Terug naar Ecclesianet.nl

Colleges in Groningen over Martin Hengel (door H. Klink)

Onlangs nodigde prof. dr. G.H. van Kooten mij namens de Rijks Universiteit te Groningen uit om in het kader van post-academisch onderwijs enkele colleges te geven over Martin Hengel en diens theologie. Het betreft een vijftal colleges, die in de maanden maart t/m juli op dinsdagmiddag gegeven worden met als hoofdthema: Jodendom en Hellenisme – confrontatie of verrijking? De PKN heeft deze colleges met het oog op de permanente educatie geaccrediteerd, met 2.5 studiepunten. Predikanten en studenten zijn welkom. Opgave voor deelneming moet voor 16 februari plaatsvinden. De afstand naar Groningen is voor velen behoorlijke groot. Het is vast mogelijk om gezamenlijk te reizen. Voor meer informatie wordt u verwezen naar http://www.rug.nl/ggw/education/pao/courses/jodendom-en-hellenisme              

H. Klink