www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2005 Monday 17 January 2022

96e jaargang

Ecclesia 26 24 December
- Een kostbaar teken (n.a.v. Lucas 2:12). Dr. H. F. Kohlbrugge
- Vraaggesprek met Dr. W. Aalders: Kerstmis wijst ons naar de toekomst
- Advent in Abrahams tent. Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Na dertig jaar gevonden. Jacob Bevelander Cornelisse

Ecclesia 25 10 December
- Over het vernoemen (n.a.v. Lucas 1:59-61). Dr. M. Dubbelman, Rotterdam-
- Van Lonkhuijzens proefschrift over Kohlbrugge (1905). M. den Admirant, ’ s-Gravenhage
- Sören Kierkegaard (III, slot). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Dr. Rudolf Kögel, een Duitse vriend van Mr. G. Groen van Prinsterer (II). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Boekaankondiging
- Gedicht: Advent. Friedrich Rückert

Ecclesia 24 26 November
- Intimiteit - gehoorzaamheid - lijden. Dr. M. Verduin, Zeist
- Advent. ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Sören Kierkegaard (II). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Dr. Rudolf Kögel (I). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Boekbespreking: Een “magnum opus“ voltooid. (n.a.v. het tiende deel van Noordmans’ Verzamelde Werken, Uitgeverij Kok te Kampen. ISBN 9043506893. Prijs: € 49,90). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet-

Ecclesia 23: 12 november 2005
- Europa, waarheen? n.a.v. Matteüs 24:1. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.177)-
- Sören Kierkegaard (1813-1855) (I).  Dr. H. Klink, Hoornaar (p.178)
- 16 juristen en hun inspiratie (n.a.v. Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk recht, Algemeen Deel). Drs. H. Groenenboom, Rotterdam (p.181)-
- Boekbespreking: A. v.d. Beek & W.M. van Laar (red.), Sola Gratia. Bron voor de reformatie en uitdaging voor nu. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet (p.184)-

Ecclesia 22: 29 oktober 2005
- Waarom Christus hoorbaar bidt n.a.v. Johannes 17:13. Maarten Luther (p.169)
- In de ban van het ‘zwartste calvinisme’. (n.a.v. Jan Siebelink, Knielen op een bed violen). Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage (p.170)
- Een lang vergeten gedicht van Kohlbrugge. T. van Es, Alblasserdam (p.172)
- Lering uit de restitutie van 1798 ? (IV, Slot). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.174)
- Een (kerk)historische agenda. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.175)

 Ecclesia 21: 15 oktober 2005
- God zien? Maskers af! n.a.v. Matteüs 5:8  Drs. J.A. Schippers
- Een ontmoeting in Denemarken (gesprek met de zoon van Kai Munk). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Lering uit de restitutie van 1798 ? (III). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Conferentie
- Wintercursus S.S.N.R.

Ecclesia 20: 1 oktober 2005
- Meditatie van Maarten Luther n.a.v. Prediker 12:13
- Het Psalterium van de traditie. Drs. R.C. Vervoorn, Steenwijk
- Ontmoetingen in Frankrijk. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Lering uit de restitutie van 1798 ? (II). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Boekbespreking: ‘Ds. P.J. Stam, Verhoogd en verheerlijkt. Kok Kampen, 2005’. T. van Es, Alblasserdam

Ecclesia 19: 17 september 2005
- Christus blijft. Otto Dibelius (1860-1967). N.a.v. Hebreeën 13:8
- Kohlbrugge en de dankbaarheid (II, slot). T. van Es, Alblasserdam
- In memoriam J. van den Tol. Dr. H. Klink, Hoornaar

- Boekbespreking: 'D. Chantepie de la Saussaye, Verzameld Werk III, 2003'. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet-
- Boekbespreking: 'F.G. Immink, In God geloven, 2004'. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 17/18: 20 augustus 2005
- Het koninkrijk en de wil van de koning. Dietrich Bonhoeffer
- Confiteor, ik belijd. Dr. H. Klink, Hoornaar, referaat gehouden op de conferentie 2005
- Leven en werk van Hendrik Cornelis Touw (1903-1972) (III, slot). Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Kohlbrugge en de dankbaarheid (I). T. van Es, Alblasserdam
- Boekbespreking: proefschrift: 'Dr. A. Baars. Om Gods verhevenheid en Zijn nabijheid. De drie-eenheid bij Calvijn, 2005'. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Boekbespreking: 'Ds. M.D. Geuze, Profetie. Onmisbaar voor de christelijke gemeente, 2005'. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet

Ecclesia 15/16: 23 juli 2005
- Groet niemand! Dr. M. Dubbelman. Rotterdam
- Het gezag in de kerk bij Calvijn en Kohlbrugge. Prof.dr. W. Balke, ’s-Gravenhage
- Pantokratoor, de weg van het woord langs de Septuagint. Prof.dr. Otto J. de Jong, Amsterdam
- Leven en werk van Hendrik Cornelis Touw (1903-1972) (II). Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage

