www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2004 Saturday 23 October 2021

95e jaargang

 

Ecclesia 26: 1 oktober 2004

- Overdenking: Dr. H.F. Kohlbrugge (n.a.v. Lukas 2: 15,16) (p.185)

- Heinrich Bullinger over het Kerstevangelie. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.187)

- De vrije meningsuiting en haar grenzen. Drs. M. den Admirant, Den Haag (p.188)

- Kerstfeest voor melaatsen (Kerstverhaal). E.H. v. Burghheim (p.189)

 

Ecclesia 25: 1 oktober 2004

- In Memoriam: Z.K.H. Prins Bernhard overleden (p.177)

- Overdenking: Dr. H.F. Kohlbrugge (n.a.v. Mattheus 1: 24) (p.178)

- Confiteor -Ik belijd. Tot welke belijdenis zijn wij geroepen? (III). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.179)

- Kohlbrugge en het beeld Gods, een korte nabeschouwing. T. van Es, Alblasserdam (p.183)

 

Ecclesia 24: 2004

- Overdenking: Ds. L.J. Geluk Waarom God mens werd ( Hebreeën 2: 14,15) (p.169)

- Reformatieherdenking 2004 -tot welke belijdenis zijn wij geroepen? (II). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.170)

- Kohlbrugge en het beeld Gods (VI). T. van Es, Alblasserdam (p.172)

- Artikel147 uit het Wetboek van Strafrecht. ..? Dr. H. Klink, Hoornaar (p.175)

 

Ecclesia 23: 1 oktober 2004

- Overdenking: Ds. J.K. Vlasblom (Psalm 55: 23a) (p.161)

- Amerika kiest voor Bush. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.162)

- In Memoriam: Professor dr. C. Graafland overleden (p.163)

- Kohlbrugge en het beeld Gods (V). T. van Es, Alblasserdam (p.164)

- De toelichting toegelicht. Prof. dr. W. Verboom en ds. L.J. Geluk (p.165)

 

Ecclesia 22: 1 oktober 2004

- Overdenking: Maarten Luther (Mattheus 4: 4) (p.153)

- Reformatieherdenking 2004 -tot welke belijdenis zijn wij geroepen? (I). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.154)

- Kohlbrugge en het beeld Gods (IV). T. van Es, Alblasserdam (p.156)

- Boekbespreking: ‘A.Th. van Deursen - De last van veel geluk. De geschiedenis van Nederland 1555-1702. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2004’.  Drs. M.A. Aalders, Bussum (p.159)

 

Ecclesia 21: 1 oktober 2004

- Overdenking: Dr. Otto Dibelius n.a.v. 2 Timotheüs 4:7-8 (p.145)

- Kohlbrugge en het beeld Gods (III). T. van Es, Alblasserdam (p.146)

- Noodzakelijke toelichting? Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.148)

- Presidentsverkiezingen in Amerika. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.150)

- Boekbespreking: “K. van der Zwaag. Afwachten of verwachten. De toe-eigening des heils in historisch en theologisch perspectief, Groen, Heerenveen, 2004“. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet (p.152)

 

Ecclesia 20: 1 oktober 2004

- Overdenking: Ds. J.J. Verhaar (Mattheus 6: 34) (p.137)

- Een stem is te Beslan gehoord. ... Drs. M.A. Aalders, Bussum (p.138)

- Kohlbrugge en het beeld Gods (II). T. van Es, Alblasserdam (p.140)

- Pierre Viret, het kanton Vaud en het Christelijk onderwijs. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.142)

- Boekaankondiging: Confiteor- Ik belijd (p.144)

 

Ecclesia 19: 17 september 2004

- Overdenking: Dr. M. Dubbelman (Handelingen 17: 18) (p.129)

- Kohlbrugge en het beeld Gods (I). T. van Es, Alblasserdam (p.130)

- Toekomst voor Europa? Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.133)

- Boekbespreking: “Augustinus, De Geest en de letter. Agora, Kampen“. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet (p.135)

 

