www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2013 Monday 25 October 2021

104e jaargang. Word lid! Meldt u aan via de website en u krijgt alle reeds verschenen nummers van 2013 thuisgestuurd! Daarmee ondersteunt u ook ons blad.

Ecclesia 25/26, 16 november 2013
- Meditatie p.191 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Bij een aandachtige muziek is God altijd met Zijn genade aanwezig. Enkele gedachten bij het Weihnachtsoratorium (BWV 248) van J.S. Bach p.193 Jannet Scheurwater, Hoogblokland
- Herwinnen van het midden p.196 Jonathan van Tongeren, Coevorden
- “Schatkamer van het geloof” p.198 Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Uit een kerstpreek van Hermann Friedrich Kohlbrugge p.201
- In memoriam Otto Jan de Jong (1926 – 2013) p.201 Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 24, 30 november 2013
- Meditatie p.183
- Het begrip ekklesia nader uitgewerkt (V) p.184 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Niets voor niets of alles voor niets: over C. S. Lewis en Stoner p.186 dr. B.J. Spruyt, Gouda
- Wat betekent Luther voor mij? (II, slot) p.188 Drs. H.J. Lam, Ridderkerk

Ecclesia 23, 16 november 2013
- Meditatie p.175 Dietrich Bonhoeffer
- Het begrip ekklesia nader uitgewerkt (IV) p.176 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Wat betekent Luther voor mij? (I) p.179 Drs. H.J. Lam, Ridderkerk
- Bevrijd geloven p.181 J.A. van Bergeijk, Wijk en Aalburg
- Heer, ik hoor Uw roep en volg U p.182 Dietrich Bonhoeffer

Ecclesia 22, 2 november 2013
- Meditatie p.167 Drs. L.J. Geluk, Rotterdam
- Het begrip ekklesia nader uitgewerkt (III) p.168 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Ds. P.A.A. Klüsener (1903-1982), medewerker van het Kerkblaadje p.170, Drs. M. den Admirant, 's-Gravenhage
- Waar een 'shutdown' toe kan leiden p.173, Dr. H. Dubbelman, 's-Gravenpolder

Ecclesia 21, 19 oktober 2013
- Meditatie p.159 Dr. H. F. Kohlbrugge
- Het begrip ekklesia nader uitgewerkt (II) p.160 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Bekende gezangen die in het Nieuwe Liedboek ontbreken p.163 M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- De kerk in de theologie van Dr. A. van de Beek (II, slot) p.164 Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Unieke reis ‘In de voetsporen van Augustinus’ p.166

Ecclesia 20, 5 oktober 2013
- Een gebed van Kohlbrugge p.151
- Bonhoeffers brieven aan broeders in de verstrooiïng (III, slot) p.152 Arthur Alderliesten, Culemborg
- Het begrip ekklesia nader uitgewerkt (I) p.154 Dr. H. Klink, Hoornaar
- De kerk in de theologie van Dr. A. van de Beek (I) p.156 Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 19, 21 september 2013
- Meditatie 143 Dr. H.F. Kohlbrugge
- Bonhoeffers brieven aan broeders in de verstrooiïng (II) p.144 Arthur Alderliesten, Culemborg
- Een vraag over realised eschatology p.145 Dr. H. Klink, Hoornaar
- De persoon van de Heere Jezus Christus en de betrouwbaarheid van het getuigenis van de evangeliën (II, slot) p.148 Dr. P. de Vries, Hardinxveld-Giessendam

Ecclesia 18, 7 september 2013
- Meditatie "Conflicten in de kerk" n.a.v. 2 Timoteus 4:11 p.135, Dr. M. Dubbelman, Giessenburg
- Bonhoeffers brieven aan broeders in de verstrooiing (I) p.136, Arthur Alderliesten, Culemborg
- Italië, een voorbeeld voor Nederland?! p.139, Dr. H. Klink, Hoornaar-
- Gruwel der verwoesting… p.141, Drs. M.A. Aalders, Bussum
- Syrië p.142, Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 17, 24 augustus 2013
- Meditatie p.127
- ‘Vrijmoedigheid’ in de vroegchristelijke gemeente p.128, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Waarom Israël? Waarom Jeruzalem? p.131, Dr. H. Dubbelman, ’s-Gravenpolder
- Enkele gedachten in verband met het tweede grote gebod p.132, Prof. dr. M. Oudkerk, Giethoorn

