www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2006 Wednesday 20 October 2021

97e jaargang.

Ecclesia 26, 23 december 2006
- Christusfeest!
- Paraat voor de komst van de Heer (n.a.v. Lucas 12:37). Drs. J.A. Schippers, Rotterdam
- Terug (kerstvertelling). Jacob Bevelander Cornelisse
- Opdat de Schrift vervuld zou worden. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Drie uitgaven van Bert Bakker.Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- De derde gast… Kaj Munk

Ecclesia 25, 09 december 2006
- Maria bezoekt Elisabeth (n.a.v. Lucas 1:39-41). Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Waarden en normen in een postmoderne samenleving (III, slot). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Wie was Herodes, de man van de kindermoord in Bethlehem? Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- Staatsmanschap! Dr. H. Klink, Hoornaar
- Waar de orde te vinden is… E.B. Klink, Gorinchem
- Een woord van dr. H.F. Kohlbrugge

Ecclesia 24, 25 november 2006
- “Toekomstmuziek in het heden” (n.a.v. psalm 75). Ds. J.J. Verhaar, Krimpen aan den IJssel
- Waarden en normen in een postmoderne samenleving (II). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Waakzaamheid Dr. H. Klink, Hoornaar
- Boekbesprekingen Van en rond Kohlbrugge. T. van Es
- Een indrukwekkende biografie (n.a.v. Bernard Cottret, Calvijn. Biografie (Uitg. Kok). ISBN: 90 435 0737 7. Prijs: € 39,50). Drs. J.J. Barnhoorn

Ecclesia 23, 11 november 2006
- Jacob worstelt met de engel (n.a.v. een schilderij van Rembrandt van Rijn over Genesis 32: 25-31). Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- De stad, de toren en de Naam (III, slot). Over de actualiteit van de torenbouw van Babel. Dr. R. Fernhout, Daarle
- Waarden en normen in een postmoderne samenleving (I). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Moloch in Europa. Drs. J.A. Schippers, Rotterdam.
- Eerbied (n.a.v. de briefwisseling tussen ds. Hegger en prof. Kuitert). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Agenda. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 22, 28 oktober 2006
- Het gloria van de tora (n.a.v. Psalm 19: 8-15). Drs. R.C. Vervoorn, Steenwijk
- Das Wort sie sollen lassen. De Reformatie anno 2006. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- De stad, de toren en de Naam (II). Over de actualiteit van de torenbouw van Babel. Dr. R. Fernhout, Daarle
- Van Westerkerk tot Westermoskee, toonbeeld van tolerantie of van naïviteit? Maarten Neuteboom, Leiden
- Het Evangelie: ‘Dwaasheid voor de Grieken’? (n.a.v. de inaugurele oratie van G.H. Kooten). Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 21, 14 oktober 2006
- Het gloria van de hemel en de zon (n.a.v. Psalm 19: 2-7). Drs. R.C. Vervoorn, Steenwijk
- De stad, de toren en de naam (I). Over de actualiteit van de torenbouw van Babel. Dr. R. Fernhout, Daarle
- Rembrandt, een paulinisch christen. Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Niet thuis in de tijd… Tasten naar een weg om te gaan. Briefwisseling tussen een Lezer en dr. H. Klink
- Twee boeken (boekbespreking twee boeken van Dr. H. van ’t Veld, Beminde broeder die ik vond op ‘s werelts pelgrimswegen een proefschrift aan Luyken gewijd). En: De pelgrimsstaf is in mijn hand Over Bunyan) Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 20, 30 september 2006
- Here, vergeld het kwaad! (n.a.v. psalm 139) Drs. J..W. Scheurwater, Oud-Vossemeer
- Het belang van Kohlbrugges prediking voor deze tijd (VI, slot). T. van Es, Alblasserdam
- Wat heidense schrijvers uit de oudheid over Christus en de christelijke religie hebben vermeld. Ds I. J. Wisse, Rijnsburg
- Botsing tussen waarheid en eer. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Agenda. Drs. Marijke Aalders, Bussum.

