www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2012 Monday 17 January 2022

103e jaargang. Word lid! Meldt u aan via de website en u krijgt alle reeds verschenen nummers van 2012 thuisgestuurd! Daarmee ondersteunt u ook ons blad.

Ecclesia 25/26, 15 december 2012
- Meditatie "O kom, ja, kom Emmanuël" blz. 193. Willem Barnard
- De Annunciatie blz. 194. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Zien op Jezus blz. 197. A.B. Goedhart, Leerbroek
- Hoe de kijk op Kohlbrugge’s prediking veranderde (IV, slot) blz. 199. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Een minister-president onwaardig blz. 200. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Als eens Abraham… blz. 201. Drs. Marijke Aalders, Bussum
- ‘Op haar verweerd gelaat ligt de glans van het Kerstfeest’ blz. 202. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Mededogen blz. 203. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Door goede machten trouw en stil omgeven blz. 204. Dietrich Bonhoeffer

Ecclesia 24, 1 december 2012
- Meditatie "Fra Angelico: De Annunciatie" n.a.v. Lucas 1: 26-38 blz. 185. Ds. J. Riemersma
- Wat is een volkskerk (III) blz. 186. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Hoe de kijk op Kohlbrugge’s prediking veranderde (III) blz. 189. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Heimwee naar het klooster blz. 192. Dr. K. van der Zwaag, Barneveld

Ecclesia 23, 17 november 2012
- Meditatie "Petrus als nar" blz. 177. Ds. H.J. Lam, Ridderkerk
- Wat is een volkskerk? (II) blz. 179. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Hoe de kijk op Kohlbrugge's prediking veranderde (II) blz. 182. Drs. M. den Admirant, 's-Gravenhage
- Rutte II blz. 184. J.A. van Bergeijk, Wijk en Aalburg

Ecclesia 22, 3 november 2012
- Meditatie "De eerste werken" n.a.v. Openbaring 2: 4-5 blz. 169. Dietrich Bonhoeffer
- Wat is een volkskerk? (I) blz. 170. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Hoe de kijk op Kohlbrugge’s prediking veranderde blz. 172. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Augustinus’ evangeliënharmonie blz. 175. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Een woord van Maarten Luther blz. 176.

Ecclesia 21, 6 oktober 2012
- Meditatie "Christus en de goede mens" blz. 161. Dietrich Bonhoeffer
- Een meisje uit Israël blz. 162. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Laat de kerk eerst en vooral kerk zijn! (II, slot) blz. 164. Drs. B. Belder, Brakel
- Klassiek Licht (VIII) Da Costa’s ‘Bezwaren tegen de geest der eeuw’ blz. 165. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Een commentaar op Paulus’ brief aan de Filippenzen blz. 168. Dr. P. de Vries, Hardinxveld-Giessendam

Ecclesia 20, 6 oktober 2012
- Wat is een kerk? – over de zin van kerkelijke activiteiten blz. 153. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Een woord van Dietrich Bonhoeffer blz. 154.
- Ds. J.H. Stark, een leerling van Kohlbrugge in Amerika (VI, slot) blz. 155. T. van Es, Alblasserdam
- Kerk onder het zuiderkruis blz. 156. H.G. van der Westhuizen, Zuid Afrika
- Laat de kerk eerst en vooral kerk zijn! blz. 158. Drs. B.A. Belder, Brakel
- Uittocht blz. 160. Ida Gerhardt

Ecclesia 19, 22 september 2012
- Meditatie "Het lied dat ons nieuw maakt" n.a.v. Psalm 98: 1a blz. 145. Dietrich Bonhoeffer
- Ds. J.H. Stark, een leerling van Kohlbrugge in Amerika (V) blz. 146. T. van Es, Alblassserdam
- Oud en der dagen zat blz. 147. Drs. Marijke Aalders, Bussum
- De traditie van de ´halven´ blz. 149. Dr. Bart Jan Spruyt, Gouda
- Na de verkiezingen blz. 151. Dr. H.Klink, Hoornaar

