Terug naar Ecclesianet.nl

Pinksteren, de vrucht van de Geest

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Galaten 5 vers 22

Midden in de tijden van tuchtiging wil de volheid van de Heilige Geest tot ontplooiing en tot rijpheid komen; en wij moeten haar in ons de volle ruimte geven, zowel om Gods wil, als ter wille van de mensen en van onszelf. Heel de wereld van God, wil in ons geboren worden, groeien en rijpen.

Liefde – waar slechts wantrouwen en vijandschap heerst;
Vreugde – in plaats van verbittering en leed;
Vrede – te midden van inwendige en uitwendige strijd;
Geduld – waar ongeduld ons dreigt te overweldigen;
Vriendelijkheid – waar alleen voor ruwe en harde woorden plaats schijnt te zijn;
Zachtaardigheid – waar begrijpen en medegevoel als zwakheden gelden;
Geloof, dat betekent trouw – waar lange scheidingen en veranderingen van alle verhoudingen ook het bestendigste aan het wankelen willen brengen;
Zachtmoedigheid – waar alleen meedogenloosheid en zelfzucht tot het doel lijken te leiden;
Eerbaarheid – waar kort levensgenot het enig zinvolle schijnt te zijn;

Is dit alles een fantastische illusie? Is het onmogelijk? Het zou dat zijn, als het niet de volledig vanzelf groeiende vrucht van de Geest zou zijn, aan wie wij ons – met verwondering en aanbidding – hebben toevertrouwd en die dit alles in ons volbrengen wil.

Dietrich Bonhoeffer