Terug naar Ecclesianet.nl

De les van 20 juli voor vandaag

Aanleiding

Op Bevrijdingsdag 2012 hield de Duitse bondspresident J. Gauck, de 5-meilezing, met als titel ‘Bevrijding vieren – Verantwoordelijkheid nemen’. Hij deed dit in de Grote Kerk te Breda. In zijn rede sprak hij met grote bewondering over het Smeekschrift der edelen uit 1566 (waarin verzet werd aangetekend tegen de Spaanse tirannie) en de Februaristaking van 1941 (uit verzet tegen Duitse tirannie). Hij zei ondermeer dat overal ter wereld, de sterkte van het recht behoort te zegevieren over het recht van de sterkste. Tevens benadrukte hij dat ‘vrijheid beleven’ betekent dat men verantwoordelijkheid neemt. En dat laatste uit zich in eerbiediging van mensenrechten, vrijheid en democratie.

Op 15 juli jl. hield premier Rutte een toespraak te Westerbork in verband met het historische feit dat precies 70 jaar geleden de eerste trein met 1132 joden vertrok naar Auschwitz. Hij citeerde enkele malen uit een dagboek van een ooggetuige van zo’n transport. Zijn persoonlijke reactie daarop was: “Deze woorden vertellen ons van de volslagen machteloosheid van de slachtoffers tegen het gewetenloze, onderdrukkende systeem. Alleen de overlevenden kunnen de totale rechteloosheid aanvoelen. Wij buigen ons hoofd. Wij herdenken.”

De Duitse bondskanselier A.Merkel heeft haar partij, het CDU, opgeroepen er in de komende tijd alles aan te doen om te verhinderen dat er een wet wordt aangenomen die verantwoorde besnijdenissen van met name Joodse jongetjes verbiedt: “We moeten ons in het buitenland niet belachelijk maken.” En kort geleden heeft zelfs de Duitse Bondsdag de oproep van mevrouw Merkel gehonoreerd!

De overeenkomst tussen al deze berichten is de grote nadruk die er wordt gelegd op de onschatbare waarde om te kunnen leven in vrijheid, gerechtigheid en verantwoordelijkheid. Valt het te begrijpen dat de twee genoemde hoogste Duitse politici daarop wijzen? Vanzelfspekend.

Vrij onverwacht kwam ondergetekende in bezit van een aantal toespraken die gedurende dertig jaren te Berlijn zijn gehouden in de Stauffenbergstrasse (Oorlogsmuseum) en in Plötzensee (een Duitse gevangenis). Op deze twee locaties zijn veel medeplichtigen van de staatsgreep ofwel de aanslag op Hitler die plaatsvond op 20 juli 1944 terechtgesteld. Uit een enkele toespraak willen we iets doorgeven om de woorden van president Gauck en bondskanselier mevrouw Merkel, gezien hun historische context, beter op waarde te kunnen schatten. Hun boodschap heeft ook voor vandaag betekenis, ook voor ons vaderland.

(….)

Dit is een klein gedeelte van het artikel van A.B. Goedhart.
Meer van dit artikel kunt u lezen als u zich aanmeldt via de website. Daarmee investeert u in de verschijning van Ecclesia.

Als welkomstgeschenk krijgt u alle reeds verschenen nummers van 2012 toegestuurd.