www.ecclesianet.nl - Artikelen - 2003 Monday 25 October 2021

94e jaargang 2003

Ecclesia 26, 20 december
- Kerstfeest: Gods heerlijkheid op aarde (n.a.v. Johannes 1: 14). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Calvijn en de Bijbel (II). Drs. J. Barnhoorn, Nunspeet
- Blijdschap in ons Koningshuis, blijdschap in ons volk (n.a.v. de geboorte van Amalia).
- Het wonder in de kerstnacht. Dr. Hans Kressel
- Herdenkingsbijeenkomsten in Wuppertal-Elberfeld. T. van Es, Alblasserdam
- Van de redactie
- Overpeinzingen bij Advent. M.H.J. van Tilborgh, Rotterdam

Ecclesia 25, 6 december
- Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (n.a.v. Mattheüs 3:1-12). Dr. H.F. Kohlbrugge
- Ik snak naar een verticale katholiciteit. Interview met dr. W. Aalders
- Calvijn en de Bijbel (II). Drs. J. Barnhoorn, Nunspeet
- Een dag in december. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 24, 22 november
- Hij zorgt voor u (n.a.v. 1 Petrus 5:7). Dr. H.F. Kohlbrugge
- Calvijn en de Bijbel (I). Drs. J. Barnhoorn, Nunspeet
- Augustinus’ vriendschap met Marcellinus. Ds. I.J. Wisse, Rijnsburg
- Onomkeerbaar. Brief aan de generale synode i.v.m. Samen op Weg (Initiatiefnemers: drs. G. Plaisier RA, Ridderkerk. ir. L. van der Waal, Ridderkerk. ir. P. van Woerden, Reeuwijk)
- Opmerkelijk

Ecclesia 23, 8 november
- Psalm 46 in de berijming van dr. J.D. du Toit (Totius)
- Mijn persoonlijke ervaring met Luther. Dr. W. Aalders
- Een opmerkelijk handschrift (II, Slot). T. van Es, Alblasserdam
- De kerk van Jan Rap en zijn maat. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Opmerkelijk. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 22, 25 oktober
- Ik ben de weg (n.a.v. Johannes 14:6). Dr. H.F. Kohlbrugge
- Geloven wij aan een Duizendjarig rijk? (III, Slot). W. Aalders, Bussum
- Een opmerkelijk handschrift. T. van Es, Alblasserdam
- Daniël von der Heydt, Kohlbrugges intiemste vriend. Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Een tweetal berichten

Ecclesia 21, 11 oktober
- De prijs van de vrede (n.a.v. Jesaja 48:22, Psalm 119: 165). Ds. L.J. Geluk, Rotterdam
- Geloven wij aan een Duizendjarig rijk? (II,). W. Aalders, Bussum
- Wat te denken van het conservatisme (II). Dr. H. Klink, Hoornaar
- De kerk bij Kohlbrugge (n.a.v. Drs. Ir. W.C. Meeuse, De kerk bij Kohlbrugge, Blassekijn, 2003). Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage
- Drie kleine berichten

Ecclesia 20, 27 september
- Een vreemde dood, een mooi leven (III) (n.a.v. Galaten 2:19). Drs. H.J. Lam, Nieuwerkerk aan den IJssel
- Presentatie boek dr. W. Aalders (Apocalyps en Evangelie. Over de Johanneïsche geschriften)
- Geloven wij aan een Duizendjarig rijk? (I). W. Aalders, Bussum
- Wat te denken van het conservatisme (I). Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 19, 14 september
- Een vreemde dood, een mooi leven (II) (n.a.v. Galaten 2:19). Drs. H.J. Lam, Nieuwerkerk aan den IJssel
- Dr. K.H.E. Gravemeyer, een bijzondere dienaar (III). Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- De impasse rondom Samen op Weg. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 18, 30 augustus
- Een vreemde dood, een mooi leven (I) (n.a.v. Galaten 2:19). Drs. H.J. Lam, Nieuwerkerk aan den IJssel
- Dr. K.H.E. Gravemeyer, een bijzondere dienaar (II). Drs. M. den Admirant, ‘s-Gravenhage
- Impressies van een vakantie - overwegingen na de zomer. Dr. H. Klink, Hoornaar

Ecclesia 17, 16 augustus
- Eerherstel voor Psalm 110 (n.a.v. Mattheüs 26:64). Ds. J.K Vlasblom, Ter Aar
- Dr. H.F. Kohlbrugge vertelt over zijn leven. Toespraak door Ds. Benjamin Lütge
- De “vrienden van Dr. H.F. Kohlbrugge“ (over het ontstaan van ‘Het kerkblaadje’ en later ‘Ecclesia’
- Herman Friedrich Kohlbrugge. Ds. Georg Helbig (1893-1967)
- Dr. K.H.E. Gravemeyer, een bijzondere dienaar (I). Drs. M. den Admirant, ’s-Gravenhage

