www.ecclesianet.nl - Artikelen - 1995 Saturday 23 October 2021

DE ‘TWEE NATUREN’ VAN DE SCHRIFT- Dr. R. Fernhout, Ecclesia 86e jaargang 1995, nr. 16 (blz.125-127), nr. 17 (blz. 131-133), nr. 18 (blz. 138-139).

(Referaat, gehouden 4 maart 1995 op de jaarlijkse conferentie van de ‘Kring van vrienden van Kohlbrugge’ in de Marcuskerk te Utrecht).

 

Inhoud