www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2007 Thursday 2 December 2021

98e jaargang

 Ecclesia 26, 22 december 2007
- Hij zal neerdalen… blz.201. Dr. M. Verduin, Zeist
- Bachs vertolking van het kerstevangelie (II, slot). blz.202. Dr. A. Noordegraaf, Ede
- Maria (I) blz.204 Dr. H. Klink, Hoornaar
- Kerstvertelling van Hans Pressell. blz.206
- Boekaankondiging blz.208
- Dr. H.F. Kohlbrugge, Troost Mijn volk
- Kerkhistorische Agenda 2008 blz.208

Ecclesia 25, 8 december 2007
-
Gekomen om gezond te maken 193 Aurelius Augustinus
- Bach’s vertolking van het kerstevangelie (I) 194 Dr. A. Noordegraaf, Ede
- Schriftkritiek op de kansel (III, slot) 196 Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- De CU, de EO en de moderne tijd 198 Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 24, 24 november 2007
- Juist dan! (II) 185, Ds. H.J. Lam, Rijssen
- Paulus en de Romeinenbrief (VII). 186, Dr. H. Klink, Hoornaar
- Korte levensgeschiedenis van Heinrich Andreas Lütge (III, slot). 188, T. van Es, Alblasserdam
- Schriftkritiek op de kansel (II). 190, Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage

Ecclesia 23, 10 november 2007
- Juist dan! (I). Ds. H.J. Lam, Rijssen blz.177
- Korte levensgeschiedenis van Heinrich Andreas Lütge (II). T. van Es, Alblasserdam blz.178
- Kossmann voor gevorderden Prof. dr. A.Th. van Deursen, Katwijk aan Zee blz.180
- Schriftkritiek op de kansel (I) Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage blz.182
- Tranen over Zuid-Afrika Ds. L.J. Geluk, Rotterdam blz.184

Ecclesia 22, 27 oktober 2007
Rechtvaardig voor God. 169, Dr. M. Verduin, Zeist
Paul Gerhardt en zijn liederen (V, slot). 170, Dr. A. Noordegraaf, Ede
Korte levensgeschiedenis van Heinrich Andreas Lütge (I). 172, T. van Es, Alblasserdam
Zorgelijke ontwikkelingen in de wereld van nú. 174, Dr. H. Klink
Hoe lief heb ik Uw wet. 175, Dr. W. Aalders (1909 - 2005)
Het kan verkeren. 176, Dr.Ir. J. van der Graaf, Huizen
Rectificatie 176

Ecclesia 21, 13 oktober 2007
De verborgen wijsheid Gods. 161, Dietrich Bonhoeffer
Paul Gerhardt en zijn liederen (IV). 162, Dr. A. Noordegraaf, Ede
Israëls houding tegenover de gekomen Messias. 164, Ds. I.J. Wisse
Paulus en de Romeinenbrief (VI). 165, Dr. H. Klink, Hoornaar
Miskotte’s tegoed. 168, Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 20, 29 september 2007
De laatste instantie. 129, Kaj Munk (1898-1944)
Paul Gerhardt en zijn liederen (III). 130, Dr. A. Noordegraaf, Ede
Paulus en de Romeinenbrief (V). 132, Dr. H. Klink, Hoornaar
Parijs. 134, Drs. Marijke Aalders, Bussum
Heeft Nederland geen identiteit? 135, Dr. H. Klink, Hoornaar
Drie berichten 136

Ecclesia 19, 15 september 2007
Nuchter worden. 121, Dietrich Bonhoeffer
Paul Gerhardt en zijn liederen (II). 122, Dr. A. Noordegraaf, Ede
De roeping van Israël te midden van de volken. 124, Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
Breathe on me, breath of God. 125, E. Hatch
Een ontmoeting in Rome. 126, Dr. H. Klink, Hoornaar
Hannibal intra portas. 127, Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 18, 1 september 2007
Het geloof van Jozef. 137, Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
De verbreiding van het Jodendom vóór en omstreeks het begin van onze jaartelling. 138, Ds. I. J. Wisse, Rijnsburg
Paul Gerhardt en zijn liederen (I). 139, Dr. A. Noordegraaf, Ede
Terreur en rechtsbewustzijn. 141, Maarten Neuteboom, Voorschoten
Drie nieuwe uitgaven. 142, T. van Es, Alblasserdam