Ecclesia 15/16, 27 juli 2013
- Meditatie "Conflicten in de kerk" n.a.v. 2 Timoteüs 4:11 p.113, Dr. M. Dubbelman, Giessenburg
- De Reformatie en de overheid – bepaaldelijk in de Keurpalts rond het jaar 1563 p.114, Drs. L.J. Geluk, Rotterdam
- Het belijden van de Kerk, toen en nu p.119, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Het belijden van de kerk, toen en nu - Enkele persoonlijke opmerkingen p.125, Drs. M.A. Aalders
- Dode Zee Rollen in Drents Museum in Assen p.126

Ecclesia 14, 13 juli 2013
- Meditatie "De koningspsalmen en de gemeente in Jeruzalem" p.105, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Een opzienbarende dogmatiek p.108, Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- De persoon van de Heere Jezus Christus en de betrouwbaarheid van het getuigenis van de evangeliën (I) p.111, Dr. P. de Vries, Hardinxveld-Giessendam

Ecclesia 13, 29 juni 2013
- Meditatie "Jubel in de tempel" n.a.v. Handelingen 3 p.97, Dr. H. Klink, Hoornaar
- De Oranjes en hun religie p.99, M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- De zin van het Bijbelse jubeljaar p.101, Jonathan van Tongeren, Coevorden
- Klassiek Licht (IX) p.103, “Ellende en verlossing” J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 12, 15 juni 2013
- Meditatie "Psalm 87 (in de vertaling van de LXX) en de vroeg-christelijke gemeente" p.89, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Terugblik op de conferentie in Vianen p.91, Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- J.H. Gunning Jr. over de encycliek van paus Leo XIII: ‘De eenheid der Kerk’ (II, slot) p.94, Drs. C. Bos, Benschop
- Enkele gedachten naar aanleiding van de aanslag in Boston p.95, Annemarie Krijger-van Esch, Rotterdam

Ecclesia 11, 1 juni 2013
- Meditatie p.81, Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
- Keizer Constantijn, 1700 jaar geleden p.82, Dr. H. Klink, Hoornaar
- J.H. Gunning jr. over de encycliek van paus Leo XIII: ‘De eenheid der Kerk’ (I) p.84, Drs. C. Bos, Benschop
- Vijf en zestig jaar: staat Israël p.86, Drs. L.J. Geluk, Rotterdam
- Generatieconflict!? p.87, J.A. van Bergeijk, Wijk en Aalburg
- Moore bij Oklahoma (Lucas 6 vers 46-49) p.88, Drs. M.A. Aalders, Bussum

Ecclesia 10, 18 mei 2013
- Meditatie ''Overwegingen bij Hemelvaart en Pinksteren'' n.a.v. 1 Korinthiërs 15: 25 p.73, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Gedicht p.75 Willem de Merode
- Het derde deel over Jezus van Nazareth p.75 Drs. H.Z. Klink, Ouddorp
- Deel 1 Verzameld Werk J.H. Gunning (III, slot) p.78 Dr.J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- De conferentie p.79
- Pinksteren, de vrucht van de Geest p.80 Dietrich Bonhoeffer (1906-1965)

Ecclesia 9, 4 mei 2013
- Gelukwens aan de nieuwe koning p.65
- Ds. D. van Heyst (1913-2001),“de laatste kohlbruggiaan”? p.66 Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Gedachten bij de troonswisseling. De betekenis van Willem van Oranje p.69 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Een andere kijk op de crisis? p.70 Drs. Marijke Aalders, Bussum

