www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2010 Monday 17 January 2022

101e jaargang.

Ecclesia 24, 4 december 2010 

- Meditatie: "Als bij toeval..." n.a.v. Lucas 2:6, blz.175. Dr. H.F. Kohlbrugge
- Christen en overheid – een aantal opmerkingen vanuit Romeinen 12 en 13 bij het aantreden van het nieuwe kabinet (II, slot) blz. 192. Drs. B.A. Belder, Brakel
- Hoe wordt de Bijbel vertaald? Wat we van Luther kunnen leren (I) blz. 194. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Klassiek licht (VI) blz. 196. Kuypers lezingen over het calvinisme (III). Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 23, 20 november 2010
- De zieke en de arts (n.a.v. Mattheüs 9: 12). blz. 183. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Uit het levensboek van Ds. S.H. Buytendijk (1820 - 1910) (II) blz.184. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Christen en overheid – een aantal opmerkingen vanuit Romeinen 12 en 13 bij het aantreden van het nieuwe kabinet (I) blz.185. Drs. B.A. Belder, Brakel
- Klassiek Licht (V) blz.187. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Veranderingen in kerkelijke erediensten. blz.189. I. J. Wisse, Rijnsburg
- Twee boekaankondigingen. blz.190. N.a.v. H.F. Kohlbrugge, De Wet bevestigd. ISBN 978 90 8865 109 0. Gebonden. Prijs € 19,90. & N.a.v. Dr. H.F. Kohlbrugge, Tevreden met het Lam. ISBN 978 90 331 2317 7. Gebonden. Prijs: € 14,90.

Ecclesia 22, 6 november 2010
- Meditatie blz.175. Dr. H.F. Kohlbrugge
- Uit het levensboek van Ds. S.H. Buytendijk (1820-1910) (I) blz.176. Drs. M. den Admirant, ’s Gravenhage
- Het christelijke geloof en de politiek (III) blz.178. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Klassiek Licht (IV) (n.a.v. de Stone Lectures van Abraham Kuyper). blz.180. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Debatbijeenkomst blz.182

Ecclesia 21, 23 oktober 2010
- Meditatie (n.a.v. Romeinen 10:17) blz.167. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Een lied van Zwingli voor de Hervormingsdag blz.168. Dr. A. Noordegraaf, Ede
- Zekerheid en schijnzekerheid blz.170. Dr. H. Dubbelman, ‘s-Gravenpolder
- Gedicht Hervorming is.... blz.171.
- Het christelijke geloof en de politiek (II) blz.172. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 20, 2 oktober 2010
- Meditatie (n.a.v. Jozua 4:6). blz.159. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Het geloof van Maria Louise (II, slot) blz.161. A.B. Goedhart, Leerbroek
- In memoriam: Bart Jan Vonk (1923 – 2010) blz.162. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Riskante democratie blz.164. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Kijken in de spiegel van Dostojevski (n.a.v. Peter Schormans, Brieven aan Karamazov. Het hart van de mens als slagveld tussen God en duivel. Boekencentrum, Zoetermeer 2010, ISBN 9789023924425. € 19,90 (222 blz.)). blz.165. Dr. A. Noordegraaf, Ede

Ecclesia 19, 24 september 2010
- Dooppreek van dr. W. Aalders (1909 – 2005). (n.a.v. Marcus 10:13-16). blz.151.
- Het geloof van prinses Maria Louise (I) blz.154. A.B. Goedhart, Leerbroek
- Het christelijke geloof en de politiek (I) blz.155. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Klassiek licht (III) blz.156. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Ingezonden blz.158

Ecclesia 18, 11 september 2010
- Eens niet Zijn volk, nu volk van God. (n.a.v. 1 Petrus 2:9-10). blz. 141. Dr. J. Koopmans
- H.F. Kohlbrugge als lid van de Hersteld-lutherse gemeente (VII, slot). blz.142. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Wat is er aan de hand in Nederland? blz. 144. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Gesprekken over God – een indringende briefwisseling blz. 147.(recensie). Dr. A. Noordegraaf, Ede
- Het schip van staat. blz. 149. Maarten Neuteboom, Leiden
- Een bijzonder boek blz. 150. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Twee ingezonden mededelingen (Paul Scholten studie-ochtend). blz. 150.