Ecclesia 16/17, 4 augustus 2007
In dit nummer zijn de referaten opgenomen van dr. M. Verduin en dr. H. Klink, die op zaterdag 21 april jl. gehouden werden op de Conferentie van de Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge in de Grote Kerk te Vianen.
Hoe men de dag besluiten moet. 121, Dietrich Bonhoeffer
Dr. H. F. Kohlbrugge en het maatschappelijk leven. 122, Dr. M. Verduin, Zeist
Doet aan de gehéle wapenrusting Gods. 129, Dr. H. Klink, Hoornaar
Psalm LXV. 134, Berijmd door Willem de Mérode
De christen en de geschiedenis. 135, Dr. W. Aalders (1909 -2005)

Ecclesia 15, 21 juli 2007
Vergeten is gebrek aan liefde. 113, Dietrich Bonhoeffer
Paulus’ brief aan de Romeinen (IV). 114, Dr. H. Klink, Hoornaar
De leer van de oude en nieuwe mens (II, slot). 117, T. van Es, Alblasserdam
‘Liever zonder tekenen en wonderen’ (II, slot), Luther en wonderlijke genezingen. 119, Dr. R. Fernhout, Daarle

Ecclesia 14, 7 juli 2007 (open in pdf)
- ook overdénken! (p.105) Dietrich Bonhoeffer
- Paulus’ brief aan de Romeinen (III) (Een conflict in Antiochië) (p.106) Dr. H. Klink, Hoornaar
- ‘Liever zonder tekenen en wonderen’ (I) Luther en wonderlijke genezingen (p.106) Dr. R. Fernhout, Daarle
- Opheffing scheiding Kerk en Staat? (p.110) Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Straks komt de eeuwigheid (p.112) Evelien Neuteboom

Ecclesia 13, 23 juni 2007
- “Een vergeeflijke zonde” (p.97) Ds. J.J. Verhaar, Krimpen aan den IJssel
- Paulus’ brief aan de Romeinen (II) (p.98) Dr. H. Klink, Hoornaar
- De leer van de oude en nieuwe mens (I) (p.101) T. van Es, Alblasserdam
- Afvallige moslims (p.103) Drs. B.J. Belder, Schelluinen
- Palestina valt in twee delen uiteen (p.104) Dr. H. Klink

Ecclesia 12, 9 juni 2007
- Dr. H.F. Kohlbrugge (p.89) Woorden van leven (n.a.v. Handelingen 5:20)
- Polycarpus van Smyrna, bisschop en martelaar (p.90) Ds. I. J. Wisse, Rijnsburg
- Paulus’ brief aan de Romeinen (I) (p.92) Dr. H. Klink, Hoornaar
- ‘Doop, wederdoop en kinderdoop’ van Huldrych Zwingli (p.94) Leendert van Wezel, Groot Ammers
- Prof. dr. A. de Reuver nam afscheid van ‘Utrecht’ (p.96) Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Fritz Neugebauer (p.96) Uit de mond der kinderen

Ecclesia 11, 26 mei 2007
- Gij vreugde uit de hoge! (p.81) Paul Gerhardt
- Pinksterzondag! (p.82) (n.a.v. Johannes 14: 26) Rudolf Alexander Schröder
- Dr. J. Eykmans getuigenis in 1940 (p.83) M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Zo doe je dat! (p.84) Dr. H. Klink, Hoornaar
- Geroepen tot vrede stichten (p.87) Drs. Jan A. Schippers, Rotterdam

Ecclesia 10, 12 mei 2007
- Overpeizing bij Deuteronomium 28 (p. 73). Dr. M. Verduin, Zeist
- Terugblik op de conferentie in Vianen (p. 74). Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- De jeugd van tegenwoordig, Europa na de Tweede Wereldoorlog (p. 76). Maarten Neuteboom, Leiden
- Alstublieft geen gewenning (p. 79). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Toch een volkskerk? (p.80). Ds. L.J. Geluk / Dr. H. Klink
- Uitgave onbekende preken Kohlbrugge (p. 80)

Ecclesia 9, 28 april 2007
- Schets van een preek over Jeremia 31: 26 (p. 65). Dr. H.F. Kohlbrugge
- Europa (II) - “Leest u wel eens een boek?” (p. 67). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Over de hel gesproken (p. 69). Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- Het aanbod van genade (p. 71). (Boekbespreking n.a.v. Nieuw licht; de strijd rondom en de prediking van het aanbod van genade in de periode 1750 - 1800 door T. van Es. Uitgeverij De Groot Goudriaan, Kampen 2005, 704 blz., gebonden. Prijs: € 34,90) Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Aandacht voor Van Lodenstein (Boekbespreking n.a.v. Jodocus van Lodenstein, Uyt-spanningen, behelsende enige stigtelyke liederen en andere gedigten, ingeleid en toegelicht door L. Strengholt e.a. Een uitgave van “De Banier”. ISBN: 90 3360 584 8. Prijs € 49,50) (p. 72). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 8, 14 april 2007
- ’t Was tóch de Hovenier! (n.a.v. Joh. 20:15). Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Een paaspreek van de aartsbisschop van Canterbury. Drs. B.A. Belder, Schelluinen
- Europa (I). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Namaak in paleis “Huis ten Bosch”? Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Abraham Kuyper in opspraak (n.a.v. J. de Bruijn. Het boetekleed ontsiert de man niet - Abraham Kuyper en de Lintjesaffaire (1909 - 1910). Uitgeverij Bert Bakker. ISBN: 90 351 2798 6. Prijs: € 24,90). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Dagboekje rond Hemelvaart en Pinksteren.
- De Conferentie

