Terug naar Ecclesianet.nl

Christus Jezus is in de wereld gekomen

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwigen leven. 1 Timotheüs 1: 15, 16

Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Waarom zijn jullie zo bang? Waarom zo angstig?

Ik, Paulus, was de eerste. Ik spreek tot jullie als een gezond man tot de zieken. Ik sta, jullie liggen. Ik maak me geen zorgen, jullie zijn wanhopig. Want Christus Jezus heeft zich over mij ontfermd om zo via mij zijn grote geduld te tonen. Mijn ziekte heeft Hij lange tijd gedragen en die zo weggenomen. Als een goede dokter heeft Hij mijn waanzin verdragen. Hij heeft toegelaten dat ik Hem sloeg, en het mij vergund dat ik voor Hem geslagen werd. Ja, zijn grote geduld heeft Hij via mij getoond, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in Hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.”

Niet wanhopen dus.
Bent u ziek? Ga naar Hem toe en u wordt genezen.
Bent u blind? Ga naar Hem toe en u krijgt weer licht. Wie gezond is moet Hem bedanken, wie ziek is moet snel naar Hem toegaan om genezen te worden.

Iedereen moet rondbazuinen: “Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, in tranen knielen voor de Heer, onze maker.” Ja, Hij heeft ons mens gemaakt en Hij heeft ons gered.

Stel dat Hij ons mens had gemaakt en wij onszelf hadden gered, dan hadden we iets beters gedaan dan Hij. Want een gered mens is beter dan zomaar een mens. Dus als God u tot mens heeft gemaakt en u hebt uzelf tot een goed mens gemaakt, dan is uw prestatie groter. Verhef u niet boven God! Aanbid Hem, kniel voor Hem neer, erken wie u gemaakt heeft. Want alleen Hij die schept kan ons herscheppen, alleen Hij die ons heeft gemaakt kan ons beter maken.