Terug naar Ecclesianet.nl

Moore bij Oklahoma (Lucas 6 vers 46 – 49)

Op maandag 21 mei werd Moore, een voorstad van Oklahoma, zwaar getroffen door een verwoestende tornado. Met die ramp heeft de plaats het nieuws uitvoerig gehaald: 24 doden, ca 240 gewonden en een groot materieel verlies aan gebouwen, goederen en infrastructuur.

Moore is een geliefde voorstad van het grote Oklahoma. Het is er rustig en veilig wonen in een eigen vrijstaand en betaalbaar huis en daarom voor doorsnee Amerikanen een voorbeeld van de Amerikaanse droom. Het blijkt voor velen een kwetsbaar ideaal, want in een half uur tijd is het voorbij. Een bewoner beschrijft een van de huizen als volgt: Dit is een huis van hout met een bakstenen façade. De wind is tussen hout en bakstenen gekomen en heeft het huis zo opgetild en verwoest. Het huis leek mooi, maar stelde niks voor. Mensen houden geen rekening meer met tegenslag. Bij het lezen van deze woorden moet ik onwillekeurig denken aan het tweeërlei fundament uit Lucas 6 vers 46 – 49.

Een artikel in de NRC van donderdag 23 mei onderstreept het belang van dat fundament. Dominee ruimt de rommel op stond er boven. Het zijn de kerken die rondom het getroffen gebied bruisen van activiteit en met duizenden vrijwilligers, overwegend jongeren, hulp verlenen. Tientallen mensen zonder huis, water of elektriciteit kunnen er terecht, met de kerkbanken als bed. Een van de predikanten zegt weliswaar enigszins spijtig: Eigenlijk zou het altijd zo druk moeten zijn in de kerk, maar toch. In Moore zijn de kerken de spil van het sociale leven. Daarom is het niet gek dat mensen meteen naar de kerk komen nu ze hulp nodig hebben. De tientallen kerken in Moore hebben die taak op zich genomen. Zo heeft een kerk zijn deuren geopend voor de noodkantoren van de verzekeraars; een andere kerk heeft rondgebeld bij christelijke organisaties in andere staten. Binnen een dag zit het gebouw vol met spullen.

De rol van de overheid is daarentegen in feite beschamend klein door gebrek aan geld, en beperkt zich tot het handhaven van de orde en het weer aansluiten van water en elektriciteit.

Over tweeërlei fundament gesproken!

M.A. Aalders, Bussum