Ecclesia 7, 31 maart 2007
- Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten… Of: Hoe Goede Vrijdag te vieren? (p. 49). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Vereeniging tot uitgave van Gereformeerde Geschriften (II, slot) (p. 52). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Zelfgekozen schizofrenie… (p. 54). E.B. Klink, Gorinchem
- Paasfeest (p. 56).  
- Conferentie (p. 56)

Ecclesia 6, 17 maart 2007
- Ik heilig Mijzelf…, opdat ook zij geheiligd zijn! (n.a.v. Johannes 17:19) Dr. W. Aalders
- De viering van het Heilig Avondmaal in Elberfeld (II). T. van Es, Alblasserdam
- Das Wort sie sollen lassen stahn – het huwelijk, de Staat en de kerk... Dr. H. Klink, Hoornaar
- Boekbespreking: Engelen van het duister – Jan Siebelink, Leendert van Wezel, Groot Ammers
- Bijbel op maat (n.a.v. Bibel in gerechter Sprache, 2006). L.J. Geluk, Rotterdam
- Conferentie

Ecclesia 5, 3 maart 2007
- Gesproken woorden schieten tekort (n.a.v. Efeziërs 5: 19) (p. 33). Dietrich Bonhoeffer
- De viering van het Heilig Avondmaal in Elberfeld (I) (p. 34) T. van Es, Alblasserdam
- Vereeniging tot uitgave van Gereformeerde Geschriften (I) (p. 36). Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- De kerk van Engeland – het nieuwe kabinet en de situatie in Nederland (p. 38). Dr. H. Klink
- De Reformatie bron voor pluralisme? (p. 33). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 4, 17 februari 2007
- Midden in Gods geschiedenis (p.25). Dietrich Bonhoeffer
- Kohlbrugge over Romeinen 1: 17 (p.26) T. van Es, Alblasserdam
- Nog eens: Van Westerkerk tot Westermoskee - toonbeeld van tolerantie of van naïviteit? (p.28). Maarten Neuteboom, Leiden
- Achtendertig Nachten (n.a.v. ) (p.29) L. van Wezel, Groot Ammers
- Bij het nieuwe kabinet (p.30) Dr. H. Klink, Hoornaar
- De jaarlijkse conferentie (p.32).  

Ecclesia 3, 3 februari 2007

- Meer dan een serie dagteksten (n.a.v.: 1 Timotheüs 4: 13) (p. 17) Dietrich Bonhoefer
- De Witte Roos (n.a.v. Inge Scholl, De Witte Roos, vertaling Gerrit Bussink, Ambo Amsterdam 2005, ISBN 90 263 1901 0) (p. 18) Jannet Scheurwater, Oud-Vossemeer
- Een heilzame “hondentheologie” (p.20) Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Calvijn als vriend… (n.a.v. Drs. M.A. van den Berg, Vrienden van Calvijn – een amicale biografie, De Banier, Utrecht 2006. ISBN 90 336 0546) (p. 21). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Rectificatie (p. 24)

Ecclesia 2, 20 januari 2007

- Vroeg ontwaak ik tot U (n.a.v. Psalm 88:14). Dietrich Bonhoeffer
- Er is geschreven, maar is er ook geschied? (II, slot). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Rachel’s kinderen. Drs. Marijke Aalders
- Impressies van een reis (II, slot). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Nieuwjaarswens. Drs. Marijke Aalders 

Ecclesia 1, 6 januari 2007
- De roeping van Mozes (n.a.v. Exodus 4:20). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Kerstnabetrachting. Dr. W. Aalders †
- Er is geschreven, maar is er ook geschied? (I) Wat men soms van de Bijbelse geschiedenissen maakt. Dr. H. Klink, Hoornaar 
- Impressies van een reis (I). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Herdenking in Elberfeld. T. van Es, Alblasserdam
- Woord van J.H. Newman 


naar artikelen 2010, 2009, 2008, 2006

Inhoud