. Met dit laatste bedoelen we dan dat we vertrouwen dat de extra kosten gedekt worden door een extra gift van lezers, of een legaat dat we enkele keren hebben ontvangen, waardoor we het gat tussen de kosten en baten kunnen dichten. Zonder deze extra giften zou inderdaad 2015 (of zelfs eerder) het laatste jaar zijn waarin Ecclesia nog kan verschijnen.

Toch is het gat tussen de inkomsten en uitgaven van Ecclesia de laatste jaren groter geworden. Om dit gat niet onverantwoordelijk groot te laten worden hebben we besloten om de abonnementsprijs per januari enigszins te verhogen van € 24,- naar € 25,50. Ondanks deze verhoging blijft er nog een behoorlijk gat over waardoor we jaarlijks interen op het noodzakelijke eigen vermogen (alleen al de druk- en portokosten van Ecclesia zijn € 32,- per abonnee).

Meerdere opties hebben we overwogen om dit gat te dichten. Opties met allemaal hun voordelen, maar ook nadelen: minder nummers laten verschijnen, minder vaak en een dikker nummer, abonnementsprijs nog meer verhogen, enz. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat we toch weer van “genade willen proberen te leven”. Met andere woorden: als u financieel daadkrachtig bent en u draagt Ecclesia een warm hart toe, wilt u dan, zoals velen dit al steeds weer doen, bij het overmaken van uw abonnementsgeld een extra gift overmaken? Op die manier voorkomen we dat bovenstaande kop over enkele jaren werkelijkheid wordt.

M. Dubbelman, Giessenburg