Ecclesia 19, 16 september 2006
- Here, U hebt mij geschapen (n.a.v. psalm 139). Drs. J.W. Scheurwater, Oud-Vossemeer
- Ontkerkelijking. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Het belang van Kohlbrugges prediking voor onze tijd (VI). T. van Es, Alblasserdam
- De aangifte,de afzwaaier,de bommelding en...de schreeuw. Ds. L.P. Blom, Hulshorst
- In onbalans (n.a.v. de oprichting van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) ). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Vrede… Wat is dat eigenlijk??? E.B. Klink, Gorinchem

Ecclesia 18, 2 september 2006
- Here,U bent daar (n.a.v. psalm 139). Drs. J.W. Scheurwater, Oud-Vossemeer
- De wereld waarin de eerste christenen leefden. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- Het belang van Kohlbrugges prediking voor onze tijd (V). T.van Es, Alblasserdam
- Gevangene van de eigen geschiedenis. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Een groen lint waar ooit het ijzeren gordijn liep. Drs. M.A. Aalders, Bussum

Ecclesia 17, 19 augustus 2006
- Here, U, kent mij (I) (n.a.v. Psalm 139). Drs. J.W. Scheurwater, Oud-Vossemeer
- Bernard ter Haar (1806-1880),  Kohlbrugges jeugdvriend. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Het belang van Kohlbrugges prediking voor onze tijd (IV). T. van Es, Alblasserdam
- Het Midden-Oosten – een kruitvat. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 15/16, 22 juli 2006
- Het eeuwig Evangelie (n.a.v. Genesis 3:15). Dr. H.F. Kohlbrugge
- Dr. H.F. Kohlbrugge eindelijk tóch op een Hervormde kansel (referaat gehouden op 13 mei 2006 op de conferentie van de “Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge”). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Europa en de islam, vroeger en nu (referaat gehouden op 13 mei 2006 op de conferentie van de “Vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge”). Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 14, 8 juli 2006
- Het historische altaar hersteld (n.a.v. 1 Koningen 18:30). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Het rode paard – christen zijn in een apocalyptische tijd (n.a.v. het boek Il Cavallo Rosso (Het rode paard). Eugenio Corti). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Het belang van Kohlbrugges prediking voor onze tijd (III). T. van Es, Alblasserdam
- Twee actualia (n.a.v. de moord op Nathalie en Stacey in Luik en de val van het kabinet Balkenende II).  Ds. L.J. Geluk en dr. H. Klink

Ecclesia 13, 24 juni 2006
- Het Koninkrijk voltooid (n.a.v. 1 Korinthe 15: 24). Mr. drs. J.P. de Man, Rosmalen-
- Het Judas-evangelie en de Da Vinci code (II,slot). Moderne belangstelling voor gnostiek en fictie. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Het belang van Kohlbrugges prediking voor onze tijd (II). T.van Es, Alblasserdam
- Rumoer in Utrecht (n.a.v. het afscheidscollege van prof.dr. P.W. van der Horst). Ds L.J.Geluk,Rotterdam

Ecclesia 12, 10 juni 2006
- De gevangenis gevangen. Drs. L.J. Vogelaar, Rotterdam
- Wat is waarheid? (gedicht). Harmke van der Horst
- Het Judasevangelie en de Da Vinci code (1). Moderne belangstelling voor gnostiek en fictie. Dr. H.Klink, Hoornaar
- Verslag van de conferentie van de kring van “Vrienden van dr.H.F.Kohlbrugge ”. Dr. M. Dubbelman, Rotterdam
- Het belang van Kohlbrugges prediking voor onze tijd (I). T.van Es, Alblasserdam

Ecclesia 10/11, 13 mei 2006
- Dubbelnummer n.a.v. het overlijden van dr. W. Aalders (op 25 december 2005) bestaand uit een reeks kortere en langere bijdragen van mensen die zich door hem aangesproken weten (meer info en foto).
- His Master’s Voice. Marijke Aalders, Bussum
- Toespraak, gehouden bij de teraardebestelling van dr. W. Aalders. Ds. M. J. Aarents, Ommen
- Bewaar het pand U toevertrouwd, Man en vrouw in een revolutionaire tijd. Drs. Alice Bakker-Osinga, Dordrecht
- Contact in en door het Goddelijk Woord. Mevrouw E.M. Doets- Vooys, Katwijk a/d Rijn
- Willem Aalders. Pastoor J. Groos, Kaatsheuvel
- Een man van liefderijke vriendschap. Prof. dr. E.M. Hirsch Ballin, Tilburg
- Herinnering aan dr. W. Aalders. Prof. dr. O.J. de Jong, Amsterdam
- Wet Tragedie Evangelie. Dr. Ab Klink, Capelle aan den Ijssel
Plato en het christendom. Prof. dr. G.H. van Kooten, Groningen
- Hoe wij dr. Aalders leerden kennen. Mevrouw H.H. Krul- Rietdijk, Beilen
- Het is zo stil geworden…. Geuvertje van Ommen, Ommen
- Meneer Aalders en het antiquariaat. Arend Smilde, Utrecht
- Dr. W. Aalders, In Memoriam. Drs. H. Smits, Bedum
- In dankbare herinnering. Irene Tuyt, Leiderdorp
- Veel dank verschuldigd aan dr. W. Aalders. Ir. L. van der Waal, Ridderkerk