Ecclesia 14: 9 juli 2005
- Paulus en de wederkomst van Christus. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Leven en werk van Hendrik Cornelis Touw (1903-1972) (Deel 1). Drs. M. den Admirant, ’s Gravenhage
- De waarde van de kennis van Latijn. Ds. H. Smits, Bedum

Ecclesia 13: 25 juni 2005
-
Zonder respect voor het mysterie. Dietrich Bonhoeffer
- Het volk van de Klaaskerk (V, slot), Prof. dr. Otto J. de Jong, Amsterdam
- Koningin bij de gratie Gods. Drs. M. den Admirant, ’ s -Gravenhage, pg.99-100
- Europa, Nederland en het christendom. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Lering uit de Restitutie van 1798? Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 12: 11 juni 2005
- Niet begeren maar dienen (p. 89). Dietrich Bonhoeffer
- Het volk van de Klaaskerk (IV) (p. 90). Prof. dr. Otto J. de Jong, Amsterdam
- Geen Latijn meer (p. 92). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Twee uitgaven omtrent Kohlbrugge (p. 94). T. van Es, Alblasserdam
- Augustinus over Gods gebod tot liefde (p. 96)

Ecclesia 11: 28 mei 2005
- De kracht van de Heilige Geest. Dr. H.F. Kohlbrugge
- Het volk van de Klaaskerk (III). Prof.dr. Otto J. de Jong, Amsterdam
- Met Europa op een kruispunt. Drs. J.A. Schippers, Rotterdam
- Kohlbrugge en het Vaticaan. Drs. M. den Admirant, ’s Gravenhage

Ecclesia 10: 14 mei 2005
- Pinksterfeest: Woorden gaan leven. Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
- Bidden voor de koningin. Drs. L. Wüllschleger, Vlissingen
- Het volk van de Klaaskerk (II). Prof.dr. Otto J. de Jong, Amsterdam
- Oranjepreken van vrienden van Kohlbrugge. Drs. M. den Admirant, ’s Gravenhage
- Paasfeest of 1 mei. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 9: 29 april 2005
- De Koning en de koningin. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Het volk van de Klaaskerk (I). Prof.dr. Otto J. de Jong, Amsterdam
- Verslag van de conferentie van de kring van “Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge“. T. van Es, Alblasserdam
- Raad waartoe? Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Wat Ratzinger zei…... Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 8: 16 april 2005
- De schok der herkenning. Ds. J. Riemersma, Sliedrecht
- Paus Johannes Paulus II. Dr. H. Klink, Hoornaar
- Johannes Hermanus Gunning (VIII, slot). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Mensen die wat te zeggen hadden. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage

Ecclesia 7: 2 april 2005
- Raak mij niet aan…. Ds. P.J. Stam, Katwijk aan Zee
- Kerk, Ambt en Recht. Prof.dr. W. Balke, Hilversum
- Johannes Hermanus Gunning (VII). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- De christelijke eredienst in de eerste twee eeuwen. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- De nieuwe Kohlbruggereeks. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 6: 19 maart 2005
- Toch: Mijn God. Ds. P.J. Stam, Katwijk aan Zee
- Johannes Hermanus Gunning (VI). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Uit de geschriften van Kohlbrugge (IV, slot). Dr. H. Klink, Hoornaar
- O Europa, o Nederland. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 5: 5 maart 2005
- De grond: Jezus Christus. Dr. H.F. Kohlbrugge
- Johannes Hermanus Gunning (V). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Uit de geschriften van Kohlbrugge (III). Dr. H. Klink, Hoornaar
- De derde vraag. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 4: 19 februari 2005
- De verwereldlijkte tempel. Dr. W. Aalders
- Johannes Hermanus Gunning (IV). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Uit de geschriften van Kohlbrugge (II). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Banda Aceh: “Het enige medicijn is de Here“. Rienk van Velzen (World Vision)

Ecclesia 3: 5 februari 2005
- Op hoop van zegen! (II). Ds. P.J. Stam, Katwijk aan Zee
- Johannes Hermanus Gunning (III). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Uit de geschriften van Kohlbrugge (I). Dr. H. Klink, Hoornaar
- Zestig jaar na Auschwitz, een woord van Floris Bakels

Ecclesia 2: 22 januari 2005
- Op hoop van zegen! (I). Ds. P.J. Stam, Katwijk aan Zee
- Johannes Hermanus Gunning (II), Gunnings prediking. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Luther en zijn bijbelvertaling. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- Tendentieuze berichtgeving. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 1: 8 januari 2005
-
Dooft de Geest niet uit. Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar
Het doorbrekend licht van de wereldheiland, In gesprek met dr. W. Aalders
- Johannes Hermanus Gunning (I). Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet
- Apocalyptische catastrofe in Zuid-Oost Azië. Dr. H. Klink, Hoornaar

Inhoud