Terug naar Ecclesianet.nl

Zwakke lofprijzing op de onstuimigheid van de liefde

Dat de ene God, Vader en Schepper van de wereld, ons in Jezus Christus heeft liefgehad tot de dood, en in de Heilige Geest ons hart voor Hem opent, zodat wij Hem liefhebben; dat het niet drie goden zijn, maar dat het één God is, die de wereld van het begin tot einde schept, omgeeft en verlost; dat Hij toch telkens geheel God is, als Schepper en Vader, als Jezus Christus en als Heilige Geest, dat is de diepte van de Godheid, die wij als mysterie aanbidden en als mysterie begrijpen.

Daarom kan al ons spreken hierover niets anders zijn dan een verwijzing naar Gods liefde in Jezus Christus waarvoor de Heilige Geest ons hart ontsluit.

Wanneer de kerk sinds eeuwen de drie-ene God leert, dan is dat alles behalve rationalistische verharding van de godsdienst, maar juist omgekeerd een voortdurend openhouden van het mysterie van de levende God.

De leer van de Drie-eenheid is ontstellend eenvoudig; ieder kind kan het begrijpen. Er is maar één God, maar deze God is de volmaakte liefde en als zodanig is Hij Jezus Christus en de Heilige Geest.

De leer van de Drie-eenheid is niets dan een zwakke menselijke loprijzing op de onstuimigheid van de liefde waarmee God zichzelf verheerlijkt en de gehele wereld omvat. Die leer is een oproep tot aanbidding, tot eerbied, tot liefde, die in God verzinkt.

De Vader en de Zoon en de Heilige Geest alleen zij de eer van nu aan tot in eeuwigheid.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)