Ecclesia 17, 28 augustus 2010
- Meditatie. blz.133. Dr. J. Koopmans
- H.F. Kohlbrugge als lid van de Hersteld-lutherse gemeente (VI, slot) blz.134. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Uit de erfenis van Martin Hengel. blz.135. Dr. H. Klink, Hoornaar
- De rechtsstaat en het christelijk belijden blz.137. Maarten Neuteboom, Leiden
- Klassiek licht II blz.138. (n.a.v. “Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen” van Willem Teellinck). Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 15/16 , 31 juli 2010 (dit nummer bevat de referaten die op de laatste conferentie gehouden zijn)
- Meditatie blz.113. Dr. H.F. Kohlbrugge
- De betekenis van het Réveil voor de Kerk in onze tijd blz.114. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Het Hervormde Hart blz.124. Dr. B.J. Spruyt, Gouda
- H.F. Kohlbrugge als lid van de Hersteld-lutherse gemeente (V) blz.124. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage

Ecclesia 14, 17 juli 2010
- Het zalven met olie. (blz.105). Dr. M. Dubbelman, Giessenburg
- H.F. Kohlbrugge als lid van de Hersteld-lutherse gemeente (IV). blz.106. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Bewustzijn en de visie op de werkelijkheid. blz.108. Dr. H. Dubbelman, ’s-Gravenpolder
- Grondrechten niet veilig in handen van Paars. blz.109. Marijse Neuteboom, ’s-Gravenhage
- Het Judea van Herodes. blz.110. Dr. H. Klink

Ecclesia 13, 3 juli 2010
- Meditatie n.a.v. Romeinen 13:4. blz. 97. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Terugblik op de jaarlijkse conferentie blz. 98. Dr. M. Dubbelman, Giessenburg
- H.F. Kohlbrugge als lid van de Hersteld-lutherse gemeente (III) blz. 100. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- De vrijheid is 65 jaar geworden (II, slot). 102. A.B. Goedhart, Leerbroek
- Het WK als een religie blz. 103. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Een vreemdeling in Kanaän (recensie n.a.v. Ds. G. Boer, Een vreemdeling in Kanaän (uitgave de Groot – Goudriaan, 286 p., € 27,90).) bl.z 104. Dr. A. Noordegraaf, Ede

Ecclesia 12, 19 juni 2010
- Meditatie. 89. Dr. H. Klink, Hoornaar
- En nu? De verkiezingen en daarna. 90, Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Twee brieven van Dr. H.F. Kohlbrugge aan Anna Huijskes. 91. T. van Es, Alblasserdam
- De vrijheid is 65 jaar geworden (I). 94. A.B. Goedhart, Leerbroek
- De kleinste. 95. Leonie ten Have, Leiden

Ecclesia 11, 5 juni 2010
Meditatie. 81. Ds. G.C. Bergshoeff, Bergambacht
Kerkelijk leven in Zuid-Afrika (V, slot). 82. Prof. dr. H.G. van der Westhuizen, Zuid-Afrika
H.F. Kohlbrugge als lid van de Hersteld-lutherse gemeente (II). 84. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
Klassiek Licht (1). n.a.v.:“De Navolging van Christus” van Thomas a Kempis. 87. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
‘Sursum Corda’ een boek over dr. W. Aalders. 88.

Ecclesia 10, 22 mei 2010
O Gij vreugde uit den hoge! 73.
Meditatie. 74. Kaj Munk (1898-1944)
Kerkelijk leven in Zuid-Afrika (IV) 74. Prof. Dr. H.G. van der Westhuizen, Zuid-Afrika
H.F. Kohlbrugge als lid van de Hersteld-lutherse gemeente (I) 76. Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhave
Stad op een berg. 78. Dr. A. Noordegraaf, Ede (boekbespreking van: James Kennedy, Stad op een berg, De publieke rol van
protestantse kerken
, Boekencentrum, Zoetermeer, 2e druk 2010, 187 p., € 17,90).
Een sterk gedreven wind 80. Ds. H. Klink, Hoornaar
Conferentie 2010. 80.