Ecclesia 15/16, 19 juli
- Kohlbrugge als kruistheoloog (referaat gehouden op de conferentie van 5 april 2003). Drs. H.J. Lam, Nieuwerkerk aan den IJssel
- Kerk en staat (referaat gehouden op de conferentie van 5 april 2003). Prof.dr. A. Th van Deursen. Bloemendaal
- De laatste rond. Ds. L.J. Geluk, Rotterdam

Ecclesia 14, juli
- Een volgeladen wagen, Drs. H.J. Lam
- Heilige Geest en taal - Luthers bijbelvertaling en Pinksteren (III), Dr. H. Klink
- Hij overwint! naar Johann Christoph Blumhart
- Een nieuw geschrift over dr. H.F. Kohlbrugge, Ds. L.J. Geluk
- Gods Woord roept op tot geloofsgehoorzaamheid, Karl Hermann Kandler

Ecclesia 13, juni
- De vrucht van de Geest, Dr. M. Verduin
- Heilige Geest en taal - Luthers bijbelvertaling en Pinksteren (II), Dr. H. Klink
- Over de wijze en de dwaze maagden, Dr. W. Aalders
- Octavius Winslow over Kohlbrugge, Drs. M. den Admirant

Ecclesia 12, juni
- Vol zijn van Iemand, Ds. J.J. Verhaar
- Augustinus over de nederigheid, Ds. I.J. Wisse
- Heilige Geest en taal - Luthers bijbelvertaling en Pinksteren (I), Dr. H. Klink
- Op Pinksteren, Aurelius Augustinus
- Een verzoek en een mededeling

Ecclesia 11, mei
- Doopzitting (II), Drs. H.J. Lam
- Hermanus van Heumen, een trouwe vriend van Kohlbrugge (II), Drs. M. den Admirant
- Kohlbrugges getuigenis in enige eenvoudige brieven, T. van Es
- Wat is het eerste gebod? Dr. H. Klink

Ecclesia 10, april
- Doopzitting (I), Drs. H.J. Lam
- Hermanus van Heumen, een trouwe vriend van Kohlbrugge (I), Drs. M. den Admirant
- "Manden vol tot aan de morgen toe" Drs. M.A. v.d. Berg
- Een bezoek aan Margraten, Dr. H. Klink

Ecclesia 9, april
- De eerste der sabbaten, Dr. M. Verduin
- Impressies van de conferentie, Drs. M. den Admirant
- Het goede oude Europa, Dr. H. Klink
- Het laatste appèl? Ds. L.J. Geluk

Ecclesia 8, april
- Passie en Pasen, Ds. L.J. Geluk
- Groen van Prinsterer en de Afscheiding, Drs. J.G. Barnhoorn
- Een vriendenboek met vragen, Dr. H. Klink
- Jezus, Gij zijt uit de dood glorierijk verrezen, gedicht

Ecclesia 7, maart
- Vertroosting, Drs. H.J. Lam
- Mevrouw dr. Hebe Kohlbrugge en dr. H. Klink in gesprek
- Groen van Prinsterer en Irak, Dr. H. Klink

Ecclesia 6, maart
- Die gehoorzaamheid geleerd heeft, Dr. W. Aalders
- In memoriam ds. J.L. Ravesloog, Ds. M.J. Aarens
- Groen van Prinsterer en de Afscheiding (III), Drs. J.G. Barnhoorn
- Vincent van Gogh als prediker, Ds. J. Riemersma
- Honderdvijftig jaar kromstraf, Drs. M. den Admirant

Ecclesia 5, maart
- Nacht-leven, Ds. S. Jumelet
- Groen van Prinsterer en de Afscheiding (II), Drs. J.G. Barnhoorn
- Vrijheid van onderwijs, Drs. M. den Admirant
- Voetius over de praktijk der godzaligheid
- Gebed in een tijd van nood

Ecclesia 4, februari
- Een antwoord, Drs. H.J. Lam
- Over de doodstraf, Drs. M. den Admirant
- Herders gezocht, Ds. L.J. Geluk
- Toorn om Irak
- De jaarlijkse conferentie

Ecclesia 3, februari
- Een vraag, Drs. H.J. Lam
- Uw Koninkrijk kome, Mevrouw H. v.d. Horst
- Groen van Prinsterer en de Afscheiding, Drs. J.G. Barnhoorn
- De laatste levensjaren en de dood van Augustinus, Ds. I.J. Wisse
- De Ramp, Dr. H. Klink

Ecclesia 2, januari
- Jezus' eerste woorden, Ds. L.J. Geluk
- Kohlbrugge - een dienaar des Woords, T. van Es
- De Staat, glans en misère (IV, slot), Dr. H. Klink

Ecclesia 1, januari
- Bij het begin van het nieuwe jaar
- 'Heb lief en doe wat je wilt', Prof.dr. J. van Oort
- De Staat, glans en misère (III), Dr. H. Klink
- Dr. Ph.J. Hoedemaker in de ogen van dr. Scheers en dr. Buskes, Drs. M. den Admirant
- Een hartelijke gelukwens

Inhoud