Ecclesia 8, 20 april 2013
- Meditatie "Zaaien (II)" n.a.v. 1 Corinthe 15 : 42a p.57 Drs. H.J. Lam, Ridderkerk
- Geloof in de samenleving n.a.v. een recent CDA-rapport p.58 dr. H. Klink, Hoornaar
- Na 123 jaar weer een koning (Nederland en Oranje: een plaatsbepaling) p.61 A.B. Goedhart, Leerbroek
- Deel 1 Verzameld Werk J.H. Gunning (II) p.63 Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 7, 6 april 2013
- Meditatie ''Zaaien (I)'' n.a.v. 1 Corinthe 15 : 42a p.49 H.J. Lam, Ridderkerk
- Goede Vrijdag en Pasen p.50 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Bij de inhuldiging van een nieuwe koning p.52 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Kan men God ook kennen zonder Bijbel? p.53 Drs. C. Blenk, ’s-Gravenhage
- Deel 1 Verzameld Werk J.H. Gunning (I) p.54 Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 6, 23 maart 2013
- Meditatie “Pilatus wast zich de handen in onschuld” n.a.v. Matth. 27 : 24 p.41 Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Wat is een volkskerk? (VII) p.42 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Iets over de openbare belijdenis van het geloof p.45 Drs. L.J. Geluk Rotterdam
- Franciscus I p.47 Dr. H. Klink

Ecclesia 5, 9 maart 2013
- Meditatie "Onze voeten" n.a.v. Johannes 13 : 14a p.33 Drs. H.J. Lam, Ridderkerk
- Wat is een volkskerk? (VI) p.34 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Bonhoeffers ontmoeting met Rooms-katholicisme en islam (1924) p.37 Arthur Alderliesten, Culemborg

Ecclesia 4, 23 februari 2013
- Meditatie "Gehoorzaamheid" n.a.v. Hebreeën 5: 8 p.25 Dr. W. Aalders, (1909 -2005)
- Bij het aftreden van de paus p.26 Dr. H. Klink, Hoornaar
- H.F. Kohlbrugge en J.H. Gunning jr. over Réveil en heiliging (IV, slot) p.28 Dr. B.J. Spruyt, Gouda
- De rol van predikanten in de oorlog p.30 Dr. H.J. Prosman, Nieuwkoop
- Boekbespreking p.32 Dr. P. de Vries

Ecclesia 3, 9 februari 2013 
- Meditatie "Trofimus heb ik in Milete ziek achtergelaten" n.a.v. 2 Tim 4:20 p.17 Dr. M. Dubbelman, Giessenburg
- Maandagavond 28 januari – de toespraak van de koningin en de betekenis van Willem van Oranje p.18 Dr. H. Klink, Hoornaar
- H.F. Kohlbrugge en J.H. Gunning jr. over réveil en heiliging (III) p.21 Dr. B.J. Spruyt, Gouda
- Bij de tweehonderdste geboortedag van Sören Kierkegaard (II, slot) “Een idee om voor te leven en te sterven” p.22 Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Colleges in Groningen over Martin Hengel (door H. Klink) p.24

Ecclesia 2, 25 januari 2013
- Meditatie "De Vader en het Huis" n.a.v. Lucas 15: 11 -32 p.9 Ds, J. Riemersma, Sliedrecht
- Wat is een volkskerk (V) p.10 Dr. H. Klink, Hoornaar
- H.F. Kohlbrugge en J.H. Gunning jr. over Réveil en heiliging (II) p.13 Dr. B.J. Spruyt, Gouda
- Bij de tweehonderste geboortedag van Sören Kierkegaard (I) p.15 Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 1, 11 januari 2013
-
Meditatie "Bij het nieuwe jaar" n.a.v. Lukas 24: 47 blz. 1. Dr. W. Aalders/dr. H. Klink
- In memoriam ds. J.K. Vlasblom (1946 – 2012) blz. 2. Drs. L.J. Geluk, Rotterdam
- Wat is een volkskerk (IV) blz. 4. Dr. H. Klink, Hoornaar
- H.F. Kohlbrugge en J.H. Gunning jr. over Réveil en heiliging (I) blz. 7. Dr. B.J. Spruyt, Gouda


naar artikelen 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Inhoud