Ecclesia 18, 8 september 2012
- Meditatie "Zalig die treuren" n.a.v. Mattheüs 5: 4 blz. 137. Dietrich Bonhoeffer (1906 -1945)
- Allah’s grootste profeet: orgel van de duivel. Schets van Melanchthons Islamkritiek blz. 138. Arthur Alderliesten, Culemborg
- De les van 20 juli voor vandaag blz. 140. A.B. Goedhart, Leerbroek
- Ds. J.H. Stark, een leerling van Kohlbrugge in Amerika (IV) blz. 142. T. van Es, Alblasserdam
- Bij de komende verkiezingen blz. 144. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 17, 25 augustus 2012
- Meditatie "De christennaam" n.a.v. Handelingen 11: 26 blz. 129. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Herijking van de theologie? – wat prof. dr. Martin Hengel en dr. W. Aalders ons met het oog op deze tijd te zeggen hebben (II, slot) blz. 130. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Ds. J.H. Stark, een leerling van Kohlbrugge in Amerika (III) blz. 134. T. van Es, Alblasserdam
- Waarachtigheid blz. 135. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 15/16, 28 juli 2012
- Meditatie "Tegelijkertijd een kind, een vader en een jonge man" n.a.v. 1 Johannes 2: 12-14 blz. 113. Ds. M. Dubbelman, Giessenburg
- Théodore de Bèze en de Hervormde Kerk in Frankrijk blz. 114. Prof. dr. W. Balke, ’s-Gravenhage
- Herijking van de theologie? (1) Wat prof. dr. Martin Hengel en dr. W. Aalders ons met het oog op deze tijd te zeggen hebben blz. 121. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 14, 14 juli 2012
- Meditatie "Niet wat veraf, maar wat nabij is, is vol mysterie" n.a.v. 1 Korinthiërs 2: 7a blz. 105. Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)
- Ds. J.H. Stark, een leerling van Kohlbrugge in Amerika (II), de levensloop van ds. J.H. Stark blz. 106. T. van Es, Alblasserdam
- Belangwekkende studies over het Nieuwe Testament blz. 108. Dr. P. de Vries, Boven-Hardinxveld
- Een avond ... blz. 110. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Een nieuwe bundel met preken van Kohlbrugge blz. 111 Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage

Ecclesia 13, 30 juni 2012
- Meditatie "Zonder respect voor het mysterie" n.a.v. 1 Korinthiërs 2: 7a blz. 97. Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)
- Gezag, gehoorzaamheid en gezin blz. 98. Arthur Alderliesten, Culemborg
- Ds. J.H. Stark, een leerling van Kohlbrugge in Amerika (I) blz. 99. T. van Es, Alblasserdam
- Aangevochten geloof (II, slot) blz. 101. J.K. Vlasblom, Nunspeet
- De vierde eeuw blz. 103. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Een avond aan de Aa blz. 104. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 12, 16 juni 2012
- Meditatie "De Doop bij het Woord!" n.a.v. Hand. 8: 38 blz. 89. Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Verslag Conferentie blz. 90. Drs. C.G. Bergshoeff, Bergambacht
- Hoe tekent ons het Nieuwe Testament de persoon van de Heere Jezus Christus? blz. 92. Dr. P. de Vries, Waarder
- Aangevochten geloof (I) blz. 94. Ds. J.K. Vlasblom, Nunspeet

Ecclesia 11, 2 juni 2012
- Meditatie "Leren en herinneren" n.a.v. Johannes 14: 26 blz. 81. Dietrich Bonhoeffer (1906 -1945)
- De financiële crisis, Nederland, Europa en de betekenis van Pinksteren blz. 82. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Wat de dichter/theoloog Jacobus Revius ons heeft te zeggen blz. 84. Dr. Bart Jan Spruyt, Gouda
- Het Leger des Heils dóet wat het gelooft: al 125 jaar blz. 87. Leonie ten Have, Amersfoort
- Een uniek dagboek blz. 87. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 10, 19 mei 2012
- Meditatie "De nieuwe schepping" n.a.v. Romeinen 8: 19,20 blz. 73. Dr. W. Aalders (1909 – 2006)
- Wat Europa aan de Grieken te danken heeft – hoe het Pinksterevangelie te maken heeft met de hele wereld! blz. 74. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Drs. L.J. Geluk onderscheiden blz. 75.
- Drie vrouwen uit de kring rond Kohlbrugge (VIII) blz.77. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Gebedsnoot blz. 79. Drs. Marijke Aalders, Bussum