Ecclesia 18: 20 augustus 2004

- Overdenking: Dr. J. de Bruijn (Lukas 17: 17b) (p.129)

- Het Reveil/ en de kerkelijke situatie nu (III). Lezing gehouden op de conferentie 2004. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.130)

- Augustinus over het Avondmaal. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg (p.134)

- De Griekse mythologie en de werkelijkheid anno 2004. Drs. M.A. Aalders, Bussum (p.135)

 

Ecclesia 17: 20 augustus 2004

- Overdenking: ‘Liefde en huwelijk’ Dietrich Bonhoeffer (Efeziërs 1 : 12) (p.121)

- Het Reveil/ en de kerkelijke situatie nu (II). Lezing gehouden op de conferentie 27-3-2004. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.122)

- Vervreemding. Prof. dr. W. Balke (p.124)

- Augustinus over de doop. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg (p.126)

- Waar was God? (p.128)

 

Ecclesia 15/16: 23 juli 2004

- Overdenking: Ds. J.L. Ravesloot (Ezechiël 37: 3) (p.105)

- Athanasius: zijn standvastigheid en betekenis voor de Kerk der eeuwen. Lezing gehouden op de conferentie 27-3-2004. Dr. P.F. Bouter, Leerdam (p.107)

- Het Reveil/ en de kerkelijke situatie nu (I). Lezing gehouden op de conferentie 27-3-2004. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.114)

 

Ecclesia 14: 9 juli 2004

- Overdenking: Prof. dr. Otto J. de Jong (Psalm 95: 6,7) (p.97)

- Paul Scholten en Europa (II). Dr. H. Klink, Hoornaar(p.99)

- Kerkbezoek in Moskou (p.103)

- Boekaankondiging: Een nieuw boek uit Wuppertal (p.104)

 

Ecclesia 13: 25 juni 2004

- Overdenking: Prof. dr. Otto J. de jong (Psalm 95: 6,7) (p.97)

- Wat zegt een getal? Dr. H. Klink, Hoornaar (p.99)

- Op zoek naar de Waarheid (Ph. A. Kohnstamm, 1875-1951), Deel 2. Dr. M. Dubbelman, Rotterdam  (p.100)

- Paul Scholten en Europa (I). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.102)

 

Ecclesia 12: 11 juni 2004

- Overdenking: Augustinus Op Pinksteren

- Oude kwesties en een nieuwe kerk. Drs. M. den Admirant, Den Haag  (p.90)

- Op zoek naar de Waarheid (Ph. A. Kohnstamm, 1875-1951), Deel 1. Dr. M. Dubbelman, Rotterdam  (p.94)

- Gemeentereis naar Utrecht. T. van Es, Alblasserdam  (p.96)

 

Ecclesia 11: 28 mei 2004

- Overdenking: Dr. H.F. Kohlbrugge (Johannes 14: 16 en 17) (p.81)

- De Septuagint, dr. E. Böhl en dr. W. Aalders (VI). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.82)

- Boekbespreking: Een zwanenzang n.a.v. ‘K. Barth, Einführung in die evangelische Theologie. Vertaald en verklaard door A.A. Spijkerboer“. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet (p.85)

- Kohlbrugge over het duizendjarig rijk. T. van Es, Alblasserdam (p.87)

 

Ecclesia 10: 14 mei 2004

- Overdenking: Kaj Munk, Bovenhistorisch in de historie (p.73)

- De Septuagint, dr. E. Böhl en dr. W. Aalders (V). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.74)

- Boekbespreking: ‘H. Vreekamp, Zwijgen bij volle maan’. Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet (p.76)

- Hervormd, een nabetrachting. Prof. dr. OJ. de Jong, Amsterdam (p.79)

- 1 mei 2004. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.79)

 

Ecclesia 9: 29 april 2004

- Quis non fleret? Dr. H. Klink, Hoornaar (p.65)

- Verslag van de laatst gehouden conferentie te Utrecht. Ds. J.K. Vlasblom, Ter Aar (p.66)

