Terug naar Ecclesianet.nl

Dode Zee Rollen in Drents Museum in Assen

Het Drents Museum in Assen heeft op het moment een bijzondere tentoonstelling: Fragmenten van de Dode Zeerollen, die vanaf 1947 in de omgeving van de vroegere Joodse nederzetting van Qumran gevonden zijn, worden voor het eerst sinds jaren in Europa tentoongesteld. Deze bijzondere fragmenten (voornamelijk afkomstig uit de ‘Nederlandse’ grot) worden aangevuld met voorwerpen van 2000 jaar geleden en achtergrondinformatie over de historische context, die zowel voor Joden als christenen van buitengewoon belang is.

De Dode Zee rollen hebben ervoor gezorgd dat de tijd rond het optreden van Christus en het ontstaan van de eerste christelijke gemeenten veel beter geduid kan worden. Onder meer de apocalyptische teksten, waarvan fragmenten in Drenthe te zien zijn, geven uitdrukking aan de sterk levende heilsverwachting van die dagen. De eerste christenen zagen deze verwachting in de persoon van Jezus van Nazareth in vervulling gaan.

Deze tentoonstelling geeft de gelegenheid iets van die tijd in te ademen, de geestelijke atmosfeer te proeven, die heerste toen Christus op aarde verscheen. Daarom is deze tentoonstelling bijzonder aan te bevelen.

Ook voor ouders met kinderen is het een aanrader. Juist voor jongeren is het belangrijk om te zien hoe bijzonder de tijd rond het ontstaan van Kerk was om zodoende bewuster hun plek in de Kerk der eeuwen in te nemen. De tentoonstelling is tot en met 5 januari te zien in het Drents Museum in Assen. In oktober zal er een wisseling van de tentoongestelde fragmenten plaatsvinden, waardoor het mogelijk het overwegen waard is om na oktober opnieuw een bezoek aan het museum te brengen.