Ecclesia 9, 8 mei 2010 Lees hele nummer in pdf.
Meditatie. 65. Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
Kerkelijk leven in Zuid-Afrika (III) 66. Prof. dr. H.G. van der Westhuizen, Zuid-Afrika
Prof. dr. C.J. de Vogel en haar getuigenis van Gods genade (II, slot) 68. Drs. H. Smits, Bedum
Een goed boek over de verhouding van Kerk en Staat. 70. Dr. H. Klink, Hoornaar (n.a.v. Reinhold Zippelius, Staat und Kirche – eine Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart (Mohr Siebeck, Tübingen, 2009, prijs 19,- euro)
De conferentie op 5 juni. 72.

Ecclesia 8, 24 april 2010
Meditatie. 57. Drs. Jan A. Schippers, Rotterdam
Blijf bij ons, want de avond is nabij – Een paascantate van Johann Sebastian Bach (II) 58. Dr. A. Noordegraaf, Ede
Kerkelijk leven in Zuid-Afrika (II) 60. Prof. dr. H.G. van der Westhuizen, Zuid-Afrika
Prof. dr. C.J. de Vogel en haar getuigenis van Gods genade (I) 62. Drs. H. Smits, Bedum
Pijltjes schieten op een weerloze partij 64. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 7, 10 april 2010
Meditatie. 49. Dr. W. Aalders/ dr. H. Klink
Vreugde en verwachting – een paascantate van Johann Sebastian Bach (I) 51. Dr. A. Noordegraaf, Ede
Kerkelijk leven in Zuid-Afrika (I) 52. Prof. dr. H.G. van der Westhuizen, Zuid-Afrika
Boekbespreking 55. Dr. J.G. Barnhoorn, Nunspeet (n.a.v. A.A. van Ruler, “Verzameld werk”, deel II en deel III. ISBN: 978 90 239 2169 1 en 978 90 239 2168 4 Prijs van beide delen: € 59,90.

Ecclesia 6, 27 maart 2010
Meditatie. N.a.v. Matteus 26:37. 41. Dr. W. Aalders/dr. H. Klink
H.F. Kohlbrugge en A. Booth (IV, slot). 43. T. van Es, Alblasserdam
Protestantse kathedralen. 44. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
Wat heel Nederland bezig hield. 45. Ds. L.J. Geluk/Dr. H. Klink
Een bezoek aan Rome met catechisanten – wat jongeren zoeken 46. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 5, 13 maart 2010
Meditatie. n.a.v. Jesaja 50:4. blz. 33. Mr. drs. J.P. de Man, Rosmalen
Een indringende vraag en een poging van antwoord (IV, slot). blz.34. Dr. H. Klink, Hoornaar
H.F. Kohlbrugge en A. Booth (III). blz.37 T. van Es, Alblasserdam
De vrijheid van godsdienst in het gedrang. blz.38. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam & Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 4, 27 februari 2010
Die ene macht. blz.25. overdenking van Kaj Munk (1898 - 1944)
Een indringende vraag en een poging van antwoord (III). blz. 26. Dr. H. Klink, Hoornaar
H.F. Kohlbrugge en A. Booth (II). blz. 28. T. van Es, Alblasserdam
Een seculiere tijd. blz.30. Mr. drs. H.L. Groenenboom, Ooltgensplaat
Zeventien onbekende preken van Kohlbrugge. blz.31. drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
De nachtelijke val. blz.32 Ds. L.J. Geluk, Rotterdam & Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 3, 13 februari 2010
..

Ecclesia 2, 30 januari 2010
..

Ecclesia 1, 16 januari 2010
..

Meld u aan via de website en u krijgt alle reeds verschenen nummers van 2010 thuisgestuurd! Daarmee ondersteunt u ook ons blad.

naar artikelen 2009, 2008, 2007, 2006

Inhoud