Terug naar Ecclesianet.nl

Bevrijd geloven

Op j.l. 23 oktober werd in Maranatha, het bijgebouw van de Hervormde Gemeente van Benschop, de 25e uitgave van de Artiosreeks gepresenteerd. In begin 2005 was de eerste uitgave in deze reeks, Hulde aan de Heidelberger, geschreven door dr. W. Verboom. Nu ruim acht jaar later in het jaar waarin de Heidelberger Catechismus 450 jaar ‘oud’ is werd het boek ‘Bevrijd geloven’ van de hand van ds. C. Bos (predikant te Benschop) gepresenteerd. Heel toepasselijk gaat ook dit boek over de Heidelberger Catechismus, in het bijzonder wordt het pastorale karakter van de HC belicht. De avond stond onder leiding van scriba N.W. Lekkerkerker.

De eerste spreker was dr. W. Verboom, aangekondigd als de ambassadeur van de Heidelberger Catechismus. Dr. Verboom noemde in zijn lezing het een novum dat het pastorale karakter van de HC het centrale thema in dit boek is. Vaak zijn de thema’s die in de HC behandeld worden van meer didactische, theologische, literaire of maatschappelijke aard. Het pastorale karakter van de HC komt in de vele boeken over de HC vaak wel zijdelings aan de orde, maar nu schittert het in al zijn facetten.

Aan dr. Verboom was gevraagd iets over het pastorale karakter van de HC te zeggen. Hij vindt dat een goede pastor minimaal vier eigenschappen moet hebben. 1. De goede herder en leraar heeft liefde voor zijn schapen en is hun trouw. 2. Hij heeft oog voor de enkeling in zijn kudde, in het bijzonder voor de kwetsbare. 3. Hij heeft zorg voor de hele kudde, dus voor de gemeenschap. 4. Hij zorgt voor het heil van de hele mens. Verboom vraag zich of dat ook het geval is met de HC. Hij beantwoordt die vraag voluit positief en werkt vervolgens de vier kenmerken op een boeiende wijze uit. Hij sluit zijn lezing af met enkele pastorale uitspraken uit het boekje van Dr. H.F. Kohlbrugge, de bekende pastor uit Elberfeld. Het boekje heet: Vragen en antwoorden tot opheldering en bevestiging van de Heidelbergse Catechismus. Het was aldus Verboom deze Kohlbrugge die op zijn sterfbed zei:” De Heidelberger, kinderen, de eenvoudige Heidelberger, houdt daaraan vast”.

Vervolgens reikte na een korte toespraak de heer D. Aangeenbrug van uitgeversgroep Jongbloed symbolisch het eerste exemplaar van Bevrijd geloven aan ds. Bos uit. Na zijn dankwoord aan de personen die hem bij het schrijven en uitgeven hadden geholpen, vertelde ds. Bos dat dr. Verboom hem op het idee had gebracht om de HC als pastorale gids te belichten, daaraan werd de vraag gekoppeld: Waar loop je in het pastoraat tegenaan? Ds. Bos vroeg zich af hoe je in een tijd die gekenmerkt wordt door geestelijke oppervlakkigheid, in een pastoraal gesprek tot geestelijke verdieping kunt komen. Kan de HC daarbij van betekenis zijn? Welke bouwstenen reikt de HC aan? Vragen waarop Bos in zijn boek diepgaand en verhelderend ingaat. De HC legt een verbinding tussen het leven van de mens en Gods woord. Die verbinding helpt ons om tot zekerheid van het geloof te komen, we worden bevrijd van onze twijfels. We krijgen geestelijke begeleiding van de HC in ons leven. Drie kernwoorden gebruikt ds. Bos om dit toe te lichten: relatie, ondersteuning en groeien. Hij werkt deze kernwoorden vervolgens uit. Tot slot gaat drs. P.J. Vergunst als vierde spreker in op het doel van de uitgaven in de Artiosreeks.

Hij begon met te zeggen dat de redactie dankbaar is voor de continuïteit. Vaak wordt enthousiast begonnen met een nieuwe boekenserie, maar na een deel of 5, 6 hoor je er niets meer van. Het bewaken van de continuïteit en de kwaliteit is daarom een belangrijke opdracht voor een redactie. Die continuïteit was er bij ons wel, aldus Vergunst. Het streven was en is om in elk jaar tenminste twee, en ten hoogste vier uitgaven het licht te doen zien. Gemiddeld is dat over de jaren heen gelukt. Voor het jaar 2014 mag er D.V. op vier nieuwe uitgaven gerekend worden. Momenteel zijn er zes tot zeven auteurs bezig, dus het zou zo maar kunnen, dat dit eerste grote jubileum niet het laatste jubileum is. Hoe succesvol is de Artiosreeks ? Er zijn inmiddels ruim 43.000 exemplaren over de toonbank gegaan, zakelijk mag je dus van een succesje spreken. Het gaat de Geformeerde Bond natuurlijk niet in de eerste plaats om het zakelijke aspect. In geestelijk opzicht is er niets maakbaar, valt er niets te organiseren. Voor de oogst staan wij niet garant, maar we mogen er wel dankbaar voor zijn..

Het feit dat deel 25 en volgende maand deel 26 (een boek over homoseksualiteit) in deze reeks verschijnen, laat zien dat het mogelijk is het gereformeerde belijden te ontvouwen en toe te passen op vragen die vandaag in de christelijke gemeente leven. Bij de verschijning van deel 25 zeg ik, aldus Vergunst dat we in de Artiosreeks naast de Waarheidsvriend, nòg een gezichtsbepalend merk hebben. Ja, zo is deze serie gaan functioneren. En Vergunst sloot af met de woorden: daarbij gaat het niet om ons profiel, ons gezicht. Dat mag verbleken. Een christen weerspiegelt het gelaat van Christus, in wat hij schrijft en in wat hij leest. Daar gaat het ten diepste om.

Moge het boek van ds. Bos daaraan een vruchtbare bijdrage leveren!

J.A. van Bergeijk, Wijk en Aalburg