- De Septuagint, dr. E. Böhl en dr. W. Aalders (IV). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.69)

 

Ecclesia 8: 16 april 2004

- De Septuagint, dr. E. Böhl en dr. W. Aalders (III). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.58)

- Dr. J.C.S. Locher, een theoloog in het spoor van Kohlbrugge (III). Drs. M. den Admirant, Den Haag (p.62)

 

Ecclesia 7: 2 april 2004

- In Memoriam: H.K.H. Prinses Juliana overleden (p.49)

- Overdenking: Kaj Munk (Johannes 14: 1-3) (p.50)

- De Septuagint, dr. E. Böhl en dr. W. Aalders (II). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.51)

- Dr. J.C.S. Locher, een theoloog in het spoor van Kohlbrugge (II). Drs. M. den Admirant, Den Haag (p.52)

- Verwikkelingen in wereld en kerk. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.54)

 

Ecclesia 6: 19 maart 2004

- Overdenking: Dr. H.F. Kohlbrugge (1 Petrus 5: 6) (p.41)

- De Septuagint, dr. E. Böhl en dr. W. Aalders (I). Dr. H. Klink, Hoornaar (p.42)

- Dr. J.C.S. Locher, een theoloog in het spoor van Kohlbrugge (I). Drs. M. den Admirant, Den Haag (p.44)

- Verwikkelingen in wereld en kerk. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.47)

- Boekaankondiging: Zijn wens verkregen, preken van ds. C. van Vliet, Blassekijn: Bleskensgraaf (p.48)

 

Ecclesia 5: 5 maart 2004

- Overdenking: Dr. H.F. Kohlbrugge (1 Petrus 5: 5) (p.33)

- Hoofdmomenten in de historie van het 'Kerkblaadje/ 'Ecclesia'. Drs. M. den Admirant, Den Haag (p.35)

- De Nederlandse Hervormde Kerk anno 2004. Dr. W. Aalders, Bussum (p.38)

- Het werk der Wet in de harten der heidenen geschreven (II). Drs. H. Smits, Bedum (p.42)

- In Memoriam Jan Dirk Bonefaas. Dr. H. Klink, Hoornaar (p.43)

 

Ecclesia 4: 19 februari 2004

- Overdenking: Ds. G.D. Krummacher (Johannes 1: 29) (p.25)

- "(...) dat God het winnen zal in de kerk (...)". Dr. J.D.Th. Wassenaar, Workum (p.26)

- Het werk der Wet in de harten der heidenen geschreven (I). Drs. H. Smits, Bedum (p.29)

- Boekbespreking: “B. Plaisier (red.) Verenigd; op de drempel van de Protestantse Kerk in Nederland.“ Drs. M. den Admirant, Den Haag (p.31)

 

Ecclesia 3: 5 februari 2004

- Overdenking: Dr. H. F. Kohlbrugge (Psalm 1: 6) (p.17)

- Boekbespreking: “W. Aalders, Apocalyps en Evangelie (over de Johanneïsche geschriften)“, Drs. J.G. Barnhoorn, Nunspeet (p.18)

- Comrie en Kohlbrugge. T. van Es, Alblasserdam (p.21)

- Opmerkelijk. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.24)

 

Ecclesia 2: 22 januari 2004

- Overdenking: - Dr. H.F. Kohlbrugge (Psalm 1 : 2b) Dr. H. F. Kohlbrugge (Psalm 1: 6) (p.9)

- Toespraak gehouden door W. Aalders in de Westerkerk (p.10)

- Het einde van Saddam, een nieuw begin? (II) Dr. H. Klink, Hoornaar (p.13)

- Opmerkelijk. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.16)

 

Ecclesia 1: 8 januari 2004

- Van de redactie: Bij het nieuwe jaar (p.1)

- De Nederlandse Hervormde Kerk. Dr. W. Aalders, Bussum  (p.2)

- Het einde van Saddam, een nieuw begin?(I) Dr. H. Klink, Hoornaar (p.5)

- De naam Amalia. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam (p.8)

Inhoud