Terug naar Ecclesianet.nl

De conferentie

A.s. zaterdag 14 juni zal DV de conferentie van de ‘Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge’ plaatsvinden. De opzet van deze dag zal als volgt zijn: in de morgen zullen drs. L.J. Geluk (Rotterdam) en dr. H. Klink (Hoornaar) een lezing houden. Het thema zal zijn: Europa in crisis: de Eerste Wereldoorlog en kerk

Drs. Geluk zal spreken over Oorlog in Europa, Hoe reageerden Kohlbrugge en Groen daarop?
Dr. Klink zal vervolgens spreken over Duitsland in crisis - bouwstenen voor een christelijk Reveil.

Na de middagpauze zullen enkele sprekers een korte reflectie geven. Dit zijn drs. M. den Admirant (’s-Gravenhage) ing. Henk Ottema, (Hardinxveld – Giessendam), mr. drs. Maarten Neuteboom, (‘s-Gravenhage), drs. C. Blenk,(‘s-Gravenhage). Na hun bijdrage zal er een forumdiscussie worden gehouden. De bezoekers van de conferentie worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen. De discussie vindt plaats onder leiding van dr. Bart Jan Spruyt uit Gouda.

De conferentie vindt plaats in de Grote Kerk in Vianen. De aanvang is om 10.30 uur. De pauze zal zijn van 12.30 tot 14.00 uur. De middagbijeenkomst duurt tot 16.00 uur. Allen van harte uitgenodigd!!