Ecclesia 9, 29 april 2006
- De gemeente is Gods volk (n.a.v. de betekenis van het woord ‘verbond’). Dr. W. Aalders
- Een dagboek geschreven in oorlogsnachten. Dr. H. Klink, Hoornaar
- “De kring om de Messias”. (boekbespreking: A. v.d. Beek, De kring om de Messias. Israël als volk van de lijdende Heer). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 8, 15 april 2006
- Hij is opgestaan, Hij is hier niet (n.a.v. Marcus 16:6). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Kohlbrugge over het Heilig Avondmaal. T. van Es, Alblasserdam
- “Jezus, mijn kind, Jezus…”. Hans en Sophie Scholl en de Weisse Rose. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Groen van Prinsterer als Europeaan. Boekbespreking: n.a.v.: J. de Bruijn en G. Harinck (red.), “Groen van Prinsterer in Europese context”. Uitg. “Verloren” (Hilversum). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Begraafplaats. Mevrouw H. ter Horst, Katwijk aan Zee
- Conferentie

Ecclesia 7, 1 april 2006
- Jezus en de profetie van Daniël (n.a.v. Mattheüs 16:13 –20). Dr. H.Klink,Hoornaar
- Kerkegeld. Ds. L.J.Geluk, Rotterdam
- Netto inkomen predikanten onder druk! J.A.van Bergeijk
- Een stem uit Engeland. Dr. H.Klink, Hoornaar
- De Naardense Bijbel. Drs. J.G.Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 6, 18 maart 2006
- Schuld en vergeving. Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Augustinus’ veranderende visie op God. Ds. I. J. Wisse, Rijnsburg
- Nederland kleurt rood. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Dr. J. Kommers’ studie over het Wuppertal in de 19e eeuw (III, slot). T. van Es, Alblasserdam
- Enkele berichten

Ecclesia 5, 4 maart 2006
- Een Romeinse centurio… (n.a.v. Lucas 7:9). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Een “Open Brief ” (II,slot). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Dr. J. Kommers ’ studie over het Wuppertal in de 19e eeuw (II). T. van Es, Alblasserdam
- Het profiel van de predikant. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 4, 18 februari 2006
- Wie om God roept, roept om de kerk… (p. 25). Dietrich Bonhoeffer
- Nogmaals onze identiteit (p. 26). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Een “Open Brief” (I) (p. 28). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Dr. J. Kommers’ studie over het Wuppertal in de 19e eeuw (I) (p. 30). T. van Es, Alblasserdam
- Gijsbert Karel van Hogendorp over het fanatisme van de islam (p. 32). Ds. L.J. Geluk

Ecclesia 3, 4 Februari 2006
- Jezus in Galilea (n.a.v. Lucas 4:14-16). Dr. W. Aalders
- Dr. H.F. Kohlbrugge en dr. F.W. Krummacher: contact, contrast, conflict (II, slot). Drs. M. den Admirant, Den Haag
- Dr. Rudolf Kögel, een Duitse vriend van Mr. G. Groen van Prinsterer (III). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Onze identiteit. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 2, 21 Januari 2006
- Niet alleen maar een wens… (n.a.v. Filippenzen 4: 6). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Dr. O. Noordmans vijftig jaar geleden heengegaan. Dr. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn
- Dr. H.F. Kohlbrugge en dr. F.W. Krummacher: contact, contrast, conflict (I). Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Søren en Regine. Mr. drs. H.L. Groenenboom, Ooltgensplaat
- Johannes’ zien van Jezus. Dr. W. Aalders

Ecclesia 1, 7 Januari 2006
- Bij het nieuwe jaar. De redactie
- Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? (Overdenking gehouden voorafgaand aan de begrafenis van dr. W. Aalders op 30 december 2005 in de aula van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag over Handelingen 19: 2a). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Woord ter gedachtenis aan Dr. W. Aalders. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

 

Inhoud