Ecclesia 9, 5 mei 2012
- Meditatie "Waarlijk opgewekt en verschenen!" n.a.v. Lukas 24: 34, blz. 65. Dr. W. Aalders/dr. H. Klink
- Bij de val van het kabinet Rutte blz. 66. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Om de ziel van het kind blz. 69. Dr. B.J. Spruyt, Gouda
- Drie vrouwen uit de kring rond Kohlbrugge (VII) blz. 70. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Een uniek dagboek blz. 71. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 8, 21 april 2012
- Meditatie "Twee van hen waren op weg", n.a.v. Lukas 24: 12, blz. 57. Dr. W. Aalders/ dr. H. Klink
- De laatste woorden van Willem van Oranje blz. 58. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Drie vrouwen uit de kring rond Kohlbrugge (VI) blz. 59. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- De zorgelijke situatie van het christelijk geloof blz. 61. Dr. H. Dubbelman, ‘s-Gravenpolder
- “Klassiek Licht” (VII) Handreiking aan de doden blz. 63. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 7, 7 april 2012
- Meditatie "De Derde die de Eerste wordt" blz. 49. J. Riemersma, Sliedecht
- Een verstaanbare Matthäus blz. 50. Ds. Richard C. Vervoorn, Maastricht
- Drie vrouwen uit de kring rond Kohlbrugge (V) blz. 52. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Twee reacties blz. 54. Dr. H. Klink, Hoornaar
- MARIA van de STILLE ZATERDAG blz. 56. Drs. Marijke Aalders, Bussum

Ecclesia 6, 24 maart 2012
- Meditatie "Leven uit de overwinning", n.a.v. Hebreeën 2: 18, blz. 41. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
- Wat Europa aan Griekenland te danken heeft (II) blz. 42. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Drie vrouwen uit de kring rond Kohlbrugge (IV) blz. 45. Drs. M.A. den Admirant, ‘s –Gravenhage
- Klassiek Licht (VII) “Wat is de hemel?” (Dr. K. Schilder) blz. 47. Dr. J. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 5, 10 maart 2012
- Meditatie blz. "Zijn bloed", n.a.v. Mattheüs 27:25, blz. 33. H.J. Lam
- Wat Europa aan Griekenland te danken heeft (I) blz. 34. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Prins Friso blz. 35.
- Drie vrouwen uit de kring rond Kohlbrugge (III) blz. 37. Drs. M.A. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Een wankel evenwicht blz. 38. Dr. H. Dubbelman, ‘s-Gravenpolder
- Op een saaie zondagmiddag … blz. 40. Drs. Marijke Aalders, Bussum

Ecclesia 4, 25 februari 2012
- Meditatie "Waarom Egyptenaren een afkeer van schaapherders hebben", n.a.v. Genesis 46: 33, 34 blz. 25. Ds. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk en Nederslingeland
- Drie vrouwen uit de kring rond Kohlbrugge (II) blz. 26. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Euthanasie op verzoek blz. 28. Dr. H. Klink, Hoornaar
- C.S. Lewis in Duitsland blz. 30. Arend Smilde, Utrecht

Ecclesia 3, 11 februari 2012
- Meditatie "Tact en contact", n.a.v. Marcus 1 : 40a, 41. blz. 17. Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Een belangrijke herdruk. Over de betekenis van Martin Hengels Die Zeloten. blz. 18. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Drie vrouwen uit de kring rond Kohlbrugge (I). blz. 21. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Een boeiende inleiding. blz. 23. Dr. J. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 2, 28 januari 2012
- Meditatie "Licht in heidense duisternis" n.a.v. Mattheüs 4: 16, verg. Jesaja 9: 1 blz.9, Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Opnieuw over de betekenis van de vrouw blz.10, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Ds. L. Kievit in Putten (1945), (II, slot) blz.13, Dr. B.J. Spruyt, Gouda
- Geweld in Nigeria blz.14, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Boekbespreking blz.15, T. van Es, Alblasserdam
- Licht blz.16, Leendert van Wezel, Groot Ammers

Ecclesia 1, 14 januari 2012
- Meditatie "Psalm 122" blz.1, Richard C. Vervoorn
- Van de redactie blz.3
- Openbaringen 1, het jaar 2012 en de huidige bijbelwetenschap blz.3, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Gedicht blz.4, Ida Gerhardt
- Ds. L. Kievit in Putten (1945) (I) blz.7, Dr. B.J. Spruyt, Gouda
 

naar artikelen 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Inhoud